2011-2015

Klimatologische overzichten van 2011 tot 2015

De tweede maand van de meteorologische zomer werd te Ukkel gekenmerkt door een uitzonderlijk lage gemiddelde temperatuur, een zeer abnormaal lage zonneschijnduur en normale waarden van de gemiddelde windsnelheid en het neerslagtotaal.

Opmerking: vanaf het maandelijks klimatologische overzicht van januari 2011, zullen de normalen en de recordwaarden (+ of –) in de tabel hierna berekend worden voor de periode 1981 – 2010. Deze periode van 30 jaar is de nieuwe referentieperiode voor de berekening van de normalen (gemiddelden over de periode) te Ukkel.
Neem er nota van dat de recordwaarden na 2010 progressief zullen worden toegevoegd in de volgende jaren zodat wij steeds over de recentste recordwaarden zullen beschikken.
Onder de tabel laat een link toe de vergelijking te maken met dezelfde tabel met de normalen en de recordwaarden berekend over de referentieperioden gebruikt tot 2010; deze perioden waren verschillend, afhankelijk van de parameter. Deze recordwaarden hadden, wat de betrokken periode betrof, dezelfde startdatum, maar duurden voort tot 2010.

De tabel hieronder geeft de maandelijkse waarden van een reeks parameters weer gemeten te Ukkel (kolom "Maand"), alsook de normale maandelijkse waarden ("Norm".) en de maandelijkse recordwaarden sinds 1981 ("Record +" en "Record -") met de jaartallen. De kolom "kar" duidt de statistische karakteristiek aan van de waargenomen maandwaarde ("Maand").

ParameterEenh.MaandNorm.karRecord +JaarRecord -Jaar
LuchtdrukhPa 1013,2 1016,3 u 1019,7 2006 1012,8 2007
Gemiddelde windsnelheidm/s 3,1 2,9 n 3,7 1988 2,3 1986
Overheersende windrichting NO ZW
Zonneschijnduurhh:mi 140:00 201 za 314:07 2006 92:08 2000
Gemiddelde temperatuur°C 16,0 18,4 u 23 2006 15,3 2000
Gemiddelde maximum temperatuur°C 20,1 23 u 28,6 2006 18,9 2000
Gemiddelde minimum temperatuur°C 12,4 14 u 17,3 2006 12,1 2000
Relatieve vochtigheid% 75 74 n 86 2000 64 2006
Gemiddelde dampdrukhPa 12,7 15,5 zu 18,1 1983 13,3 1996
Neerslagtotaalmm 55,6 73,5 n 139,2 1988 19,8 1989
Neerslagdagend 20 14,3 a 23 1988 5 1989
Onweersdagen in het landd 10 13,2 n 19,8 1994 5 1998
Sneeuwdagend 0 0 n 0 2009 0 2009

(*) Definities van de graad van abnormaliteit:

Afkorting Graad van abnormaliteit Fenomeen bereikt of overtroffen gemiddeld één keer om de
n normaal -
a abnormaal 6 jaar
za zéér abnormaal 10 jaar
u uitzonderlijk 30 jaar
zu zéér uitzonderlijk 100 jaar

Van de 1ste tot de 5e veranderden de frisse, maritieme luchtstromingen progressief in continentale luchtstromingen verbonden aan een anticycloon in ontwikkeling vanaf het westen van Frankrijk naar de Noordzee. Van de 6e tot de 10e werd ons weer bepaald door maritieme luchtstromingen verbonden aan een depressie in de buurt van Groot – Brittannië; en van de 11e tot de 14e werd ons weer bepaald door maritieme luchtstromingen van polaire oorsprong die circuleerden tussen een anticycloon gesitueerd tussen IJsland en Groot-Brittannië en een depressie gelegen boven het noorden van Duitsland. Van de 15e tot de 20ste kwam onze regio onder invloed van instabiele maritieme luchtstromingen verbonden aan een evoluerende depressie van de Atlantische Oceaan tot Scandinavië. Op de 21e lagen wij onder de invloed van maritieme luchtstromingen verbonden aan een depressie gelegen boven Frankrijk. Van de 22e tot de 25e werd ons weer bepaald door maritieme lucht van polaire oorsprong verbonden aan een depressie nabij Scandinavië. Op de 26e en de 27e kwam er opnieuw maritieme lucht naar onze streken, op de 26e verbonden aan een depressie boven Frankrijk en op de 27e verbonden aan een depressie nabij IJsland. Van de 28e tot de 31e werd ons weer opnieuw bepaald door de aanvoer van polaire lucht verbonden aan een zone van hoge druk in ontwikkeling vanaf de Atlantische oceaan naar het noorden van Frankrijk. De gemiddelde luchtdruk bedroeg te Ukkel 1013,2 hPa (norm.: 1016,3hPa /1015,9 hPa).

De frequentie van de polaire luchtstromingen tijdens de laatste twee decades lag aan de oorsprong van de te lage temperaturen. De afwijking van de normale van de gemiddelde maximale temperaturen in het land varieerde van –3,0°C tot ––1,0°C. De afwijking van de normale van de gemiddelde minimale temperaturen lag tussen –2,0°C en +1,0°C. De absolute maxima varieerden van 20°C tot 29°C en werden waargenomen op de 5e. De absolute minima lagen tussen 1°C en 9°C en werden meestal gemeten op de 2e of de 3e. Te Ukkel bedroeg de gemiddelde temperatuur 16,0°C (norm.: 18,4°C /17,1°C). De gemiddelde uitersten waren respectievelijk 20,1°C en 12,4°C (norm.: 23,0°C /21,6°C en 14,0°C /13,1°C). De absolute uitersten waren respectievelijk 27,0°C [de 5e] en 7,4°C [de 3e] (norm.: 30,7°C /29,9°C en 9,3°C /8,0°C). Er was 1 zomerse dag [max. >= 25°C] (norm.: 9,7 d./6,6 d.), en geen enkele tropische dag [max. >=30°C] (norm.: 1,8 d./1,6 d.).

In het land waren de streekgemiddelden van de neerslag variabel rond dan de normalen. Zij varieerden van 50 % van de normale in het land van Herve tot 153 % in de Polders. Deze afwijkingen waren overal normaal, behalve aan de Kust en in de Polders waar het teveel abnormaal was en in het land van Herve waar het tekort abnormaal was. De hoogste dagwaarden varieerden van 5 mm tot meer dan 70 mm en werden meestal op de 12e, 14e, 16e of de 21ste waargenomen. Waarden van meer dan 40 mm werden waargenomen in enkele meetpunten op die data. Het opmerkelijkst was de waarde van Dendermonde met 71,0 mm op de 21ste. Te Ukkel was de neerslagfrequentie normaal. Met de pluviometer werd gedurende 20 dagen in totaal 55,6 mm gemeten (norm.: 73,5 mm /74,3 mm op 14,3 d. /17 d.).

In het land was de neerslag gedurende 10 dagen vergezeld van onweersverschijnselen (norm.: 13,2d. /10,7 d.): de 1ste, 6e, 7e, 12e, 17e, 19e, 21ste, 23ste, 27ste en de 28ste. Hagel werd ons gesignaleerd op de 1ste. Bliksemschade, hagelschade of waterschade werden ons gesignaleerd op de 1ste, 12e, 20ste, 21ste en de 28ste.

De maandelijkse zonneschijnduur was lager dan de normale waarde. Te Ukkel registreerde men 140 h 0min zonneschijn. (norm.: 201 h. /193 h.).

Te Ukkel kwamen de winden hoofdzakelijk uit de sectoren NE en W tot WNW. Hun frequentie uit deze sectoren bedroeg 46 % (norm.: 18 %). De gemiddelde windsnelheid was 3,1 m/s (norm.: 2,9 m/s /3,1 m/s). Windstoten van 100 km/h (28 m/s) of meer werden niet waargenomen in het anemometrische meetnet. Deze snelheden konden echter plaatselijk bereikt of overtroffen worden tijdens de onweders in deze maand.

Cookies opgeslagen