2011-2015

Klimatologische overzichten van 2011 tot 2015

De tweede maand van de meteorologische winter werd te Ukkel gekenmerkt door normale waarden van de gemiddelde temperatuur, het neerslagtotaal, de gemiddelde windsnelheid en de zonneschijnduur.

Opmerking: vanaf het maandelijks klimatologische overzicht van januari 2011, zullen de normalen en de recordwaarden (+ of –) in de tabel hierna berekend worden voor de periode 1981 – 2010. Deze periode van 30 jaar is de nieuwe referentieperiode voor de berekening van de normalen (gemiddelden over de periode) te Ukkel.
Neem er nota van dat de recordwaarden na 2010 progressief zullen worden toegevoegd in de volgende jaren zodat wij steeds over de recentste recordwaarden zullen beschikken.
Onder de tabel laat een link toe de vergelijking te maken met dezelfde tabel met de normalen en de recordwaarden berekend over de referentieperioden gebruikt tot 2010; deze perioden waren verschillend, afhankelijk van de parameter. Deze recordwaarden hadden, wat de betrokken periode betrof, dezelfde startdatum, maar duurden voort tot 2010.

De tabel hieronder geeft de maandelijkse waarden van een reeks parameters weer gemeten te Ukkel (kolom "Maand"), alsook de normale maandelijkse waarden ("Norm".) en de maandelijkse recordwaarden sinds 1981 ("Record +" en "Record -") met de jaartallen. De kolom "kar" duidt de statistische karakteristiek aan van de waargenomen maandwaarde ("Maand").

ParameterEenh.MaandNorm.karRecord +JaarRecord -Jaar
LuchtdrukhPa 1018,9 1017,5 n 1030,1 1989 1006,6 1988
Gemiddelde windsnelheidm/s 3,6 4,1 n 5,4 1988 2,9 2010
Overheersende windrichting WZW ZZW
Zonneschijnduurhh:mi 52:17 59 n 103:31 2006 33:43 2004
Gemiddelde temperatuur°C 4,0 3,3 n 7,2 2007 -2,8 1987
Gemiddelde maximum temperatuur°C 6,7 5,7 n 9,3 2007 -0,6 1987
Gemiddelde minimum temperatuur°C 1,6 0,7 n 4,9 2007 -6,3 1985
Relatieve vochtigheid% 88 87 n 91 2010 81 1982
Gemiddelde dampdrukhPa 7,2 7 n 9 2007 4,5 1987
Neerslagtotaalmm 90,5 76,1 n 153,8 2004 2,6 1997
Neerslagdagend 21 19,2 n 27 1994 4 1997
Onweersdagen in het landd 0 3,2 a 8,2 1994 0 2010
Sneeuwdagend 4 4,2 n 14 2010 0 2002

(*) Definities van de graad van abnormaliteit:

Afkorting Graad van abnormaliteit Fenomeen bereikt of overtroffen gemiddeld één keer om de
n normaal -
a abnormaal 6 jaar
za zéér abnormaal 10 jaar
u uitzonderlijk 30 jaar
zu zéér uitzonderlijk 100 jaar

Van de 1e tot de 2e lag ons land onder de invloed van polaire maritieme luchtstromingen die circuleerden tussen een anticycloon boven het centrum van de Atlantische oceaan en een depressie met centrum boven Scandinavië. Van de 3e tot de 6e zorgde de verplaatsing van deze anticycloon naar Groot - Brittannië en zijn vervanging door een depressie voor de aanvoer van zachtere lucht. Van de 7e tot de 10e kregen deze een tropisch karakter als gevolg van de installatie van een depressie ten westen van Frankrijk die zich vervolgens verplaatste naar de Britse eilanden en zich uitstrekte naar het zuiden. Van de 11e tot de 13e werd ons weer eerst bepaald door een zone van lage druk boven of in de buurt van de Britse eilanden die zorgde voor de aanvoer van maritieme lucht boven onze streken. Daarna, van de 14e tot de 17e zorgde een depressie in de buurt van IJsland voor deze aanvoer. Van de 18e tot de 20e werd ons maritieme lucht toegestuurd door een anticycloon in de buurt van Groot - Brittannië. Van de 21e tot de 26e werd het weer in onze streken bepaald door maritieme luchtstromingen verbonden aan een zone van hoge druk gelegen boven de Atlantische oceaan ten westen van de Britse eilanden. Van de 27e tot de 31e kreeg deze lucht een continentaal karakter als gevolg van de uitbreiding van deze anticycloon naar oostelijk Europa. De gemiddelde luchtdruk bedroeg in Ukkel 1018,9 hPa (norm.: 1017,5 hPa1/1017,0 hPa).

De overwegend maritieme luchtstromingen tijdens deze maand waren de oorzaak van de iets te hoge gemiddelde maandtemperaturen ten aanzien van de normale waarden. In het land lag de afwijking van de normale van de maandgemiddelden van de maximumtemperaturen over ’t algemeen tussen 0,5°C en
2,0 °C. De maandgemiddelden van de minimumtemperaturen weken meestal af van de normale met een waarde gelegen tussen 1,0 °C en 3,0 °C. De absolute maxima varieerden van 8 °C tot 14 °C en deden zich meestal voor op de 13e of de 16e. De absolute minima varieerden van –13 °C tot –2 °C en werden het meest waargenomen op de 29ste, de 30ste of de 31ste. Te Ukkel bedroeg de gemiddelde maandtemperatuur 4,0 °C (norm.: 3,3°C/2,6°C). De gemiddelde uitersten bedroegen respectievelijk 6,7 °C en 1,6 °C (norm.: 5,7 °C/5,1°C en 0,7 °C /–0,3°C). De absolute uitersten waren respectievelijk 13,0°C [de 13e] en –5,5°C [de 30ste] (norm.: 12,2 °C/11,5°C en –6,5 °C/–8,6°C). Er waren 12 vorstdagen [min. <0°C] (norm.: 11,9 d./14,3 d.) waarvan er 2 winterse dagen waren [max. <0°C] (norm.: 2,9 d./3,2 d.).

De streekgemiddelden van de neerslag waren allen hoger dan de normalen. Zij varieerden van 123 % van de normale in het Doornikse tot 160 % aan de Kust. Al deze afwijkingen waren normaal behalve die van de Kust, van Vlaanderen, het gebied tussen Samber en Maas en de streek van Gileppe en Warche waar ze abnormaal hoog waren. De hoogste dagwaarden varieerden tussen enkele mm en meer dan 20 mm en zij werden meestal op de 6e of de 12e waargenomen. Te Ukkel was de neerslagfrequentie normaal: met de pluviometer werd gedurende 21 dagen in totaal 90,5 mm gemeten. (norm.: 76,1 mm in 19,2 d. /64,7 mm in 19 d.).

In het land was de neerslag niet vergezeld van onweersverschijnselen (norm. : 3,2 d./3 d.). Gedurende 25 dagen bestond de neerslag geheel of gedeeltelijk uit sneeuw: van de 1ste tot de 6e, van de 9e tot de 12e en van de 17e tot de 31ste. Dit gaf aanleiding tot een sneeuwbedekking van de 1ste tot de 13e en vanaf de 18e tot het einde van de maand. De maximale sneeuwdikte bereikte lokaal 68 cm op de Hoge Venen op de 4e .

_______________
1 Vanaf het maandelijks klimatologisch overzicht van januari 2011, zullen de normalen en hun recordwaarden (+ of -) gegeven worden in een tabel in annex waar zij berekend zijn voor de periode 1981 – 2010. Deze periode van 30 jaar is de nieuwe referentieperiode voor de berekening van de normalen (gemiddelden van de periode) te Ukkel. Neem er nota van dat de records waargenomen na 2010 progressief zullen worden geïntroduceerd in de volgende jaren om rekening te houden met de meest recente recordwaarden. De nieuwe normale worden in het vet weergegeven, de oude in het zwart.


De zonneschijnduur te Ukkel was dicht bij de normale. Te Ukkel registreerde men 52 h 17 min zonneschijn (norm.: 59 h/ 55h).

Te Ukkel kwamen de winden hoofdzakelijk uit de sectoren N tot E, WSW en WNW tot NNW. Hun frequentie uit deze sectoren bedroeg 59 % (norm.: 40%) De gemiddelde windsnelheid bedroeg 3,6 m/s (norm.: 4,1 m/s/4,0 m/s). Windstoten van 100 km/u (28/m/s) werden niet gemeten in het anemometrische meetnet in ons land tijdens deze maand.

Cookies opgeslagen