Weer

Legenda Wind

 
Beschrijving
Criteria

Er worden geen significante problemen verwacht ten gevolge van wind.

Niet van toepassing

Er wordt veel wind verwacht waarbij plaatselijke overlast of schade mogelijk is en het verkeer enige hinder kan ondervinden. Wees waakzaam.

Rukwinden tussen 80 en 100 km/u
(70 en 90 km/u bij bebladerde bomen, tussen 15 april en 15 november)

Er wordt zeer veel wind verwacht waarbij (belangrijke) schade of overlast op grotere schaal mogelijk is en het verkeer ernstige hinder kan ondervinden. Wees voorbereid en volg de raadgevingen van de bevoegde overheid op.

Verspreide rukwinden tussen 101 en 130 km/u
(91 en 120 km/u bij bebladerde bomen, tussen 15 april en 15 november)

Er worden extreem hoge windsnelheden en rukwinden verwacht, waarbij zeer grote schade of overlast mogelijk is en het verkeer zeer ernstige hinder kan ondervinden. Onderneem actie om uzelf, anderen en indien mogelijk uw bezittingen in veiligheid te brengen en en volg de raadgevingen van de bevoegde overheid strikt op.

Verspreide rukwinden van meer dan 130 km/u
(>120 km/u bij bebladerde bomen, tussen 15 april en 15 november)

 

Cookies opgeslagen