Klimaat van België

Meer uitleg over de grafieken bij de klimatologische overzichten

Vanaf 1 maart 2019 zijn de klimatologische overzichten gebaseerd op de grafieken die hieronder worden weergegeven.

Grafiek van de gemiddelde dagelijkse temperatuur

De verticale kolommen in het blauw of in het rood vertegenwoordigen de gemiddelde temperatuur per dag in Ukkel. Deze kolommen beginnen bij de zwarte lijn, wat overeenkomt met de gemiddelde waarde van de temperatuur voor die dag over de periode 1981-2010 ("normalen" genoemd). De rode staven steken uit boven de zwarte lijn als de temperatuur hoger dan de normaal is). De blauwe staven steken uit onder de zwarte lijn. Afwijkingen van de normale boven de 5°C in absolute waarde worden weergegeven door donkere kleuren. Dit type grafiek wordt voorgesteld in de maandelijkse, seizoens- en jaarlijkse klimatologische overzichten.

Grafiek van de dagelijkse temperatuurverschillen

De blauwe en rode verticale kolommen vertegenwoordigen de dagelijkse thermische amplitude in Ukkel, dit is het verschil tussen de maximale en de minimale temperatuur per dag (in °C). De kleur van deze balken wordt bepaald door het verschil tussen de gemiddelde dagtemperatuur en de gemiddelde waarde voor die dag tijdens de periode 1981-2010 (de "normale" genoemd), zoals bij de eerste grafiek. De continue zwarte lijn vertegenwoordigt de normalen van de dagelijkse maximale temperatuur en de gestreepte zwarte lijn zijn de normalen van de minimale dagelijkse temperatuur. Dit type grafiek wordt voorgesteld in de maandelijkse, seizoens- en jaarlijkse klimatologische overzichten.

Grafiek van de dagelijkse neerslaghoeveelheid

De verticale kolommen geven de dagelijkse regenval (in mm) in Ukkel weer. De kleur ervan is afhankelijk van de hoeveelheid neerslag: lichtblauw onder 1 mm, gewoon blauw tussen 1 mm en 10 mm en donkerblauw boven 10 mm. De dagelijkse neerslaghoeveelheden zijn af te lezen op de verticale linkeras. De verticale rechteras komt overeen met de cumulatieve regenval sinds het begin van de weergegeven periode (continue zwarte lijn), evenals de cumulatieve regenval gemiddeld tussen 1981 en 2010 voor dezelfde periode van het jaar (gestreepte zwarte lijn). Dit type grafiek wordt voorgesteld in de maandelijkse, seizoens- en jaarlijkse klimatologische overzichten.

Grafiek van de dagelijkse zonneschijnduur

De verticale kolommen geven de dagelijkse zonneschijnduur, of insolatie, in uren weer te Ukkel. De kleur ervan is afhankelijk van de duur van de zonnestraling: lichtgeel voor minder dan 20% van de dagduur, geel voor een duur tussen 20% en 80% van de dagduur en oranje voor een langere duur dan 80% van de duur van de dag. De dagelijkse zonneschijnduur moet op de verticale linkeras worden gelezen. De verticale rechteras komt overeen met de duur van de cumulatieve zonnestraling sinds het begin van de weergegeven periode (continue zwarte lijn), evenals de som van de gemiddelde zonneschijnduur tussen 1981 en 2010 voor dezelfde periode van het jaar (gestreepte zwarte lijn). De blauwe achtergrondkleur geeft de lengte van de dag aan in uren (van zonsopgang tot zonsondergang). Dit type grafiek wordt voorgesteld in de maandelijkse, seizoens- en jaarlijkse klimatologische overzichten.

Grafiek van de maandelijkse waarden

Deze grafiek toont de laatste 13 waarden van de weergegeven variabele, maar ook de bijbehorende maandelijkse normalen, evenals de extreme waarden van de variabele sinds 1981. Dit type grafiek wordt voorgesteld voor de maandelijkse gemiddelde temperatuur, de cumulatieve regenval, het maandelijks aantal neerslagdagen en de duur van de maandelijkse insolatie. Deze grafieken zijn te vinden in de maandelijkse en jaarlijkse klimatologische overzichten.

Grafiek van de neerslag, temperatuur en zonneschijnduur

In deze grafiek wordt elk jaar als een cirkel weergegeven sinds 1981. De positie van deze cirkel wordt horizontaal bepaald door de verhouding van de hoeveelheid neerslag tot de gemiddelde waarde tijdens de periode 1981-2010 ("normale" genoemd) en, verticaal het verschil van de gemiddelde temperatuur tot zijn normale waarde. De straal van de cirkel neemt toe van het minst zonnige jaar tot het meest zonnigste jaar. Dit type grafiek wordt voorgesteld in de maandelijkse, seizoens- en jaarlijkse klimatologische overzichten.

Cookies opgeslagen