2011-2015

Klimatologische overzichten van 2011 tot 2015

Opmerking: vanaf het maandelijks klimatologische overzicht van januari 2011, zullen de normalen en de recordwaarden (+ of –) in de tabel hierna berekend worden voor de periode 1981 – 2010. Deze periode van 30 jaar is de nieuwe referentieperiode voor de berekening van de normalen (gemiddelden over de periode) te Ukkel.
Neem er nota van dat de recordwaarden na 2010 progressief zullen worden toegevoegd in de volgende jaren zodat wij steeds over de recentste recordwaarden zullen beschikken.
Onder de tabel laat een link toe de vergelijking te maken met dezelfde tabel met de normalen en de recordwaarden berekend over de referentieperioden gebruikt tot 2010; deze perioden waren verschillend, afhankelijk van de parameter. Deze recordwaarden hadden, wat de betrokken periode betrof, dezelfde startdatum, maar duurden voort tot 2010.

De tabel hieronder geeft de maandelijkse waarden van een reeks parameters weer gemeten te Ukkel (kolom "Maand"), alsook de normale maandelijkse waarden ("Norm".) en de maandelijkse recordwaarden sinds 1981 ("Record +" en "Record -") met de jaartallen. De kolom "kar" duidt de statistische karakteristiek aan van de waargenomen maandwaarde ("Maand").

ParameterEenh.MaandNorm.karRecord +JaarRecord -Jaar
LuchtdrukhPa 1015,9 1016,6 n 1021,3 2006 1010,1 1997
Gemiddelde windsnelheidm/s 3,3 3 a 3,4 1981 2,3 1989
Overheersende windrichting WZW ZW
Zonneschijnduurhh:mi 180:59 188 258:37 2010 95:29 1987
Gemiddelde temperatuur°C 16,8 16,2 n 19,3 2003 13,2 1991
Gemiddelde maximum temperatuur°C 21,7 20,6 n 23,8 2003 17,2 1991
Gemiddelde minimum temperatuur°C 12,1 11,9 n 14,4 2003 9,8 1991
Relatieve vochtigheid% 71 74 n 84 1987 65 2005
Gemiddelde dampdrukhPa 13,0 13,5 n 16,1 2003 10,8 1991
Neerslagtotaalmm 72,3 71,8 n 128,6 1987 19,5 1988
Neerslagdagend 19 15 n 25 1987 7 2006
Onweersdagen in het landd 16 12,5 n 18,7 1982 3 2010
Sneeuwdagend 0 0 n 0 2010 0 2010

De eerste maand van de meteorologische zomer werd in Ukkel gekenmerkt door een abnormaal hoge waarde van de gemiddelde windsnelheid en normale waarden voor de gemiddelde temperatuur, de zonneschijnduur en de neerslaghoeveelheid.

(*) Definities van de graad van abnormaliteit:

Afkorting Graad van abnormaliteit Fenomeen bereikt of overtroffen gemiddeld één keer om de
n normaal -
a abnormaal 6 jaar
za zéér abnormaal 10 jaar
u uitzonderlijk 30 jaar
zu zéér uitzonderlijk 100 jaar

Van de 1e tot de 4e werden de maritieme luchtstromingen continentaler als gevolg van de verplaatsing van een anticycloon vanaf het westen van Frankrijk naar Groot-Brittannië dat zich uitstrekte tot de Baltische zee. Van de 5e tot het einde van de maand werd ons weer bepaald door maritieme lucht. Deze maritieme luchtstromingen waren het grootste deel van de tijd verbonden aan een depressie boven of in de nabijheid van onze streken: op de 5e en de 6e boven onze streken, op de 7e en de 8e boven de Britse eilanden, op de 9e boven de Noordzee, boven de Benelux op de 11e, boven Groot-Brittannië van de 13e tot de 16e, de 18e en de 20e. De maritieme luchtstromingen waren de 10e verbonden aan een anticyclonale wig gelegen boven de Benelux en aan wiggen van de anticycloon van de Azoren boven Frankrijk op de 12e, de 17e en de 19e. Van de 21e tot 23e bepaalden maritieme luchtstromingen verbonden aan een depressie in ontwikkeling vanaf het westen van Ierland naar Denemarken ons weer. Van de 24e tot de 28e stuurde een anticycloon gelegen ten westen van Frankrijk en zich progressief uitstrekkend naar Oost - Europa ons maritieme lucht die een tropisch karakter kreeg tijdens de laatste twee dagen. Van de 29e tot de 30e maakten wij de terugkeer mee van frissere maritieme luchtstromingen als gevolg van de ontwikkeling van een depressie boven de Noordzee en daarna door een anticyclonale opstuwing van deze lucht naar Groot - Brittannië. De gemiddelde luchtdruk te Ukkel bedroeg 1015,9 hPa (norm.: 1016,6 hPa).

De overheersing van de atmosferische luchtstromingen die ons weer gedurende een groot deel van de maand bepaalden liggen aan de basis van de iets te hoge temperaturen in onze streken. In het land lag de afwijking van de normale van de gemiddelde maandelijkse maximumtemperaturen tussen +0,5°C en +2,0°C. De maandgemiddelden van de minimumtemperaturen weken af van de normale met een waarde tussen 0,0°C et +2,0°C. De absolute maxima lagen tussen 24°C en 36°C en deden zich het meest voor op de 27e of de 28e. De absolute minima varieerden van 0°C tot 7°C en werden meestal waargenomen op de 1e, de 11e of de 12e. Te Ukkel bedroeg de gemiddelde temperatuur 16,8°C (norm.: 16,2°C). De gemiddelde uitersten bedroegen respectievelijk 21,7°C en 12,1°C (norm.: 20,6°C en 11,9°C). De absolute uitersten bedroegen respectievelijk 34,2°C [de 28e] en 6,7°C [de 12e] (norm.: 29,0°C en 6,5°C). Er waren 5 zomerdagen [max >= 25°C] (norm.: 5,4d.), waarvan 2 tropische dagen [max >= 30°C] (norm.: 0,6d.).

De streekgemiddelden van de neerslag varieerden rond de normale waarden. Zij varieerden van 92% van de normale in Oost- en West-Vlaanderen tot 159% tussen Samber en Maas. De waarden van de streekgemiddelden waren overal normaal behalve in de Kempen en tussen Samber en Maas waar de afwijking abnormaal was. De overvloedigste dagelijkse neerslaghoeveelheden varieerden van 5 mm tot meer dan 80 mm en deden zich meestal voor op de 5e, de 6e of de 28e, de meest opmerkelijke waarde was deze van de 28e te Thisnes waar 84,7 mm werd geregistreerd. Te Ukkel was de neerslagfrequentie normaal. Met de pluviometer werd gedurende 19 dagen een totaal van 72,3 mm gemeten (norm.: 71,8 mm in 15,0 d.).

Gedurende 16 dagen waren er onweersverschijnselen (norm.: 12,5 d.) : de 4e, 5e, 6e, 7e, 10e, 11e, 16e, 18e, 19e, 22e, 23e, 24e, 27e, 28e, 29e en de 30e. Windschade, schade als gevolg van overvloedige neerslag, bliksem of hagel werd ons gesignaleerd op de 5e, 6e, 7e, 11e, 16e, 18e en de 28e. Hagel werd waargenomen op de 5e, 7e, 11e, 23e en de 28e. In Koersel werd een tornado gesignaleerd op de 6e.

Ondanks een middelmatige uitklaring van de hemel tijdens de 2e decade, was de zonneschijnduur voor de ganse maand normaal. Te Ukkel registreerden wij een maandtotaal gelijk aan 180 h 59 min (norm.: 188 u).

Te Ukkel kwamen de winden hoofdzakelijk uit de sectoren NE tot ENE en SW tot W. Hun frequentie uit deze sectoren bedroeg 66% (norm.: 40%). De gemiddelde windsnelheid bedroeg 3,3 m/s (norm.: 3,0 m/s). Een windstoot van 100 km/h (28 m/s) of meer werd waargenomen in het anemometrische meetnet van ons land op de 28e. Dergelijke windsnelheden konden lokaal worden bereikt of overtroffen worden tijdens de onweders.

Cookies opgeslagen