Weer

Neerslagtotalen over 24u en 48u

Verwachte neerslagtotalen volgende 24h
Verwachte neerslagtotalen volgende 48h

De afbeeldingen op deze pagina geven de voorspelde neerslagtotalen weer voor respectievelijk de volgende 24 en 48 uur en worden tweemaal per uur aangepast. Deze kaarten worden gevalideerd en gecontroleerd door onze meteorologen.

Ze kiezen per regio het best mogelijke weermodel, op basis van de weersituatie en hun ervaring. Deze neerslagkaarten kunnen dus afwijken van de voorspellingen van ons ALARO-model.

Om snel evoluerende weersituaties zoals (onweers)buien in kaart te brengen verversen we tweemaal per uur deze kaarten. De meest recente waarnemingen van onze neerslagradars laten toe om de neerslag voor de komende uren beter te voorspellen. 

Om neerslaghoeveelheden te duiden: op een maand tijd valt in Ukkel gemiddeld 70 mm. Hoeveelheden vanaf 25 l/m² in een periode van 24u op een voldoende groot oppervlak kunnen aanleiding geven tot een waarschuwing. Onze meteorologen gebruiken ook informatie uit andere bronnen en verwerken hun expertise (bvb de spreiding van de voorspelling, de klimatologie van de streek,... ) in de waarschuwingen die ze uitsturen.

Cookies opgeslagen