2011-2015

Klimatologische overzichten van 2011 tot 2015

De laatste maand van de meteorologische zomer te Ukkel werd gekenmerkt door een abnormaal hoge waarde van de gemiddelde temperatuur en normale waarden het neerslagtotaal, de gemiddelde windsnelheid en de zonneschijnduur.

Opmerking: vanaf het maandelijks klimatologische overzicht van januari 2011, zullen de normalen en de recordwaarden (+ of –) in de tabel hierna berekend worden voor de periode 1981 – 2010. Deze periode van 30 jaar is de nieuwe referentieperiode voor de berekening van de normalen (gemiddelden over de periode) te Ukkel.
Neem er nota van dat de recordwaarden na 2010 progressief zullen worden toegevoegd in de volgende jaren zodat wij steeds over de recentste recordwaarden zullen beschikken.
Onder de tabel laat een link toe de vergelijking te maken met dezelfde tabel met de normalen en de recordwaarden berekend over de referentieperioden gebruikt tot 2010; deze perioden waren verschillend, afhankelijk van de parameter. Deze recordwaarden hadden, wat de betrokken periode betrof, dezelfde startdatum, maar duurden voort tot 2010.

De tabel hieronder geeft de maandelijkse waarden van een reeks parameters weer gemeten te Ukkel (kolom "Maand"), alsook de normale maandelijkse waarden ("Norm".) en de maandelijkse recordwaarden sinds 1981 ("Record +" en "Record -") met de jaartallen. De kolom "kar" duidt de statistische karakteristiek aan van de waargenomen maandwaarde ("Maand").

ParameterEenh.MaandNorm.karRecord +JaarRecord -Jaar
LuchtdrukhPa 1014,9 1015,9 n 1019,9 1981 1012,2 2004
Gemiddelde windsnelheidm/s 3,0 2,8 n 3,5 1985 2,1 1990
Overheersende windrichting NNO ZW
Zonneschijnduurhh:mi 219:17 189:32 n 271:31 1995 96:54 2006
Gemiddelde temperatuur°C 19,4 18,0 a 21,2 1997 15,9 1993
Gemiddelde maximum temperatuur°C 24,5 22,6 a 26,2 1997 20,2 2006
Gemiddelde minimum temperatuur°C 14,4 13,6 n 16,1 1997 11,1 1993
Relatieve vochtigheid% 69,0 76,0 za 83,0 2006 66,0 2009
Gemiddelde dampdrukhPa 15,2 15,3 n 17,6 1997 13,5 2009
Neerslagtotaalmm 68,7 79,3 n 231,2 1996 10,4 1983
Neerslagdagend 15 14,5 n 23 2010 5 1991
Onweersdagen in het landd 16 14,3 n 25 2006 4 1998
Sneeuwdagend 0 0,0 n

(*) Definities van de graad van abnormaliteit:

Afkorting Graad van abnormaliteit Fenomeen bereikt of overtroffen gemiddeld één keer om de
n normaal -
a abnormaal 6 jaar
za zéér abnormaal 10 jaar
u uitzonderlijk 30 jaar
zu zéér uitzonderlijk 100 jaar

De 1e zond een depressie boven het zuiden van IJsland zachte, droge maritieme lucht naar onze regio's. De 2e vormt een anticycloon boven Frankrijk de oorsprong van de aanvoer van warme, droge lucht. De 3e en de 4e zorgde een depressie ten westen van Ierland voor de aanvoer van maritieme lucht naar de Benelux; eerst warm en zeer droog, daarna progressief frisser. De 5e handhaaft een hoge drukzone boven onze regio's warme, zeer droge lucht boven ons land. De 6e zond een depressie ten zuiden van IJsland zeer zachte maritieme lucht naar onze streken. De 7e en de 8e zorgde een anticyclonale wig boven de Benelux en later boven de Noordzee voor de aanvoer van zeer zachte lucht boven ons land. Op de 9e en de 10e lag een anticycloon boven de Noordzee en later hoge druk wig boven de Benelux aan de oorsprong van de aanvoer van zachte maritieme lucht naar onze streken. De 11e en de 12e stuurde een anticycloon op de Atlantische Oceaan vochtige, maritieme lucht over ons land. De 13e was een depressie boven Frankrijk de oorzaak van de aanvoer van warme, continentale luchtstromingen. De 14e zond een depressie boven Engeland zachte, vochtige maritieme lucht over de Benelux. De 15e zond een depressie boven IJsland en op de 16e een zone van hoge druk boven Frankrijk voor de aanvoer van frisse, vochtige maritieme lucht naar onze regio's. Op de 17e lagen een anticycloon boven Engeland en op de 18e een depressie boven Scandinavië aan de oorsprong van de aanvoer van zeer frisse en vochtige lucht boven onze streken. Op de 19e en de 20e zond een depressie boven IJsland tamelijk droge maritieme lucht naar ons land. Op de 21e en de 22e stuurde een anticycloon met centrum boven Duitsland en op de 23e een anticycloon boven Scandinavië ons maritieme lucht van subtropische oorsprong. Op de 24e lag een depressie boven de Golf van Gascogne aan de basis van de aanvoer van vochtige maritieme lucht naar ons land. Van de 26e tot de 29e onderwierp een depressie gelegen ten westen van IJsland ons aan maritieme luchtstromingen. Op de 30e en de 31e zorgde een depressie boven Frankrijk voor de aanvoer van subtropische lucht. De gemiddelde luchtdruk bedroeg te Ukkel 1014,9 hPa (norm: 1015,9 hPa).

In ons land weken de maandelijkse gemiddelde maximumtemperaturen af van de normale met een waarde gelegen tussen 0°C en +3,0°C. De afwijking van de normale van de maandelijkse gemiddelde minimumtemperaturen lag tussen 0°C en +3,0°C. De absolute maxima varieerden van 29°C tot 36°C en werden meestal waargenomen op de 3e of de 13e. De absolute minima lagen tussen 1°C en 10°C en werden meestal waargenomen op de 1e, 2e en de 19e. Te Ukkel bedroeg de gemiddelde temperatuur 19,4°C (norm.: 18,0°C). De gemiddelde uitersten waren respectievelijk 24,5°C en 14,4°C (norm.: 22,6°C en 13,6°C). De absolute uitersten waren respectievelijk 31,9°C [de 13e] en 10,4°C [de 2e] (norm.: 30,6°C en 9,1°C ). Er waren 16 zomerse dagen [max.>= 25°C] (norm.: 7,7d.), waarvan drie tropische dagen [max ≥ 30°C] (norm.: 1,4d.).

De streekgemiddelden van de neerslag waren in het land bijna allen hoger dan de normale waarden. Zij varieerden van 106% van de normale in Brabant tot 165% aan de Kust. Lotharingen. De tevelen waren normaal behalve in de Kempen waar zij abnormaal waren. De hoogste dagwaarden varieerden tussen 10 mm en 65 mm. De hoogste dagwaarde werd op de 13e gemeten te Bilzen met een dagtotaal van 64,0 mm. Te Ukkel was de neerslagfrequentie normaal. Met de pluviometer werd gedurende 15 dagen in totaal 68,7 mm gemeten (norm.: 79,3 mm in 14,5 d.).

In het land werd de neerslag gedurende 16 dagen vergezeld van onweersverschijnselen (norm.: 14,3 d.): de 3e, 4e van de 7e, van de 13e tot de 15e, de 23e, de 24e, de 26e, de 27e en van de 29e tot de 31e. Windschade, wateroverlast en/of bliksemschade werden ons meegedeeld op de 4e, 7e, 8e, 13e, 14e, 15e, 23e, 24e, 26e, 30e en de 31e. Hagel werd waargenomen op de 7e, 13e en de 30e.

Te Ukkel was het totaal aantal uren zonneschijn normaal: men registreerde 219h 17 min zonneschijn (norm.: 190h).

Te Ukkel kwam de wind hoofdzakelijk uit de sectoren NNW, NNE en SSE tot SSW. Hun frequentie uit deze sector bedroeg 75,8% (norm.: 33,2%). De gemiddelde windsnelheid bedroeg 3 m/s (norm.: 2,8 m/s). Op de 31e werd in het anemometrische meetnet een windstoot van 100 km/h (28 m/s) of meer waargenomen. Deze snelheden konden nochtans plaatselijk bereikt of overtroffen worden tijdens de onweders.

Cookies opgeslagen