2011-2015

Klimatologische overzichten van 2011 tot 2015

De laatste maand van de meteorologische winter werd te Ukke1 gekenmerkt door normale waarden van de gemiddelde windsnelheid, de gemiddelde temperatuur, het neerslagtotaal en de zonneschijnduur.

Opmerking: vanaf het maandelijks klimatologische overzicht van januari 2011, zullen de normalen en de recordwaarden (+ of –) in de tabel hierna berekend worden voor de periode 1981 – 2010. Deze periode van 30 jaar is de nieuwe referentieperiode voor de berekening van de normalen (gemiddelden over de periode) te Ukkel.
Neem er nota van dat de recordwaarden na 2010 progressief zullen worden toegevoegd in de volgende jaren zodat wij steeds over de recentste recordwaarden zullen beschikken.
Onder de tabel laat een link toe de vergelijking te maken met dezelfde tabel met de normalen en de recordwaarden berekend over de referentieperioden gebruikt tot 2010; deze perioden waren verschillend, afhankelijk van de parameter. Deze recordwaarden hadden, wat de betrokken periode betrof, dezelfde startdatum, maar duurden voort tot 2010.

De tabel hieronder geeft de maandelijkse waarden van een reeks parameters weer gemeten te Ukkel (kolom "Maand"), alsook de normale maandelijkse waarden ("Norm".) en de maandelijkse recordwaarden sinds 1981 ("Record +" en "Record -") met de jaartallen. De kolom "kar" duidt de statistische karakteristiek aan van de waargenomen maandwaarde ("Maand").

ParameterEenh.MaandNorm.karRecord +JaarRecord -Jaar
LuchtdrukhPa 1016,9 1017,4 n 1029,1 2012 1003,5 2010
Gemiddelde windsnelheidm/s 3,8 3,8 n 6,3 1990 2,6 1993
Overheersende windrichting ZZW ZZW
Zonneschijnduurhh:mi 79:40 76:36 n 148:57 2003 28:53 2010
Gemiddelde temperatuur°C 3,3 3,7 n 7,9 1990 -3,2 1986
Gemiddelde maximum temperatuur°C 6,3 6,6 n 11,6 1990 -0,4 1986
Gemiddelde minimum temperatuur°C 0,2 0,7 n 4,7 1990 -6,4 1986
Relatieve vochtigheid% 84,0 83,0 n 91,0 1993 69,0 1985
Gemiddelde dampdrukhPa 6,6 6,7 n 8,5 2007 3,6 1986
Neerslagtotaalmm 57,8 63,1 n 167,8 2002 9,3 1986
Neerslagdagend 17 16,3 n 24 2010 6 1985
Onweersdagen in het landd 6 4,2 n 10 1988 0 2011
Sneeuwdagend 2 5,1 n 13 2005 0 2014

(*) Definities van de graad van abnormaliteit:

Afkorting Graad van abnormaliteit Fenomeen bereikt of overtroffen gemiddeld één keer om de
n normaal -
a abnormaal 6 jaar
za zéér abnormaal 10 jaar
u uitzonderlijk 30 jaar
zu zéér uitzonderlijk 100 jaar

Van de 1e tot de 4e lagen wij onder de invloed van polaire maritieme lucht verbonden aan zones van lage druk, opeenvolgend gelegen boven Engeland, de Baltische zee en nadien het zuiden van Zweden. Van de 5e tot de 8e stuurde een anticycloon, gelegen ten westen van Ierland ons relatief frisse maritieme lucht. Vanaf de 9e tot de 12e kantelde deze anticycloon naar Ierland en vervolgens Engeland waardoor de aangevoerde lucht maritiem en fris bleef en later verplaatste zij zich naar oostelijk Europa waardoor continentale lucht van tropische oorsprong werd aangevoerd. Van de 13e tot de 15e stuurde een depressie in ontwikkeling vanaf het westen van Ierland naar Frankrijk ons maritieme lucht. Op de 16e waren deze luchtstromingen verbonden aan een uitgebreide depressie met centrum boven noordelijk IJsland. Van de 17e tot de 18e werden zij bepaald door een zone van hoge druk die zich verplaatste vanaf het westen van Spanje naar het westen van Frankrijk. Van de 19e tot de 20e waren zij verbonden aan een zone van lage druk in ontwikkeling vanaf IJsland naar Noorwegen. Van de 21e tot de 27e lagen wij onder de invloed van zachte maritieme luchtstromingen verbonden aan een uitgebreid gebied van lage druk, eerst boven de Atlantische oceaan, of in de buurt van de Britse eilanden en later in de buurt van IJsland. Op de 28e zorgde een wig van hoge druk afkomstig van het hoge drukgebied der Azoren voor beter weer in ons land. Te Ukkel bedroeg de gemiddelde luchtdruk 1016,9 hPa (norm: 1017,4hPa).

In het land bedroeg de afwijking van de normale van de maandgemiddelden van de maximumtemperaturen lag tussen –1,5°C en 0,0°C. De maandgemiddelden van de minimumtemperaturen weken af van de normale met een waarde gelegen tussen –1,5°C en +1,5°C. De absolute maxima lagen tussen 8°C en 13°C en deden zich meestal voor op de 13e of de 15e. De absolute minima varieerden van –11°C tot –2°C en werden meestal waargenomen op de 5e of de 7e. Te Ukkel bedroeg de gemiddelde temperatuur 3,3°C (norm: 3,7 °C). De gemiddelde uitersten waren respectievelijk 6,3°C en 0,2°C (norm 6,6°C en 0,7°C). De absolute uitersten waren respectievelijk 11,3°C [de 13e] en –3,1°C [de 5e] (norm.: 13,3°C en –5,4 °C). Er waren 15 vorstdagen [min. < 0 °C] (norm.: 11,1d.).

De streekgemiddelden van de neerslag in ons land waren variabel rond de normalen. Zij varieerden van 53 % van de normale in de streek van Gileppe en Warche tot 104 % van de normale in de Polders en het Doornikse. Al deze waarden waren normaal behalve het tekort in de streek van Gileppe en Warche, dat abnormaal was. De hoogste dagwaarden varieerden van enkele mm tot 38 mm en werden meestal waargenomen op de 20e. Te Ukkel was de neerslagfrequentie normaal: met de pluviometer werd op 17 dagen in totaal 57,8 mm gemeten (norm.: 63,1 mm op 16,3d.).

In het land was de neerslag gedurende 6 dagen vergezeld van onweersverschijnselen (norm.: 4,2 d.): de 1e, 2e, 3e, 21e, 23e en de 24e. Hagel werd waargenomen op de 4e, 21e, 23e, en de 24e. De neerslag bestond geheel of gedeeltelijk uit sneeuw gedurende 16 dagen: van de 1e tot de 7e, de 9e, en van de 20e tot de 27e. Dit gaf aanleiding tot een sneeuwbedekking van de 1e tot de 28e. De maximale dikte van de sneeuwlaag werd bereikt in Mont-Rigi (Waimes) op de 2e met een dikte van de sneeuwlaag van 40 cm.

De zonneschijnduur was conform aan de normale. Te Ukkel werd 79 h 40 min zonneschijn gemeten (norm.: 77h). Er waren 5 volledig bewolkte dagen (norm.: 8,3 d.).

Te Ukkel kwamen de winden hoofdzakelijk uit de sectoren NNE, SSE tot SSW en NW tot NNW. Hun frequentie uit deze sectoren bedroeg 83 % (norm.: 40 %). De gemiddelde windsnelheid bedroeg 3,8 m/s (norm.: 3,8 m/s). Windstoten van 100 km/u (28 m/s) of meer werden in het anemometrische meetnet niet gemeten in ons land. Deze snelheid kon nochtans plaatselijk bereikt of overtroffen worden tijdens de onweders

Cookies opgeslagen