2016-2020

Klimatologische overzichten van 2016

Korte versie

De eerste maand van de meteorologische lente werd in Ukkel gekenmerkt door normale waarden voor de gemiddelde temperatuur, het neerslagtotaal, de gemiddelde windsnelheid en de zonneschijnduur.

De tabel hieronder geeft de maandelijkse waarden van een reeks parameters weer gemeten te Ukkel (kolom "Maand"), alsook de normale maandelijkse waarden ("Norm".) en de maandelijkse recordwaarden sinds 1981 ("Record +" en "Record -") met de respectievelijke jaartallen. De kolom "kar" duidt de statistische karakteristiek aan van de waargenomen maandwaarde ("Maand").

Parameter Eenh. Maand Norm. kar Record + Jaar Record - Jaar
Gemiddelde temperatuur °C 5.3 6.8 n 9.5 1991 3 2013
Gemiddelde maximumtemperatuur °C 9 10.4 n 14.1 2014 6.3 2013
Gemiddelde minimumtemperatuur °C 1.6 3.1 n 6.4 1981 -0.5 1987
Neerslagtotaal mm 82.4 70 n 140.5 2008 4.2 1993
Neerslagdagen d 18 17.8 n 28 1988 3 1993
Sneeuwdagen d 3 3.2 n 13 1995 0 2015
Onweersdagen in België d 7 5 n 11 1995 0 2011
Gemiddelde windsnelheid m/s 4 4.1 n 4.9 1994 3 2012
Overheersende windrichting NO ZW
Zonneschijnduur uu:mm 112:46 113:57 n 204:13 2011 48:19 2001
Globale zonnestraling kWh/m² 76.2 70.9 n 99.7 2003 49 1988
Relatieve vochtigheid % 76 77 n 85 2001 68 2014
Dampdruk hPa 6.8 7.7 n 9.5 1981 5.3 2013
Luchtdruk hPa 1014.3 1015.7 n 1027.1 2012 1004.9 2001

(*) Definities van de graad van abnormaliteit:

Afkorting Graad van abnormaliteit Fenomeen bereikt of overtroffen, gemiddeld één keer om de
nnormaal-
aabnormaal6 jaar
zazéér abnormaal10 jaar
uuitzonderlijk30 jaar

Volledige versie

Van de 1e tot de 10e lagen onze regio's onder invloed van maritieme luchtstromingen. Dit was hoofdzakelijk te wijten aan zich ontwikkelende depressies boven de Noordzee, Ierland en de Benelux maar ook door de uitbreiding van hogedrukwiggen op de 1e en van de 6e tot de 8e. Overdag had het weer een overwegend zacht karakter maar 's nachts bleef het koud. Van de 11e tot de 13e lag ons land onder de invloed van een hogedrukgebied met kern over Zuid-Scandinavië. Daardoor kregen we frisse continentale lucht over ons. Vanaf de 14e verplaatste dit hogedrukgebied zich in de richting van de Britse Eilanden zodat we vanaf de 18e terechtkwamen in, soms licht gestoorde, vochtige lucht via de Noordzee. Van de 21e tot de 31e kregen we vochtige maritieme lucht over onze streken. Van de 21e tot de 24e doordat we tussen een uitloper van het Azorenhoog richting de Britse Eilanden en een depressie boven Scandinavië lagen en van de 25e tot de 30e door een uitgebreid complex van lagedrukgebieden dat zich uitdiepte ten zuiden van IJsland en vervolgens doortrok in de richting van Engeland en Scandinavië. De 31e werd deze lucht gestuurd door een depressie over Frankrijk. Te Ukkel bedroeg de gemiddelde luchtdruk op zeeniveau 1014,3 hPa (norm: 1015,7 hPa).

De afwijking van de normale van de maandgemiddelden van de maximumtemperaturen lag tussen -3,5°C en 0,0°C. De afwijking van de normalen van de maandgemiddelden van de minimumtemperaturen varieerde tussen -2,0°C en +0,5°C. De absolute maxima lagen tussen 10°C en 17°C en werden meestal waargenomen op de 26e. De absolute minima varieerden tussen -11,5°C en -1,0°C en werden meestal gemeten op de 1e. Te Ukkel bedroeg de gemiddelde temperatuur 5,3°C (norm.: 6,8°C). De gemiddelde uitersten waren respectievelijk 9,0°C en 1,6°C (norm.: 10,4°C en 3,1°C ). De absolute uitersten bedroegen respectievelijk 14,6°C [de 26e] en –3,2°C [de 1e] (norm.: 17,7°C en -2,3°C ). Er waren 10 vorstdagen [min.<0°C] (norm.: 5,4 d.).

De streekgemiddelden van de maandelijkse neerslaghoeveelheden waren variabel rond de normale waarden. Ze varieerden van 79% van de normale waarde in Belgisch Lotharingen tot 133% in Vlaanderen. De afwijkingen waren in heel het land normaal. De hoogste dagwaarden in ons land liepen op tot 32 mm en deden zich voor op meerdere dagen. Te Ukkel was de neerslagfrequentie normaal: met de pluviometer werd in totaal 82,4 mm neerslag in 18 dagen gemeten (norm.: 70,0 mm in 17,8 d.).

In het land waren er 7 onweersdagen (norm.: 4,6 d.): de 2e, 3e, 6e, 8e en van de 27e tot de 29e. Hagel werd gesignaleerd op de 2e, 4e, 6e, 7e en van de 27e tot de 29e. Windschade, wateroverlast of bliksemschade werden ons gemeld op de 2e, de 6e en de 28e. De neerslag bestond gedurende 9 dagen geheel of gedeeltelijk uit sneeuw: van de 1e tot de 8e en op de 31e. Dit gaf aanleiding tot een uniforme sneeuwbedekking gedurende 23 dagen: van de 1e tot de 22e en op de 31e. De maximale dikte van de sneeuwlaag werd waargenomen op de 7e te Mont-Rigi (Weismes) met 35 cm.

De maandelijkse zonneschijnduur te Ukkel was normaal met een totale duur van 112u 46min (norm.: 113u 57min).

De wind kwam in Ukkel vooral uit de sectoren NNO tot ONO, Z en ZW tot W. Dit was gedurende 63,2% van de tijd het geval (norm.: 55,6%). De gemiddelde windsnelheid bedroeg 4,0 m/s (norm.: 4,1 m/s). In het anemometrische meetnet van ons land werden windstoten van 100 km/u (28 m/s) of meer waargenomen op de 2e en de 28e. Dergelijke snelheden konden ook plaatselijk bereikt worden tijdens de onweders.

De volledige downloadversie bevat kaarten van België die de geografische verdeling van temperatuur, neerslag en zonneschijnduur van de maand en de afwijkingen van de normale waarden weergeven.

Klimatologisch overzicht (pdf 1.2Mo, 8 pagina's)

Cookies opgeslagen