2016-2020

Klimatologische overzichten van 2016

Korte versie

De laatste maand van de meteorologische winter werd te Ukkel gekenmerkt door een abnormaal hoog neerslagtotaal en normale waarden voor de gemiddelde temperatuur, gemiddelde windsnelheid en zonneschijnduur.

De tabel hieronder geeft de maandelijkse waarden van een reeks parameters weer gemeten te Ukkel (kolom "Maand"), alsook de normale maandelijkse waarden ("Norm".) en de maandelijkse recordwaarden sinds 1981 ("Record +" en "Record -") met de respectievelijke jaartallen. De kolom "kar" duidt de statistische karakteristiek aan van de waargenomen maandwaarde ("Maand").

Parameter Eenh. Maand Norm. kar Record + Jaar Record - Jaar
Gemiddelde temperatuur °C 4.5 3.7 n 7.9 1990 -3.2 1986
Gemiddelde maximumtemperatuur °C 7 6.6 n 11.6 1990 -0.4 1986
Gemiddelde minimumtemperatuur °C 1.7 0.7 n 4.7 1990 -6.4 1986
Neerslagtotaal mm 112.7 63.1 a 167.8 2002 9.3 1986
Neerslagdagen d 20 16.3 n 24 2010 6 1985
Sneeuwdagen d 5 5.1 n 13 2005 0 2014
Onweersdagen in België d 5 4 n 10 1988 0 2011
Gemiddelde windsnelheid m/s 4.4 4.1 n 6.6 1990 3 1993
Overheersende windrichting ZW ZZW
Zonneschijnduur uu:mm 83:32 76:36 n 148:57 2003 28:53 2010
Globale zonnestraling kWh/m² 41.9 36.7 n 53.9 2003 25.4 2006
Relatieve vochtigheid % 81 81 n 88 1993 71 1985
Dampdruk hPa 7 6.7 n 8.3 1990 3.6 1986
Luchtdruk hPa 1010.8 1017.4 a 1029.1 2012 1003.5 2010

(*) Definities van de graad van abnormaliteit:

Afkorting Graad van abnormaliteit Fenomeen bereikt of overtroffen, gemiddeld één keer om de
nnormaal-
aabnormaal6 jaar
zazéér abnormaal10 jaar
uuitzonderlijk30 jaar

Volledige versie

Van de 1e tot de 14e passeren er verschillende lagedrukgebieden, tot de 10e van het noorden van de Atlantische Oceaan naar Scandinavië en vanaf de 11e van het noorden van de Atlantische Oceaan over onze streken naar Oost-Europa. Dit zorgt voor de aanvoer van gestoorde zachte en vochtige maritieme lucht. Van de 6e tot de 9e kwamen deze lagedrukgebieden verder naar het zuiden waardoor wij een periode kregen met veel wind. Van de 15e tot de 19e zorgt een uitloper van het hogedrukgebied van de Azoren, dat zich ontwikkeld vanaf het Iberisch Schiereiland tot onze streken, voor de aanvoer van lucht van polaire oorsprong. Van de 20e tot de 22e krijgen we zachtere en gestoorde maritieme lucht over ons door de aanwezigheid van een lagedrukgebied dat zich verplaatst van IJsland naar Scandinavië. Van de 23e tot de 26e krijgen we koudere lucht van polaire oorsprong over ons heen door de aanwezigheid van een lagedrukgebied ter hoogte van Scandinavië, met daaraan verbonden een koufront. Van de 27e tot de 29e stuurt een depressie boven Frankrijk, die zich de 29e naar de Middellandse Zee verplaatst, continentale lucht naar onze streken.
Te Ukkel bedroeg de gemiddelde luchtdruk op zeeniveau 1010,8 hPa (norm: 1017,4hPa).

In het land lag de afwijking van de normale van de maandgemiddelden van de maximumtemperaturen tussen –0,5°C en +2,0°C. De maandgemiddelden van de minimumtemperaturen weken af van de normale met een waarde gelegen tussen +1,0°C en +3,5°C. De absolute maxima lagen tussen 8,0°C en 13,5°C en deden zich meestal voor op de 1e, 6e of de 21e. De absolute minima varieerden van –12°C tot –2°C en werden meestal waargenomen op de 17e. Te Ukkel bedroeg de gemiddelde temperatuur 4,5°C (norm: 3,7 °C). De gemiddelde uitersten waren respectievelijk 7,0°C en 1,7°C (norm 6,6°C en 0,7°C). De absolute uitersten waren respectievelijk 11,7°C [de 6e] en –5,1°C [de 18e] (norm.: 13,3°C en –5,4 °C). Er waren 12 vorstdagen [min.<0°C] (norm.: 10,6 d.) en geen winterse dagen [max.<0°C] (norm.: 1,9 d.).

De streekgemiddelden van de neerslag in ons land waren allen hoger dan normaal. Zij varieerden van 107 % van de normale aan de kust tot 180 % van de normale in het land van Herve. De afwijkingen waren abnormaal hoog in het Doornikse, Brabant, Haspengouw, De Borinage en het land van Herve. Op de andere plaatsen waren de afwijkingen normaal. De hoogste dagwaarden in ons land liepen op tot 36 mm en werden meestal waargenomen op de 9e, 20e en 22e. Te Ukkel was de neerslagfrequentie normaal: met de pluviometer werd op 20 dagen in totaal 112,7 mm gemeten (norm.: 63,1 mm op 16,3 d.).

In het land waren er 5 onweersdagen (norm.: 4,0 d.): de 3e, 8e, 9e, 11e en 23e. Windschade, wateroverlast of bliksemschade werden ons gemeld op de 8e, 9e en 20e. Hagel werd waargenomen op de 7e, 8e, 23e, en 25e. De neerslag bestond geheel of gedeeltelijk uit sneeuw gedurende 19 dagen: op de 3e, de 4e, van de 8e tot de 15e, van de 17e tot de 20e en van de 22e tot de 26e. Dit gaf aanleiding tot een sneeuwbedekking op de 3e, de 4e, van de 9e tot de 20e en van de 23e tot de 29e. De maximale dikte van de sneeuwlaag werd bereikt in Mont-Rigi (Waimes) op de 20e met een dikte van de sneeuwlaag van 11 cm.

De zonneschijnduur te Ukkel was normaal met een totale duur van 83u 32min (norm.: 76u 36min).

Te Ukkel kwamen de winden hoofdzakelijk uit de sectoren SSW tot WSW. Hun frequentie uit deze sectoren bedroeg 49,4 % (norm.: 34,5 %). De gemiddelde windsnelheid bedroeg 4,4 m/s (norm.: 4,1 m/s). In het officiële anemometrische meetnet in ons land werden op 8e windstoten van minstens 100 km/u (28 m/s) gemeten. Deze snelheden konden ook lokaal bereikt of overtroffen worden tijdens de onweders.

De volledige downloadversie bevat kaarten van België die de geografische verdeling van temperatuur, neerslag en zonneschijnduur van de maand en de afwijkingen van de normale waarden weergeven.

Klimatologisch overzicht (pdf 1.2Mo, 8 pagina's)

Cookies opgeslagen