Weer

Weerkaarten

Algemene luchtgesteldheid boven Europa

Atlantische depressies verplaatsen zich nog steeds van de Britse Eilanden naar de Alpen en Italië. Zij voeren vrij actieve neerslagzones en vrij koude lucht van polaire oorsprong met zich mee. Eerst valt er, afhankelijk van de hoogte, regen of sneeuw boven de Britse Eilanden, Frankrijk, de Benelux en Duitsland. Dat is later ook het geval in de Alpen, Italië en de landen rond het centrale deel van de Middellandse Zee. In die laatste streken is de temperatuur van het zeewater nog vrij zacht zodat er in de aanpalende berggebieden soms stevige onweersbuien vallen.

Vanaf zondag wordt er zachtere zeelucht over West-Europa aangevoerd. Dit zorgt voor veel wolken en perioden van lichte regen of motregen. Het slechte weer boven het centrale Middellandse Zeegebied verplaatst zich dan naar het oosten richting Griekenland en Turkije. Over het zuiden van Italië blijft het nog licht onstabiel.

Over het zuiden van het Spanje is het zacht. Dit rustige en overwegend droge weertype doet zich volgende week ook voor in de rest van het Iberische Schiereiland en over het zuiden van Frankrijk.

Boven Scandinavië en de gebieden rond de Baltische Zee is het flink koud met veel sneeuw. Zeer geleidelijk wordt het daar zachter.

Legende van de frontkaarten

 

Oranje visgraatlijn: "convergentielijn" => duidt een zone aan waar de wind aan de oppervlakte samenstroomt. Deze convergentie aan de oppervlakte wordt geassocieerd met verticale opwaartse bewegingen, die vaak aanleiding geven tot een buienlijn of onweer. De convergentie kan in verband worden gebracht met twee samenkomende windfluxen, elk vanuit een verschillende richting, of met de aanwezigheid van een luchtlaag die warmer en vochtiger is dan zijn omgeving (thermische vore of thermisch lagedrukgebied).
Zwarte stippellijn: "trog"=> veroorzaakt verticale opwaartse bewegingen en leidt vaak tot stortbuien en/of een intensivering van de onweersactiviteit. In een trog is meestal een buienlijn aanwezig.
Rode lijn met halve cirkels : "warmtefront" => aanvoer van warmere lucht die vaak aanleiding geeft tot de vorming van een wolkenzone, die gepaard gaat met neerslag. Het front omvat de grens tussen de aangevoerde warme lucht en de koude lucht waarvan hij de plaats zal innemen. De positie van de halve rode cirkels toont de richting van de verplaatsing van het warmtefront.
Blauwe lijn met driehoeken : "koudefront" => aanvoer van koudere lucht die vaak aanleiding geeft tot de vorming van een wolkenzone, die gepaard gaat met neerslag. Het front omvat de grens tussen de aangevoerde koude lucht en de warme lucht waarvan hij de plaats zal innemen. De plaatsing van de driehoekjes duidt de richting aan waarin het koudefront zich verplaatst.
Paarse lijn met driehoeken en halve cirkels : "occlusiefront" => resultaat van de fusie tussen een warmte- en een koudefront. In het algemeen beweegt een koudefront sneller dan een warmtefront. Het haalt het warmtefront in om een uniek wolkensysteem te vormen, dat vaak aan de bron van neerslag ligt.
Afwisselend rode/blauwe lijn : "stationair front" => stationaire grens tussen een koude en een warme luchtmassa. De warme lucht bevindt zich achter de rode halve cirkels en de koude lucht bevindt zich achter de blauwe driehoeken.

Cookies opgeslagen