2011-2015

Klimatologische overzichten van 2011 tot 2015

De tweede maand van de meteorologische lente werd in Ukkel gekenmerkt door een zeer uitzonderlijk hoge gemiddelde temperatuur, door uitzonderlijke waarden van de gemiddelde windsnelheid en de zonneschijnduur en een normale waarde van het neerslagtotaal.

Opmerking: vanaf het maandelijks klimatologische overzicht van januari 2011, zullen de normalen en de recordwaarden (+ of –) in de tabel hierna berekend worden voor de periode 1981 – 2010. Deze periode van 30 jaar is de nieuwe referentieperiode voor de berekening van de normalen (gemiddelden over de periode) te Ukkel.
Neem er nota van dat de recordwaarden na 2010 progressief zullen worden toegevoegd in de volgende jaren zodat wij steeds over de recentste recordwaarden zullen beschikken.
Onder de tabel laat een link toe de vergelijking te maken met dezelfde tabel met de normalen en de recordwaarden berekend over de referentieperioden gebruikt tot 2010; deze perioden waren verschillend, afhankelijk van de parameter. Deze recordwaarden hadden, wat de betrokken periode betrof, dezelfde startdatum, maar duurden voort tot 2010.

De tabel hieronder geeft de maandelijkse waarden van een reeks parameters weer gemeten te Ukkel (kolom "Maand"), alsook de normale maandelijkse waarden ("Norm".) en de maandelijkse recordwaarden sinds 1981 ("Record +" en "Record -") met de jaartallen. De kolom "kar" duidt de statistische karakteristiek aan van de waargenomen maandwaarde ("Maand").

ParameterEenh.MaandNorm.karRecord +JaarRecord -Jaar
LuchtdrukhPa 1019,0 1014,4 a 1021,5 1997 1003,9 1998
Gemiddelde windsnelheidm/s 2,9 3,4 u 4,1 1985 2,8 2007
Overheersende windrichting ONO WZW 0 0
Zonneschijnduurhh:mi 238:51 158:58 u 301:02 2007 82:33 2001
Gemiddelde temperatuur°C 14,1 9,8 zu 14,3 2007 6,6 1986
Gemiddelde maximum temperatuur°C 19,6 14,2 u 20,5 2007 10,4 1986
Gemiddelde minimum temperatuur°C 8,5 5,3 zu 7,6 2009 3 1986
Relatieve vochtigheid% 61 73 za 82 2001 59 1996
Gemiddelde dampdrukhPa 9,1 8,7 n 10 1993 7,2 1991
Neerslagtotaalmm 25,8 51,3 n 134,3 2001 0 2007
Neerslagdagend 11 15 n 27 1983 0 2007
Onweersdagen in het landd 10 9 n 18 1983 2 1982
Sneeuwdagend 0 1 n 4 2003 0 2010

(*) Definities van de graad van abnormaliteit:

Afkorting Graad van abnormaliteit Fenomeen bereikt of overtroffen gemiddeld één keer om de
n normaal -
a abnormaal 6 jaar
za zéér abnormaal 10 jaar
u uitzonderlijk 30 jaar
zu zéér uitzonderlijk 100 jaar

Van de 1e tot de 2e lag ons land onder de invloed van maritieme luchtstromingen verbonden aan een anticycloon in ontwikkeling vanaf Frankrijk naar oostelijk Europa. Van de 3e tot de 5e werd ons weer bepaald door maritieme lucht verbonden aan een uitgebreide depressie boven de Atlantische oceaan. Van de 6e tot de 7e zorgde een anticycloon die zich uitstrekte vanaf Frankrijk tot Polen voor de aanvoer van drogere lucht. Van de 8e tot de 10e zorgde de verplaatsing van deze anticycloon naar de Britse eilanden en daarna naar de Noordzee voor polaire en daarna voor de aanvoer van continentale lucht. Van de 11e tot de 18e werd het weer boven onze streken bepaald door droge luchtstromingen verbonden aan anticyclonen, eerst met centrum boven de Atlantische oceaan ten westen van Frankrijk en zich daarna progressief verplaatsend naar Duitsland. Van de 19e tot de 24e kreeg deze lucht een tropisch karakter als gevolg van de aanwezigheid van een anticycloon die zich uitstrekte vanaf Scandinavië naar de Balkan. Van de 25e tot de 26e trok een front verbonden aan een depressie ten noorden van onze streken over ons land. Van de 27e tot de 28e werd ons weer bepaald door polaire luchtstromingen verbonden aan een anticycloon over de Britse Eilanden. Van de 29e tot de 30e namen deze luchtstromingen een continentaal karakter aan door de verplaatsing van de anticycloon naar Scandinavië. De gemiddelde luchtdruk in Ukkel bedroeg 1019,0 hPa (normaal : 1014,4hPa /1014,2 hPa).

De overwegend continentale luchtstromingen tijdens deze maand lagen aan de basis van de veel te hoge temperaturen dan de normale waarden in ons land. De afwijking van de normale van de maandgemiddelden van de maximumtemperaturen lag tussen +5,5°C en +7,5°C. De afwijking van de normalen van de maandgemiddelden van de minimumtemperaturen varieerde tussen +2,5°C en +5,0°C. De absolute maxima lagen tussen 23°C en 29°C en werden meestal waargenomen tussen de 22e en de 24e. De absolute minima varieerden tussen -3°C en +4°C en werden meestal gemeten op de 13e of de 16e. In Ukkel bedroeg de gemiddelde temperatuur 14,1°C (normaal : 9,8°C /9,0°C). De gemiddelde uitersten bedroegen 19,6°C en 8,5°C (normaal : 14,2°C /13,1°C en 5,3°C /5,0°C). De absolute uitersten bedroegen 26,4°C [de 23e] en 3,1°C [de 13e] (normaal : 22,3°C /21,6 °C en -0,2°C /-0,4 °C). De gemiddelde maandtemperatuur te Ukkel is de tweede hoogste voor deze maand sinds het begin van de waarnemingen te Brussel – Ukkel in 1833. Het record dateert van 2007 met 14,3°C. Opmerkelijk is eveneens de nieuwe recordwaarde van de gemiddelde minimumtemperatuur met 8,5°C; het vorige record dateerde uit 2007 met als waarde 7,6°C.

De streekgemiddelden van de neerslag waren allen lager dan de normale waarden. Zij varieerden van 28% van de normale in de Condroz tot 60% in het Doornikse. Deze tekorten waren overal zeer abnormaal, behalve in Haspengouw, in de Condroz en in het Land van Herve waar zij abnormaal laag waren en in het Doornikse waar zij normaal waren. De grootste dagelijkse neerslaghoeveelheden in ons land varieerden van 1 mm tot 30 mm en deden zich op diverse data voor. In Ukkel was de neerslagfrequentie normaal laag; met de pluviometer werd gedurende 11 dagen in totaal 25,8 mm gemeten (normaal : 51,3 mm /53,1 mm in 15 dagen /17 dagen).

De neerslag ging gedurende 10 dagen gepaard met onweersverschijnselen (normaal : 9 dagen / 6,6 dagen) : de 2e, 3e, 12e, 17e, 22e, 23e, 24e, 28e, 29e en de 30e. Windschade, hagelschade, wateroverlast of blikseminslagen werden ons gemeld op de 12e, de 22e, 23e en de 29e.

Dank zij een zeer goede uitklaring tijdens de ganse maand was de zonneschijnduur zeer hoog. In Ukkel registreerden we 238 h 51 minuten zonneschijn (normaal : 159 uur /156 uur). Deze waarde is de tweede hoogste voor een aprilmaand, geregistreerd in Ukkel sinds het begin van de heliografische waarnemingen in 1887. Het record dateert uit 2007 met 301h zonneschijn.

De wind kwam voornamelijk uit de sectoren NE tot SE en W tot WNW. Hun frequentie uit deze sectoren bedroeg 57 % (normaal : 35 %). De gemiddelde windsnelheid bedroeg te Ukkel 2,9 m/s (normaal : 3,4 m/s /3,7 m/s). In het land werden er deze maand geen windstoten van 100 km/u (28 m/s) of meer waargenomen in het meetnet. Deze snelheden konden evenwel op sommige plaatsen tijdens de onweders bereikt of overtroffen worden.

Cookies opgeslagen