2016-2020

Klimatologische overzichten van 2016

Korte versie

De laatste maand van de meteorologische lente werd in Ukkel gekenmerkt door normale waarden voor de gemiddelde temperatuur, het neerslagtotaal, de gemiddelde windsnelheid en de zonneschijnduur.

De tabel hieronder geeft de maandelijkse waarden van een reeks parameters weer gemeten te Ukkel (kolom "Maand"), alsook de normale maandelijkse waarden ("Norm".) en de maandelijkse recordwaarden van 1981 tot 2015("Record +" en "Record -") met de respectievelijke jaartallen. De kolom "kar" duidt de statistische karakteristiek aan van de waargenomen maandwaarde ("Maand").

Parameter Eenh. Maand Norm. kar Record + Jaar Record - Jaar
Gemiddelde temperatuur °C 14.2 13.6 n 16.4 2008 10.4 1991
Gemiddelde maximumtemperatuur °C 18.6 18.1 n 21.3 2008 13.8 1984
Gemiddelde minimumtemperatuur °C 9.5 9.2 n 11.4 2008 5.9 1991
Neerslagtotaal mm 78.3 66.5 n 133 1984 19 1990
Neerslagdagen d 13 16.2 n 29 1983 4 1989
Onweersdagen in België d 12 13.5 n 22 1981 4 1991
Gemiddelde windsnelheid m/s 3.3 3.5 n 4 2006 2.9 1989
Overheersende windrichting N WZW
Zonneschijnduur uu:mm 196:06 191:03 n 327:41 1989 67:04 1984
Globale zonnestraling kWh/m² 154.1 143.4 n 187.5 1989 91 1984
Relatieve vochtigheid % 66 72 a 81 1984 61 2008
Dampdruk hPa 10.7 11.2 n 13.3 2000 9.1 1991
Luchtdruk hPa 1013.4 1015.3 n 1021.8 1991 1008.7 1983

(*) Definities van de graad van abnormaliteit:

Afkorting Graad van abnormaliteit Fenomeen bereikt of overtroffen, gemiddeld één keer om de
nnormaal-
aabnormaal6 jaar
zazéér abnormaal10 jaar
uuitzonderlijk30 jaar

Volledige versie

Van de 1e tot de 5e werd ons weer bepaald door een hogedrukgebied dat zich verplaatste van de Golf van Biskaje naar de Baltische Zee. Van de 6e tot de 13e werd ons weer ook mee bepaald door de aanwezigheid van een complex lagedrukgebied met kern te westen van het Iberisch Schiereiland, dat zich naar het oosten van Europa verplaatste vanaf de 11e, waardoor we warme en vrij droge lucht uit het zuidoosten over onze streken kregen. Van de 14e tot de 16e bevond ons land zich tussen een lagedrukgebied boven de Baltische Zee en een hogedrukgebied boven de Atlantische Oceaan waardoor we koude en licht onstabiele polaire lucht over onze streken kregen. Van de 17e tot de 22e kregen we onstabiele zeelucht over ons door de aanwezigheid van een lagedrukzone in de buurt van de Britse Eilanden, die zich vanaf de 21e verplaatste richting Noorwegen. De 23e en de 24e kregen we frissere en onstabiele zeelucht van polaire oorsprong over onze streken doordat we ons tussen een hogedrukgebied, dat zich uitstrekte van het westen van Frankrijk tot Schotland, en een lagedrukgebied over Centraal-Europa bevonden. Van de 25e tot de 31e werd ons weer bepaald door een lagedrukgebied. Tot de 28e met kern ten westen van Portugal en vanaf de 29e met kern over onze streken. Daardoor kregen we vochtige en (soms zeer) onstabiele lucht over ons, eerst vanuit het zuiden en later vanuit Centraal-Europa.
Te Ukkel bedroeg de gemiddelde luchtdruk op zeeniveau 1013,4 hPa (norm: 1015,3 hPa).

De afwijking van de normale van de maandgemiddelden van de maximumtemperaturen lag tussen -0,5°C en +2,0°C. De afwijking van de normalen van de maandgemiddelden van de minimumtemperaturen varieerde tussen -1°C en +3°C. De absolute maxima lagen tussen 22,5°C en 28,5°C en werden meestal waargenomen op de 7e en 8e. De absolute minima varieerden tussen -4°C en 3°C en werden meestal gemeten op de 1e, 2e en 4e. Te Ukkel bedroeg de gemiddelde temperatuur 14,2°C (norm.: 13,6°C). De gemiddelde uitersten waren respectievelijk 18,6°C en 9,5°C (norm.: 18,1°C en 9,2°C ). De absolute uitersten bedroegen respectievelijk 25,9°C [de 8e] en 2,6°C [de 2e] (norm.: 26,6°C en 3,5°C ). Er waren 12 lentedagen [max.>=20°C] (norm.: 10,4 d.), waarvan 2 zomerdagen [max.>=25°C] (norm.: 2,7 d.).

De streekgemiddelden van de maandelijkse neerslaghoeveelheden waren overal hoger dan de normale waarden. Ze varieerden van 104% van de normale waarde in de streek van Gileppe en Warche tot 168% in Vlaanderen. De afwijkingen waren abnormaal hoog in de Polders, Vlaanderen, het Doornikse en de Kempen en normaal in de rest het land. De hoogste dagwaarden varieerden van 12 mm tot meer dan 90 mm en deden zich meestal voor op de 30e. Neerslagwaarden hoger dan 40 mm werden gemeten op de 22e, 27e, 29e en 30e. De opmerkelijkste waarde was deze van Roeselare met 93,5 mm. Te Ukkel was de neerslagfrequentie normaal: met de pluviometer werd in totaal 78,3 mm neerslag in 13 dagen gemeten (norm.: 66,5 mm in 16,2 d.).
In Ukkel was de neerslag deze maand zeer ongelijk verdeeld over de 3 decades: tijdens de 2e decade viel er amper 0,9 mm (norm.: 21,4 mm), terwijl we de 3e decade een totaal van maar liefst 65,7 mm registreerden (24,3 mm). Beide waarden waren zeer abnormaal voor de betreffende decade. Samen met de normale neerslaghoeveelheid van de 1e decade zorgde dit voor een normaal maandtotaal.

In het land telden we een normaal aantal van 12 onweersdagen (norm.: 13,5 d.): van de 10e tot de 13e, de 18e; de 21e, de 22e en van de 25e tot de 30e. Hagel werd gesignaleerd op de 11e, de 15e, de 27e en de 28e. Windschade, wateroverlast of bliksemschade werden ons gemeld op de 11e, de 22e en van de 27e tot de 30e.

De maandelijkse zonneschijnduur te Ukkel was normaal met een totale duur van 196u 06min (norm.: 191u 03min).
Ook hier waren er grote verschillen tussen de 3 decades: van een zeer abnormaal zonnige 1e decade (106u 00min, norm.: 56u 07min) gingen we over een normale 2e decade naar een abnormaal sombere 3e decade (37u 03min, norm.: 72u 53min) om tot een normale totale duur te komen.

De wind kwam in Ukkel vooral uit de sectoren NW tot N, OZO tot ZO en Z Dit was gedurende 51,6% van de tijd het geval (norm.: 29,6%). De gemiddelde windsnelheid bedroeg 3,3 m/s (norm.: 3,5 m/s). In het officiële anemometrische meetnet van ons land werden geen windstoten van 100 km/u (28 m/s) of meer geregistreerd. Dergelijke snelheden konden wel plaatselijk bereikt worden tijdens de onweders.

De volledige downloadversie bevat kaarten van België die de geografische verdeling van temperatuur, neerslag en zonneschijnduur van de maand en de afwijkingen van de normale waarden weergeven.

Klimatologisch overzicht (pdf 1.2Mo, 8 pagina's)

Cookies opgeslagen