2011-2015

Klimatologische overzichten van 2011 tot 2015

De tweede maand van de meteorologische lente werd in Ukkel gekenmerkt door een uitzonderlijk hoge waarde van de zonneschijnduur, en normale waarden van de gemiddelde temperatuur, het neerslagtotaal en de gemiddelde windsnelheid.

Opmerking: vanaf het maandelijks klimatologische overzicht van januari 2011, zullen de normalen en de recordwaarden (+ of –) in de tabel hierna berekend worden voor de periode 1981 – 2010. Deze periode van 30 jaar is de nieuwe referentieperiode voor de berekening van de normalen (gemiddelden over de periode) te Ukkel.
Neem er nota van dat de recordwaarden na 2010 progressief zullen worden toegevoegd in de volgende jaren zodat wij steeds over de recentste recordwaarden zullen beschikken.
Onder de tabel laat een link toe de vergelijking te maken met dezelfde tabel met de normalen en de recordwaarden berekend over de referentieperioden gebruikt tot 2010; deze perioden waren verschillend, afhankelijk van de parameter. Deze recordwaarden hadden, wat de betrokken periode betrof, dezelfde startdatum, maar duurden voort tot 2010.

De tabel hieronder geeft de maandelijkse waarden van een reeks parameters weer gemeten te Ukkel (kolom "Maand"), alsook de normale maandelijkse waarden ("Norm".) en de maandelijkse recordwaarden sinds 1981 ("Record +" en "Record -") met de jaartallen. De kolom "kar" duidt de statistische karakteristiek aan van de waargenomen maandwaarde ("Maand").

ParameterEenh.MaandNorm.karRecord +JaarRecord -Jaar
LuchtdrukhPa 1021,3 1014,4 u 1021,5 1997 1003,9 1998
Gemiddelde windsnelheidm/s 3,5 3,4 n 4,1 1985 2,8 2007
Overheersende windrichting NNO WZW
Zonneschijnduurhh:mi 228:23 158:58 u 301:02 2007 82:33 2001
Gemiddelde temperatuur°C 10,3 9,8 n 14,3 2007 6,6 1986
Gemiddelde maximum temperatuur°C 15,1 14,2 n 20,5 2007 10,4 1986
Gemiddelde minimum temperatuur°C 5,1 5,3 n 8,5 2011 3,0 1986
Relatieve vochtigheid% 65,0 73,0 za 82,0 2001 59,0 1996
Gemiddelde dampdrukhPa 8,0 8,7 n 10,0 1993 7,2 1991
Neerslagtotaalmm 24,4 51,3 n 134,3 2001 0,0 2007
Neerslagdagend 10 15,0 n 27 1983 0 2007
Onweersdagen in het landd 4 9,0 n 18 1983 2 1982
Sneeuwdagend 0 1,1 n 4 2003 0 2014

(*) Definities van de graad van abnormaliteit:

Afkorting Graad van abnormaliteit Fenomeen bereikt of overtroffen gemiddeld één keer om de
n normaal -
a abnormaal 6 jaar
za zéér abnormaal 10 jaar
u uitzonderlijk 30 jaar
zu zéér uitzonderlijk 100 jaar

Van de 1e tot de 6e werd ons weer nog bepaald door licht gestoorde maritieme luchtstromingen verbonden aan een anticycloon in ontwikkeling vanaf het westen van Spanje naar Groot - Brittannië. Van de 7e tot de 10e werd deze aangevoerde lucht progressief continentaler als gevolg van de verplaatsing van de anticycloon naar oostelijk Europa. Van de 11e tot de 15e werd ons weer bepaald door zachte maritieme luchtstromingen, eerst verbonden aan een depressie boven IJsland en daarna een anticycloon meestal gelegen ten oosten van ons land. Van de 16e tot de 20e stuurde een anticycloon, eerst gelegen in de buurt van Groot-Brittannië en daarna boven het zuiden van Scandinavië ons continentale lucht. Van de 21e tot de 23e stuurde een anticycloon boven Engeland ons continentale luchtstromingen. Van de 24e tot de 26e kregen deze een tropisch karakter als gevolg van de ontwikkeling van een anticycloon boven de Pyreneeën op de 24e en van de 25e tot de 26e als gevolg van de ontwikkeling van een depressie ten westen van Frankrijk. Van de 27e tot de 30e bevonden wij ons onder maritieme luchtstromingen verbonden op de 27e ende 28e aan een depressie met centrum boven IJsland, daarna op de 29e aan een wig van hoge druk boven onze streken en op de 30e aan en depressie en op de 30e aan een depressie ten oosten van Schotland. De gemiddelde luchtdruk in Ukkel bedroeg 1021,3 hPa (normaal: 1014,4 hPa).

De afwijking van de normale van de maandgemiddelden van de maximumtemperaturen lag tussen -0,5°C en +2,5°C. De afwijking van de normalen van de maandgemiddelden van de minimumtemperaturen varieerde tussen-2,5°C en -0,5°C. De absolute maxima lagen tussen 20°C en 29°C en werden meestal waargenomen op de 15e. De absolute minima varieerden tussen -5°C en +1,0°C en werden meestal gemeten op de 3e en de 7e. In Ukkel bedroeg de gemiddelde temperatuur 10,3°C (normaal : 9,8°C). De gemiddelde uitersten bedroegen 15,1°C en 5,1°C (normaal : 14,2°C en 5,3°C). De absolute uitersten bedroegen 24,4°C [de 15e] en 0,9°C [de 6e] (normaal : 22,3°C en –0,2°C).

De streekgemiddelden van de neerslag waren allen lager dan de normale waarden. Zij varieerden van 31% van de normale aan de Kusttot 82% in Belgische Lotharingen. Deze tekorten waren zeer abnormaal aan de Kust, in de Polders en in Vlaanderen. De grootste dagelijkse neerslaghoeveelheden in ons land varieerden van 1 mm tot iets meer dan 22 mm en deden zich meestal voor de 1e, de 26e of de 30e. In Ukkel was de neerslagfrequentie normaal laag; met de pluviometer werd gedurende 10 dagen in totaal 24,4 mm gemeten (normaal : 51,3 mm in 15 dagen ).

De neerslag ging gedurende 4 dagen gepaard met onweersverschijnselen (normaal : 9 dagen ) : de 1e, de 25e, de 26e, en de 30e. Hagel werd ons gemeld op de 1e en de 30e.

Als gevolg van een goede zonneschijnduur tijdens deze maand was de zonneschijnduur hoger dan normaal. In Ukkel registreerden we voor deze maand 228 h 23 minuten zonneschijn (normaal : 159 uur ). .

De wind kwam voornamelijk uit de sectoren NNE, SSW tot SW en NNW. Hun frequentie uit deze sectoren bedroeg 78 % (normaal : 31 %). De gemiddelde windsnelheid bedroeg te Ukkel 3,5 m/s (normaal : 3,4 m/s ). In het land werden er deze maand geen windstoten van 100 km/u (28 m/s) of meer waargenomen in het meetnet. Deze snelheden konden evenwel op sommige plaatsen tijdens de onweders bereikt of overtroffen worden.

Cookies opgeslagen