Over het KMI

Onderzoek

Onderzoek is één van de kerntaken van het KMI. Het is van cruciaal belang om nieuwe manieren van (inter)nationale samenwerking op te zetten opdat het huidige wetenschappelijke niveau behouden kan blijven en de onderzoeksonderwerpen uitgebreid kunnen worden.

Wat?

  • Implementatie van data-assimilatie in het ALARO-weermodel, het gebruik van crowdsourced data, machine learning en big data technieken voor de gegevensverwerking en de ontwikkeling van seizoenale- tot decadale voorspellingen
  • Verfijnen van de klimaatprojecties op Belgisch niveau om operationele producten te ontwikkelen in de context van het toekomstig Klimaatcentrum
  • Behouden van onze toonaangevende positie in de ontwikkeling van autonome magnetische instrumenten

Hoe?

  • Nodige samenwerking met de onderzoekswereld
  • Meer actief in het verwerven van nationale en internationale projecten

Voor wie?

We gebruiken onze wetenschappelijke tools en kennis voor onze dienstverlening naar zowel het grote publiek, beleidsmakers als onderzoekers.

Risico's?

  • Fundamenteel onderzoek dat nodig is voor langetermijnontwikkelingen heeft te lijden onder structurele besparingen en kan momenteel alleen nog maar op een hoog niveau worden voortgezet door externe financiering die echter altijd beperkt is in de tijd
  • Zonder continuïteit in ons onderzoek kunnen we onze wetenschappelijke tools nodig voor onze publieke dienstverlening, niet ontwikkelen en verbeteren

Cookies opgeslagen