Over het KMI

EMAS

Milieumanagement

De missie van het KMI is het verstrekken van informatie over weer en klimaat. Dit geeft de gelegenheid aan de beslissers, wie ze ook moge zijn, burger of leider van een land, dit in hun besluitvorming te integreren. Het is dan ook logisch dat het KMI het principe van duurzame ontwikkeling benaderd, aangezien we bevoorrechte getuigen zijn van bepaalde veranderingen. Proactieve en visionaire diensten zijn noodzakelijk om kwaliteitsvolle activiteiten aan te bieden.
 

Het is deze benadering die het KMI ertoe aanzet tot een proces van continue verbetering. Het KMI heeft dan ook beslist om een Milieu Management Systeem (MMS) te implementeren, conform met de eisen van de Europese verordening EMAS (Environmental Management and Audit Scheme).

 

Deze vrijwillige verbintenis heeft het KMI geconcretiseerd in het beheer van milieuaspecten met een tweeledig doel in zicht:

  • het aantonen van de milieuprestaties en de gedragsverandering, zowel intern als extern
  • de notie van verantwoord en duurzaam milieubeheer integreren in onze manier van denken en telkens in de dagelijkse activiteiten verbeteren

Nuttige documenten

Cookies opgeslagen