Weer

Dikte van de ozonlaag te Ukkel

Het grootste gedeelte van de ozon komt voor in de stratosfeer tussen ongeveer 10 en 30 km hoogte. Er is echter ozon aanwezig in alle lagen van de atmosfeer. Moest men de ozon in al die lagen kunnen samenbrengen in één enkel fictieve laag onder standaardvoorwaarden van druk en temperatuur (bij 1013,25 hPa en 0°C), zou men een laagje bekomen met een bepaalde dikte. Deze dikte van de ozonlaag wordt uitgedrukt in Dobson-eenheden (DU) die de dikte weergeeft in honderdsten van een millimeter.

De blauwe en zwarte lijn tonen de daggemiddelden van de dikte van de ozonlaag respectievelijk tijdens het lopende en het vorige jaar. De oranje lijn is de weergave van de gemiddelde waarden die tussen 1971 en nu geobserveerd werden. De oranje band geeft de grenzen aan waarbinnen 95% van alle daggemiddelden vallen.

Meer informatie vindt U op de webpagina's van de ozon onderzoeksgroep van het KMI.

Cookies opgeslagen