Structuur

Producten en Database

De dienst Producten en Database is verantwoordelijk voor de verwerking van de verschillende gegevensstromen op het KMI. Ze ontwikkelt en ondersteunt afgeleide meteorologische producten zoals bijvoorbeeld satellietbeelden, de website, de mobile applicatie, ... voor interne en externe klanten en beheert de relationele databank.

Voornaamste activiteiten

  • Het ontwikkelen van meteorologische producten

In samenwerking met de dienst Marketing en communicatie, het weerbureel en de onderzoeksdiensten worden verschillende producten ontwikkeld en beheerd voor intern gebruik en voor externe klanten. 

  • Online dienstverlening

Het beheer van de website, het aanbieden van producten via het internet, ...

  • Beheer van de databank

Zowat alle ruwe meteorologische gegevens worden bewaard in een relationele databank.  Het beheer van deze databank en de automatische kwaliteitscontroles op de gegevens is één van de taken van de dienst.

Contactpersoon

Stephane Dekeyzer (FR), Hoofd van de dienst
Tel.: 02/373 05 85
E-mail: stephane.dekeyzer[at]meteo.be

Top

Cookies opgeslagen