2016-2020

Klimatologische overzichten van 2016

Korte versie

De tweede maand van de meteorologische lente werd in Ukkel gekenmerkt door normale waarden voor de gemiddelde temperatuur, het neerslagtotaal, de gemiddelde windsnelheid en de zonneschijnduur.

De tabel hieronder geeft de maandelijkse waarden van een reeks parameters weer gemeten te Ukkel (kolom "Maand"), alsook de normale maandelijkse waarden ("Norm".) en de maandelijkse recordwaarden van 1981 tot 2015("Record +" en "Record -") met de respectievelijke jaartallen. De kolom "kar" duidt de statistische karakteristiek aan van de waargenomen maandwaarde ("Maand").

Parameter Eenh. Maand Norm. kar Record + Jaar Record - Jaar
Gemiddelde temperatuur °C 8.5 9.8 n 14.3 2007 6.6 1986
Gemiddelde maximumtemperatuur °C 12.6 14.2 n 20.5 2007 10.4 1986
Gemiddelde minimumtemperatuur °C 4 5.3 a 8.8 2011 3 1986
Neerslagtotaal mm 65.6 51.3 n 134.3 2001 0 2007
Neerslagdagen d 20 15 n 27 1983 0 2007
Onweersdagen in België d 13 8.8 a 18 1983 2 2013
Gemiddelde windsnelheid m/s 3.7 3.7 n 4.4 1985 3.1 2014
Overheersende windrichting WZW WZW
Zonneschijnduur uu:mm 144:58 158:58 n 301:02 2007 82:33 2001
Globale zonnestraling kWh/m² 111.7 110.8 n 158.8 2007 78.7 1995
Relatieve vochtigheid % 71 72 n 80 2001 61 1996
Dampdruk hPa 7.8 8.6 n 10 2007 7.4 1984
Luchtdruk hPa 1012.6 1014.4 n 1021.5 1997 1003.9 1998

(*) Definities van de graad van abnormaliteit:

Afkorting Graad van abnormaliteit Fenomeen bereikt of overtroffen, gemiddeld één keer om de
nnormaal-
aabnormaal6 jaar
zazéér abnormaal10 jaar
uuitzonderlijk30 jaar

Volledige versie

Van de 1e tot de 3e werd ons weer beïnvloed door een anticycloon die zich verplaatste van onze streken naar Oost-Europa en die zuiderse lucht naar onze regio's zond. Van de 4e tot de 10e stroomde er maritieme lucht naar de Benelux door verschillende zich verplaatsende depressiekernen, van Engeland naar de Atlantische Oceaan en van de 5e tot de 7e boven de Noordzee. Deze stromingen handhaafden zachte lucht boven ons land ondanks de nogal frisse minima. Van de 11e tot de 14e werd ons weer beïnvloed door een lagedrukgebied met kern ten westen van Frankrijk. Deze zone verplaatste zich de 15e en 16e over het Kanaal naar Scandinavië. Deze hele periode kregen we vaak onstabiele zuidwestelijke lucht over ons land. Door de aanwezigheid van een hogedrukwig die zich tot over onze streken uitstrekte, kregen we de 17e en 18e frissere lucht over ons. Tenslotte kregen we de 19e en 20e vrij zachte en droge lucht over onze streken door de aanwezigheid van een hogedrukgebied over de Britse Eilanden. Van de 21e tot de 30e werd het weer in onze streken bepaald door de aanvoer van gestoorde, polaire maritieme lucht. Deze luchtmassa was eerst verbonden aan een uitgebreid hogedrukgebied boven de Atlantische oceaan, ten zuiden van IJsland, en van de 26e aan een depressie die zich uitdiepte boven de Noordzee en zich progressief naar Scandinavië verplaatste.
Te Ukkel bedroeg de gemiddelde luchtdruk op zeeniveau 1012,6 hPa (norm: 1014,4 hPa).

De afwijking van de normale van de maandgemiddelden van de maximumtemperaturen lag tussen -2°C en +1°C. De afwijking van de normalen van de maandgemiddelden van de minimumtemperaturen varieerde tussen -2,5°C en +1,5°C. De absolute maxima lagen tussen 19°C en 23°C en werden meestal waargenomen op de 3e, 11e en 21e. De absolute minima varieerden tussen -5,5°C en 2,0°C en werden meestal gemeten op de 18e en 28e. Te Ukkel bedroeg de gemiddelde temperatuur 8,5°C (norm.: 9,8°C). De gemiddelde uitersten waren respectievelijk 12,6°C en 4,0°C (norm.: 14,2°C en 5,3°C ). De absolute uitersten bedroegen respectievelijk 19,6°C [de 21e] en -0,7°C [de 28e] (norm.: 22,3°C en -0,2°C). Er was nog 1 vorstdag [min.<0°C] (norm.: 1,1 d.) en er waren, zeer abnormaal, geen lentedagen [max.>=20°C].
De vorige keer dat een aprilmaand in Ukkel geen lentedagen kende, dateert al van 1997. Het was ook een hele tijd geleden dat er hier op het einde van de maand nog zulke lage maxima voorkwamen (6,5°C op de 26e). De vorige keer dateerde reeds van 1989.

De streekgemiddelden van de maandelijkse neerslaghoeveelheden waren variabel rond de normale waarden. Ze varieerden van 93% van de normale waarde in het Doornikse tot 157% in het Land van Herve. De afwijkingen waren abnormaal hoog in het Land van Herve en normaal in de rest het land. De hoogste dagwaarden in ons land liepen op tot 33 mm en deden zich vooral voor op de 14e, 25e en 26e. Te Ukkel was de neerslagfrequentie normaal: met de pluviometer werd in totaal 65,6 mm neerslag in 20 dagen gemeten (norm.: 51,3 mm in 15,0 d.).

In het land telden we een abnormaal hoog aantal van 13 onweersdagen (norm.: 8,8 d.): de 3e, de 7e van de 12e tot de 17e en van de 24e tot de 28e. Hagel werd gesignaleerd op de 7e, de 12e, de 15e, de 17 en van de 24e tot de 29e. Windschade, wateroverlast of bliksemschade werden ons gemeld op de 7e, de 12e, de 14e, de 25e en de 26e. De neerslag bestond gedurende 5 dagen geheel of gedeeltelijk uit sneeuw: van de 24e tot de 28e. Dit gaf aanleiding tot een uniforme sneeuwbedekking gedurende 8 dagen: de 1e en van de 24e tot de 30e. De maximale dikte van de sneeuwlaag werd waargenomen op de 27e te Mont-Rigi (Weismes) met 16 cm. Het was van 1991 geleden dat er op het einde van april meer dan 10 cm sneeuw lag in de Hoge Venen. Toen lag er op de 23e 13 cm in Mont-Rigi (Weismes).

De maandelijkse zonneschijnduur te Ukkel was normaal met een totale duur van 144u 58min (norm.: 158u 58min).

De wind kwam in Ukkel vooral uit de sectoren Z tot W. Dit was gedurende 58,4% van de tijd het geval (norm.: 39,3%). De gemiddelde windsnelheid bedroeg 3,7 m/s (norm.: 3,7 m/s). In het officiële anemometrische meetnet van ons land werden geen windstoten van 100 km/u (28 m/s) of meer geregistreerd. Dergelijke snelheden konden wel plaatselijk bereikt worden tijdens de onweders.

De volledige downloadversie bevat kaarten van België die de geografische verdeling van temperatuur, neerslag en zonneschijnduur van de maand en de afwijkingen van de normale waarden weergeven.

Klimatologisch overzicht (pdf 1.2Mo, 8 pagina's)

Cookies opgeslagen