Weer

Uitleg Voorspellingen

Welke types voorspellingen?

Omdat de ene persoon genoegen neemt met een algemene verwachting voor het ganse land en een ander zich vooral interesseert in de zeer lokale weersverwachting, bieden we verwachtingen aan op meerdere schalen:

Als u klikt op “België”

 

 • Voor de volgende uren: een kaart met regio’s die ingedeeld zijn per weertype en dus veranderlijk zijn in de tijd. Er wordt ook een beknopte tekstverwachting gegeven.
 • “Verwachtingen voor …dag”: dit is de algemene tekst en beschrijft de verwachting voor het ganse land. Een verkorte versie wordt op radiozenders voorgelezen in nieuwsbulletins.
 • De 14-daagse verwachting is deze voor het centrum van het land, tenzij anders vermeld.

Als u klikt op “Lokaal”

U kunt de naam van de gewenste gemeente intikken.

 

De lokale rubriek wordt ingedeeld in:

op dit ogenblik: dit is de waarneming in uw gemeente, ondermeer bepaald via satelliet- en radarwaarnemingen.

Voor de volgende uren: een beknopte tekstverwachting voor uw gemeente of de regio rondom.

Een regionale verwachting in kaartvorm die de “gemiddelde” voorspelling over een gebied weergeeft, dat soms meer dan 1 provincie omvat. Die gebieden werden ingedeeld op basis van vrij homogene klimatologische eigenschappen. Ze dienen vooral om een snel visueel overzicht te krijgen. De inhoud wordt volledig door de meteorologen van de weerkamer bepaald. Deze kaarten zijn er ook gekomen op vraag van tv-zenders, die dergelijke kaarten tonen in hun weerberichten.

Zo hebben we onze kaarten opgedeeld in de volgende regio's:

 • De Kust: De smalle kuststrook van ons land van het einde van het strand tot maximum twee kilometer landinwaarts.
 • Het Centrum van het land: De zone waar de kust eindigt landinwaarts begrensd in het oosten door de Kempen en het zuiden door de lijn van de Samber en de Maas.
 • De Kempen: Het gebied in het oost tot noordoosten van ons land gekenmerkt door zijn typische zandgrond.
 • De Hoge Venen: Het hoogste punt van ons land, in het oosten bij de Duitse grens.
 • De Ardennen: Een regio die in het noordwesten begrensd wordt door de rivieren Samber en Maas, en in het zuiden en het zuidoosten door de landsgrenzen met Frankrijk en het Groothertogdom Luxemburg.

De kaarten met weertypes zijn beschikbaar voor verschillende periodes:

 • De lopende dag, vandaag van 06u to 18u.
 • De nacht, van 18u tot 6u.
 • De volgende dag en dagen, van 6u to 18u.

Een gemeentelijke voorspelling, die geldt binnen de grenzen van die gemeente. Deze bestaat uit een uurlijkse verwachting tot 48 uur en een voorspelling tot 14 dagen.  Bij de uurlijkse voorspelling wordt de expertise van de weerkamer gekoppeld aan de berekeningen van de weercomputers en gedurende de eerste drie uur wordt de verwachting ook nog eens beïnvloed door de extrapolatie in de tijd van recente waarnemingen (neerslagradar, satelliet, weerstations,…). De uurlijkse verwachting wordt meerdere malen per uur ververst, omdat weerfenomenen op gemeentelijke schaal soms slechts kort vooraf voorspelbaar zijn. De 14-daagse wordt tweemaal daags aangepast.

Het is echter mogelijk dat een gemeentelijke voorspelling niet volledig overeenstemt met de regionale verwachting omdat deze laatste een gemiddeld overzicht van het weer in een regio geeft en omdat de gemeentelijke verwachtingen meer frequent worden ververst.

Één of twee weericonen?

Het KMI gebruikt in zijn voorspellingen weericonen die het weertype voor een bepaalde plaats en een bepaalde tijd weergeven. Tegenwoordig beschikken we over meer dan honderd verschillende weericonen om een beeld van het weer te schetsen.

We kunnen gebruik maken van één of twee weericonen. Bij twee weericonen verwachten we veranderend of afwisselend weer.

Bij veranderend weer verwachten we eerst het ene weer en later het andere. Het linkse icoon zal het eerste weertype voorstellen, het rechtse icoon het laatste. Tussen beide iconen zal een pijltje staan van links naar rechts.

Het is ook mogelijk dat het weer afwisselt tussen twee weertypes. In dat geval maken we ook gebruik van twee weericonen maar zetten we tussen de weericonen een dubbele pijl.

Weericonen op kaarten

Wanneer we weericonen op een kaart plaatsen, dan zal deze een beeld van het gemiddelde weer voor een bepaalde streek weer en voor een bepaalde tijdsduur geven.

Weericonen op de uurlijkse tijdlijnen en grafieken

Op de uurlijkse tijdlijn staat er steeds één weericoon per uur. De bewolking van dit icoon is de verwachte bewolking op dat uur. De eventuele neerslag wijst op neerslag tussen dat uur en het volgende uur. Bij de verwachtingen voor de komende 14 dagen staat er per dag één weericoon dat het weer voor die dag het best omschrijft (tussen 6u 's morgens en 18u 's avonds).

Samenstelling van een weericoon

 

De bewolkingsgraad: van helder tot zwaar bewolkt en de hoge bewolking.

 

De neerslagintensiteit: van zeer lichte regen tot zware buien.

Neerslagkans

De neerslagkansen (in %) worden bepaald door de voorspelde neerslag zowel in het centrum van de gekozen gemeente als voor gridpunten van het model zeer dicht bij deze gemeente gelegen, om rekening te houden met het feit dat een zeer plaatselijke neerslagvoorspelling met een zekere foutenmarge zowel in ruimte als in tijd gepaard gaat, die we uitdrukken via een kans. De verhouding tussen alle locaties die neerslag voorspellen en het totaal aantal beschouwde plaatsen in een straal rond het centrale punt, bepaalt de neerslagkans die wordt uitgedrukt in percent.

Indien er op het centrale punt neerslag wordt verwacht, wordt er een neerslag pictogram afgebeeld. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat er meer dan 50% kans is op neerslag en er geen neerslag pictogram wordt weergegeven omdat er in de omgeving neerslag wordt verwacht, maar niet op het centrale punt. Het omgekeerde, een neerslagpictogram bij een kans lager dan 50%, is ook mogelijk.

 

Het neerslagtype met regen, hagel, sneeuw.

 

Het onweertype: lichte tot zware onweders met bliksem, hagel en zware neerslag.

 

Specifieke weertypes als ijzel en nevel.

Cookies opgeslagen