2011-2015

Klimatologische overzichten van 2011 tot 2015

De tweede maand van de meteorologische herfst werd te Ukkel gekenmerkt door een zeer uitzonderlijke hoge waarde voor de zonneschijnduur en normale waarden voor de gemiddelde temperatuur, neerslagwaarde en gemiddelde windsnelheid.

Opmerking: vanaf het maandelijks klimatologische overzicht van januari 2011, zullen de normalen en de recordwaarden (+ of –) in de tabel hierna berekend worden voor de periode 1981 – 2010. Deze periode van 30 jaar is de nieuwe referentieperiode voor de berekening van de normalen (gemiddelden over de periode) te Ukkel.
Neem er nota van dat de recordwaarden na 2010 progressief zullen worden toegevoegd in de volgende jaren zodat wij steeds over de recentste recordwaarden zullen beschikken.
Onder de tabel laat een link toe de vergelijking te maken met dezelfde tabel met de normalen en de recordwaarden berekend over de referentieperioden gebruikt tot 2010; deze perioden waren verschillend, afhankelijk van de parameter. Deze recordwaarden hadden, wat de betrokken periode betrof, dezelfde startdatum, maar duurden voort tot 2010.

De tabel hieronder geeft de maandelijkse waarden van een reeks parameters weer gemeten te Ukkel (kolom "Maand"), alsook de normale maandelijkse waarden ("Norm".) en de maandelijkse recordwaarden sinds 1981 ("Record +" en "Record -") met de jaartallen. De kolom "kar" duidt de statistische karakteristiek aan van de waargenomen maandwaarde ("Maand").

ParameterEenh.MaandNorm.karRecord +JaarRecord -Jaar
LuchtdrukhPa 1019,0 1015,2 a 1023,9 1985 1008,7 1992
Gemiddelde windsnelheidm/s 3,4 3,4 n 4,1 2000 2,4 2007
Overheersende windrichting WZW ZZW 0 0
Zonneschijnduurhh:mi 161:45 113 zu 155 1985 42 1998
Gemiddelde temperatuur°C 12,1 11,1 n 14,4 2001 7,8 1992
Gemiddelde maximum temperatuur°C 16,5 14,7 a 18,1 2005 11,4 1992
Gemiddelde minimum temperatuur°C 8,3 7,8 n 11,2 2001 4 2003
Relatieve vochtigheid% 80 85 zu 89 1998 80 1997
Gemiddelde dampdrukhPa 11,1 11,4 n 14,1 2001 9,1 1992
Neerslagtotaalmm 48,8 74,5 n 134,4 1982 6 1995
Neerslagdagend 16 17 n 29 1981 10 1995
Onweersdagen in het landd 4 6 a 10 1981 2 1989
Sneeuwdagend 0 0 n 2 2008 0 2010

(*) Definities van de graad van abnormaliteit:

Afkorting Graad van abnormaliteit Fenomeen bereikt of overtroffen gemiddeld één keer om de
n normaal -
a abnormaal 6 jaar
za zéér abnormaal 10 jaar
u uitzonderlijk 30 jaar
zu zéér uitzonderlijk 100 jaar

Van de 1e tot de 4e verloren de maritieme luchtstromingen van tropische oorsprong van het einde van de voorgaande maand, verbonden aan een anticycloon gesitueerd boven Oost-Europa, hun tropisch karakter tengevolge van de verplaatsing naar de Atlantische Oceaan.
De 5e en de 6e beheerste een depressie in de nabijheid van de Britse Eilanden ons weer. Van de 7e tot de 10e circuleerden maritieme luchtstromingen tussen een zone van hoge luchtdruk gecentreerd boven het westen van Frankrijk en een depressie gelegen ten noorden van onze regio’s. Van de 11e tot de 13e werden de maritieme luchtstromingen bepaald door een anticycloon ten westen van Frankrijk. Van de 14e tot de 16e namen deze luchtstromingen een continentaal karakter aan ten gevolge van de verplaatsing van de anticycloon naar Rusland. Van de 17e tot de 20e werden de luchtstromingen opnieuw maritiem van oorsprong, verbonden aan depressies gelegen dicht bij Schotland, nadien ten westen van Frankrijk. Van de 21e tot de 25e werd het weer in onze regio’s beïnvloedt door continentale luchtstromingen met een tropisch karakter ; de luchtstromingen waren verbonden aan een zone van hoge luchtdruk gelegen boven Oost-Europa. Van de 26e tot de 30e werden de luchtstromingen opnieuw maritiem door de ontwikkeling van een depressie in de buurt van Schotland, nadien door een gebied van hoge luchtdruk gelegen in de nabijheid van ons land. De 31e werden onze contreien opnieuw beïnvloedt door continentale luchtstromingen met een tropisch karakter door de terugkeer van een gebied van hoge luchtdruk boven Oost-Europa. De gemiddelde luchtdruk te Ukkel bedoeg 1019,0 hPa (norm.: 1015,2 hPa /1015,3 hPa).

In het land lag de afwijking van de normale van de maandgemiddelden van de dagelijkse maximumtemperaturen tussen +1,5°C en +3,0°C. De maandgemiddelden van de minimumtemperaturen weken af van de normale met een waarde gelegen tussen +0,5°C en +2,0°C. De absolute maxima varieerden tussen 22°C en 28°C en deden zich meestal voor op de 1e en de 2e. De absolute minima lagen tussen -8°C en 3°C en werden meestal gemeten tussen de 21e en de 23e. Te Ukkel bedroeg de gemiddelde temperatuur 12,1°C (norm.: 11,1°C / 10,5°C). De gemiddelde uitersten waren respectievelijk 16,5°C en 8,3°C (norm.: 14,7°C / 14,3°C et 7,8°C / 7,2°C). De absolute uitersten bedroegen respectievelijk 26,9°C [de 1e] en 1,9°C [de 21e] (norm.: 21,6°C / 21,6°C et 2,2°C / 1,3°C). Er was geen enkele vorstdag [min < 0°C] (norm.: 0,5 d. / 0,5 d.).

De streekgemiddelden van de neerslag waren allen lager dan de gemiddelde waarden. Zij varieerden van 49% tussen Samber en Maas tot 73% in Belgisch Lotharingen. De afwijkingen waren normaal in alle regio’s behalve tussen Samber en Maas waar het tekort abnormaal was. De hoogste dagwaarden in het land varieerden tussen 4 mm en 25 mm en deden zich het meest voor tussen de 6e en de 9e. Te Ukkel was de neerslagfrequentie normaal ; met de pluviometer werd in totaal 48,8 mm gemeten in 16 dagen (norm.: 74,5 mm / 70,8 mm in 17 d. / 17 d.).

In het land was de neerslag gedurende 4 dagen vergezeld met onweersverschijnselen (norm.: 6 d.) : de 7e, de 8e, de 19e en de 25e. Schade als gevolg van de bliksem werd ons gesignaleerd op de 19e. Schade door hagel werd gesignaleerd op de 19e. De neerslag bestond geheel of gedeeltelijk uit sneeuw gedurende 1 dag (de 19e), maar ze gaf geen aanleiding tot sneeuwbedekking.

De totale maandelijkse zonneschijnduur was zeer hoog ten opzichte van de normale. In Ukkel scheen de zon 161 u. 45 min. (norm.: 113 u. / 113 u.).

De wind waaide in Ukkel vooral uit de sectoren ESE tot SSE en WSW tot WNW. Hun frequentie uit die sectoren bedroeg 58% (norm.: 35%). De gemiddelde windsnelheid bedroeg 3,4 m/s (norm.: 3,4 m/s). Windstoten van 100 km/u (28 m/s) of meer werden niet waargenomen in het anemometrisch net. Deze snelheden hadden eventueel plaatselijk bereikt of overtroffen kunnen worden tijdens de onweders.

Cookies opgeslagen