Weer

Weerkaarten

Algemene luchtgesteldheid boven Europa

Het weerpatroon zit al wekenlang geblokkeerd. Terwijl een hogedrukgebied over Noord- en Oost-Europa dominant aanwezig is, trekken lagedrukgebieden via een veel zuidelijker traject van west naar oost over Europa. Daarbij ontstaan er in in de hoogte ook afgesnoerde lagedrukgebieden, waarbij koude lucht als het ware gevangen zit in de hogere atmosfeer. In het jargon noemen we dit een cut-off-low. Doordat deze systemen zich zeer traag verplaatsen of soms zelfs stationair worden, kan dit leiden tot grote neerslaghoeveelheden, zoals we dat gezien hebben afgelopen week in het westen van Duitsland, het noorden en noordoosten van Frankrijk en de Benelux. In het begin van de week herstelt de zonale stroming zich iets, waardoor "gewone" regenzones doortrekken, zonder al te excessieve neerslaghoeveelheden. Tegen het einde van de week ontstaat er opnieuw zo'n koude bel in de hoogte over Midden-Europa, die zich terug verplaatst naar het westen. Dat zou potentiëel voor grote delen van West-Europa opnieuw het begin van een erg natte periode kunnen zijn.

Temperaturen zijn vooral voor West-Europa aan de lage kant, vooral de Benelux, Noord-Frankrijk en West-Duitsland krijgen maxima die eerder fris zijn, maar niet uitzonderlijk koud. Wel erg warm voor de tijd van het jaar (mede door het bovengenoemde blokkerende hogedrukgebied) is het in grote delen van Scandinavië, de Baltische Staten en Polen, waar temperaturen van ruim boven 25 graden worden genoteerd. Wel moet er rekening gehouden worden met soms hevige regen- of onweersbuien. Toch is dat niet overal het geval en met het weinige water dat er de afgelopen weken is gevallen, is er zelfs op sommige plaatsen brandgevaar. Dat is overigens ook het geval voor het zuidelijke en zuidoostelijke deel van Spanje, waar het ook een stuk warmer is dan normaal met op sommige plaatsen maxima tot 40 graden, wat bijvoorbeeld verwacht wordt op donderdag in Cordoba en Sevilla.

Legende van de frontkaarten

 

Oranje visgraatlijn: "convergentielijn" => duidt een zone aan waar de wind aan de oppervlakte samenstroomt. Deze convergentie aan de oppervlakte wordt geassocieerd met verticale opwaartse bewegingen, die vaak aanleiding geven tot een buienlijn of onweer. De convergentie kan in verband worden gebracht met twee samenkomende windfluxen, elk vanuit een verschillende richting, of met de aanwezigheid van een luchtlaag die warmer en vochtiger is dan zijn omgeving (thermische vore of thermisch lagedrukgebied).
Zwarte stippellijn: "trog"=> veroorzaakt verticale opwaartse bewegingen en leidt vaak tot stortbuien en/of een intensivering van de onweersactiviteit. In een trog is meestal een buienlijn aanwezig.
Rode lijn met halve cirkels : "warmtefront" => aanvoer van warmere lucht die vaak aanleiding geeft tot de vorming van een wolkenzone, die gepaard gaat met neerslag. Het front omvat de grens tussen de aangevoerde warme lucht en de koude lucht waarvan hij de plaats zal innemen. De positie van de halve rode cirkels toont de richting van de verplaatsing van het warmtefront.
Blauwe lijn met driehoeken : "koudefront" => aanvoer van koudere lucht die vaak aanleiding geeft tot de vorming van een wolkenzone, die gepaard gaat met neerslag. Het front omvat de grens tussen de aangevoerde koude lucht en de warme lucht waarvan hij de plaats zal innemen. De plaatsing van de driehoekjes duidt de richting aan waarin het koudefront zich verplaatst.
Paarse lijn met driehoeken en halve cirkels : "occlusiefront" => resultaat van de fusie tussen een warmte- en een koudefront. In het algemeen beweegt een koudefront sneller dan een warmtefront. Het haalt het warmtefront in om een uniek wolkensysteem te vormen, dat vaak aan de bron van neerslag ligt.
Afwisselend rode/blauwe lijn : "stationair front" => stationaire grens tussen een koude en een warme luchtmassa. De warme lucht bevindt zich achter de rode halve cirkels en de koude lucht bevindt zich achter de blauwe driehoeken.

Cookies opgeslagen