2011-2015

Klimatologische overzichten van 2011 tot 2015

De tweede maand van de meteorologische winter werd te Ukkel gekenmerkt door een abnormaal hoog neerslagtotaal, en normale waarden van de gemiddelde temperatuur, de gemiddelde windsnelheid en de zonneschijnduur.

Opmerking: vanaf het maandelijks klimatologische overzicht van januari 2011, zullen de normalen en de recordwaarden (+ of –) in de tabel hierna berekend worden voor de periode 1981 – 2010. Deze periode van 30 jaar is de nieuwe referentieperiode voor de berekening van de normalen (gemiddelden over de periode) te Ukkel.
Neem er nota van dat de recordwaarden na 2010 progressief zullen worden toegevoegd in de volgende jaren zodat wij steeds over de recentste recordwaarden zullen beschikken.
Onder de tabel laat een link toe de vergelijking te maken met dezelfde tabel met de normalen en de recordwaarden berekend over de referentieperioden gebruikt tot 2010; deze perioden waren verschillend, afhankelijk van de parameter. Deze recordwaarden hadden, wat de betrokken periode betrof, dezelfde startdatum, maar duurden voort tot 2010.

De tabel hieronder geeft de maandelijkse waarden van een reeks parameters weer gemeten te Ukkel (kolom "Maand"), alsook de normale maandelijkse waarden ("Norm".) en de maandelijkse recordwaarden sinds 1981 ("Record +" en "Record -") met de jaartallen. De kolom "kar" duidt de statistische karakteristiek aan van de waargenomen maandwaarde ("Maand").

ParameterEenh.MaandNorm.karRecord +JaarRecord -Jaar
LuchtdrukhPa 1015,7 1017,5 n 1030,1 1989 1006,3 2014
Gemiddelde windsnelheidm/s 4,1 4,1 n 5,4 1988 2,9 2010
Overheersende windrichting ZZW ZZW
Zonneschijnduurhh:mi 43:04 58:34 n 103:31 2006 33:43 2004
Gemiddelde temperatuur°C 3,5 3,3 n 7,2 2007 -2,8 1987
Gemiddelde maximum temperatuur°C 6,0 5,7 n 9,3 2007 -0,6 1987
Gemiddelde minimum temperatuur°C 1,0 0,7 n 4,9 2007 -6,3 1985
Relatieve vochtigheid% 88,0 87,0 n 91,0 2010 81,0 1982
Gemiddelde dampdrukhPa 7,0 7,0 n 9,0 2007 4,5 1987
Neerslagtotaalmm 123,9 76,1 za 153,8 2004 2,6 1997
Neerslagdagend 25 19,2 a 27 1994 4 1997
Onweersdagen in het landd 6 3,2 n 9 2012 0 2011
Sneeuwdagend 6 4,2 n 14 2010 0 2002

(*) Definities van de graad van abnormaliteit:

Afkorting Graad van abnormaliteit Fenomeen bereikt of overtroffen gemiddeld één keer om de
n normaal -
a abnormaal 6 jaar
za zéér abnormaal 10 jaar
u uitzonderlijk 30 jaar
zu zéér uitzonderlijk 100 jaar

Het weer tijdens deze maand werd grotendeels bepaald door maritieme luchtstromingen die zich boven onze streken bewogen. Op de 1e waren zij verbonden aan een anticycloon gelegen boven Frankrijk; op de 2e waren zij verbonden aan een depressie boven de Baltische Zee; op de 3e aan een depressie boven het Kanaal ; van de 4e tot de 6e aan een anticycloon in ontwikkeling vanaf de Britse eilanden naar Zwitserland en van de 7e tot de 10e aan een depressie in ontwikkeling vanaf Groenland naar het noorden van Schotland ; van de 11e tot de 12e waren zij verbonden aan een zone van hoge druk in ontwikkeling vanaf de Atlantische oceaan naar Frankrijk ; van de 13e tot de 20e aan depressies die zich tussen de 13e en de 14e uitstrekten tussen Groenland en Noorwegen ; tussen de 15e en de 16e gelegen waren in de buurt van Schotland; van de 17e tot de 18e boven Noorwegen ; op de 19e boven Denemarken en de 20e in de buurt van Ierland. Op de 21e tot de 22e aan een depressie in ontwikkeling vanaf IJsland naar België; van de 23e tot de 28e aan een wig van hoge druk van de anticycloon der Azoren naar het zuiden van Scandinavië en daarna naar Frankrijk en Duitsland; van de 29e tot de 31e aan een depressie die zich verplaatste vanaf IJsland naar het westen van Noorwegen zodat op het einde van de periode polaire lucht werd aangevoerd. De gemiddelde luchtdruk bedroeg in Ukkel 1015,7 hPa (norm.: 1017,5 hPa ).

De frequente aanwezigheid van maritieme luchtstromingen boven onze streken tijdens deze maand waren de oorzaak van de iets te hoge maandtemperaturen ten aanzien van de normale waarden. In het land lag de afwijking van de normale van de maandgemiddelden van de maximumtemperaturen over het algemeen tussen –0,5°C en +1,0°C. De maandgemiddelden van de minimumtemperaturen weken meestal af van de normale met een waarde gelegen tussen –0,5°C en +1,5°C. De absolute maxima varieerden van 10°C tot 15°C en deden zich meestal voor op de 9e. De absolute minima varieerden van –10°C tot – 1°C en werden het meest waargenomen op de 6e of de 24e. Te Ukkel bedroeg de gemiddelde maandtemperatuur 3,5°C (norm.: 3,3°C). De gemiddelde uitersten bedroegen respectievelijk 6,0°C en 1,0°C (norm.: 5,7°C en 0,7°C). De absolute uitersten waren respectievelijk 13,5°C [de 9e] en –2,8°C [de 6e] (norm.: 12,2°C en –6,5°C). Er waren 13 vorstdagen [min. <0°C] (norm.: 11,9 d.) waarvan 1 winterse dag [max.< 0)C] (norm.: 2,9 d).

De streekgemiddelden van de neerslag waren allen hoger dan de normalen. Zij varieerden van 102 % van de normale Belgisch Lotharingen tot 172 % aan de Belgische Kust. Al deze afwijkingen waren normaal behalve het teveel in de Polders, in Vlaanderen, in de Kempen en in Brabant die abnormaal waren en de aan de Kust waar ze abnormaal waren. De hoogste dagwaarden varieerden tussen 5 mm en 29 mm en zij werden meestal waargenomen op de 3e of de 8e. Te Ukkel was de neerslagfrequentie abnormaal hoog: met de pluviometer werd gedurende 25 dagen in totaal 123,9 mm gemeten. (norm.: 76,1 mm in 19,2 d.).

In het land was de neerslag gedurende 6 dagen vergezeld van onweersverschijnselen (norm. : 3,2 d.): de 14e, 15e, 24e, 28e, 29e en de 30e. Windschade, wateroverlast, hagelschade of bliksemschade werden ons gemeld op de 3e, 8e, 9e, 10e, 13e, 14e, 15e, en de 28e. Hagel werd waargenomen op de 14e, de 28e, de 30e en de 31e. Gedurende 22 dagen bestond de neerslag geheel of gedeeltelijk uit sneeuw: de 2e, de 3e, van de 6e tot de 8e, de 11e, de 14e, van de 16e tot de 20e, van de 22e tot de 31e. Dit gaf aanleiding tot een sneeuwbedekking van de 1e tot de 8e, de 14e, en van de 17e tot de 31e. De maximale sneeuwdikte bereikte lokaal 34 cm in Mont-Rigi op de 30e.

De zonneschijnduur te Ukkel was lager dan normaal. Te Ukkel registreerde men 43 h 03 min zonneschijn (norm.: 59 h).

Te Ukkel kwamen de winden hoofdzakelijk uit de sectoren NNE tot NE, SSW tot SW en NW tot NNW. Hun frequentie uit deze sectoren bedroeg 88 % (norm.: 43 %) De gemiddelde windsnelheid bedroeg 4,1m/s (norm.: 4,1 m/s). Windstoten van 100 km/u (28/m/s) of meer werden gemeten in het officiële anemometrische meetnet in ons land op de 10e. Deze snelheden konden lokaal bereikt of overtroffen worden tijdens de onweders.

Cookies opgeslagen