Klimatologisch overzicht

Klimatologische overzichten van 2021

September 2021 in cijfers, grafieken en kaarten

September 2021 : Een warme, droge en zonnige maand


Eenheid Waarde Normaal Record + Jaar Record - Jaar
Gemiddelde temperatuur °C 16.6 15.2 + 18.4 2006 12.9 2001
Gemiddelde maximumtemperatuur °C 21.2 19.5 23.4 2006 16.3 2001
Gemiddelde minimumtemperatuur °C 12.3 11.3 14.1 1999 9.2 1996
Neerslagtotaal mm 26 65.3 199.4 2001 9.2 2006
Neerslagdagen d 7 14.1 -- 23 2001 6 1997
Onweersdagen in België d 7 7.5 14 2017 2 2003
Gemiddelde windsnelheid m/s 2.6 3.1 -- 3.6 2004 2.4 2014
Overheersende windrichting ZO
Zonneschijnduur uu:mm 192:15 154:28 220:01 2003 65:23 2001
Globale zonnestraling kWh/m² 104.4 92.8 109.8 2018 65.9 2001
Relatieve vochtigheid % 76 77 86 2001 63 2018
Dampdruk hPa 14.3 13.1 15.8 2006 10.6 2018
Luchtdruk hPa 1018.9 1016.5 1021.9 1997 1010.3 1998

Normaalwaarden gedefinieerd over de periode 1991–2020.
Recordwaarden van 1991-2020.
Indeling opgesteld voor de periode 1991-2021 volgens de volgende definitie:

+++ --- Hoogste/laagste waarde sinds 1991
++ -- Bij de 3 hoogste/laagste waarden sinds 1991
+ - Bij de 5 hoogste/laagste waarden sinds 1991
Eenheid Waarde Record + Jaar Record - Jaar
Gemiddelde temperatuur °C 16.6 + 18.4 2006 10.7 1912
Gemiddelde maximumtemperatuur °C 21.2 23.4 2006 14.4 1912
Gemiddelde minimumtemperatuur °C 12.3 14.1 1999 7.1 1931
Neerslagtotaal mm 26 199.4 2001 4.7 1959
Neerslagdagen d 7 - 27 1950 2 1959
Zonneschijnduur uu:mm 192:15 298:44 1959 65:23 2001

Recordwaarden van 1901-2020.
Indeling opgesteld voor de periode 1901-2021 volgens de volgende definitie:

+++ --- Bij de 3 hoogste/laagste waarden sinds 1901
++ -- Bij de 5 hoogste/laagste waarden sinds 1901
+ - Bij de 10 hoogste/laagste waarden sinds 1901

Een warme, droge en zonnige maand

 

Opmerking vooraf: vanaf januari 2021 is de nieuwe referentieperiode voor de berekening van de normalen de periode 1991-2020.

Relatief warm

In Ukkel lagen de temperaturen het grootste deel van de maand (soms ruim) boven de respectievelijke normalen. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de gemiddelde temperatuur in Ukkel boven de normale waarde lag: 16,6°C (normaal: 15,2°C). Dit is de vierde hoogste waarde voor de huidige referentieperiode, samen met 2005.

In Ukkel varieerden de temperaturen tussen 6,6°C (30 september) en 27,5°C (8 september). De absolute maximumtemperatuur van 27,5°C lag maar een beetje hoger dan de normale waarde voor deze eerste herfstmaand (26,2°C). Opmerkelijk is wel dat deze waarde hoger ligt dan deze van juli (26,5°C) en augustus (27,0°C).

In september konden we in Ukkel maar liefst 21 lentedagen [max>=20°C] (normaal: 12,2 dagen) registreren. Enkel in 2006 (27 dagen) en 2016 (25 dagen) waren er dit nog meer. Daarnaast noteerden we hier ook 5 zomerdagen [max>=25°C] (normaal: 2,3 dagen), de vierde hoogste waarde, samen met 1991, 1999, 2003, 2004 en 2005 (record: 9 dagen in 2006).

In ons land werd de hoogste temperatuur ook op de 8ste gemeten. In Begijnendijk steeg de temperatuur tot 29,6°C. Deze waarde lag ook hoger dan de landelijke maxima van juli (28,4°C) en augustus (28,8°C).

De laagste temperatuur van 1,0°C werd op de 22ste in Elsenborn (Bütgenbach) geregistreerd.

Droge maand

In totaal viel er in Ukkel de afgelopen maand slechts 26,0 mm neerslag (norm.: 65,3 mm), een groot contrast met de 3 natte zomermaanden waarin er telkens meer dan 100 mm neerslag viel. Deze hoeveelheid viel, net als in  2014, op 7 dagen (norm.: 14,1 dagen), slechts 1 dag meer dan tijdens het recordjaar 1997.

Het grootste dagtotaal viel hier op de 10de en bedroeg 7,7 mm.

In de rest van ons land viel de grootste neerslaghoeveelheid tijdens de onweders op de 15de. In Frassem (Aarlen) werd er die dag een hoeveelheid van 41,0 mm gemeten.

De maandelijkse gemiddelde regionale neerslaghoeveelheden in ons land lagen overal ver onder de normalen. Ze varieerden van ongeveer 25% van de normale in de Polders tot ongeveer 75% van de normale in Belgisch Lotharingen.

We registreerden afgelopen maand 7 onweersdagen in ons land (normaal: 7,5 dagen).

Zonnige maand

In Ukkel scheen de zon in totaal 192u 15min (normaal: 154u 28min). Daarmee was dit de derde zonnigste maand van 2021, net achter juni (201u 34min) en april (198u 38u).

Zeer lage gemiddelde windsnelheid

De gemiddelde windsnelheid voor Ukkel bedroeg 2,6 m/s (norm.: 3,1 m/s).

In het officiële anemometrische meetnet in ons land werden er geen windstoten van minstens 100 km/u (28 m/s) gemeten. Deze snelheden konden wel lokaal bereikt worden tijdens de onweders.

 

Opmerking: de normalen van de parameters in de tekst zijn de gemiddelden voor de periode 1991-2020 (referentieperiode van 30 jaar voor het huidige klimaat). Tenzij anders vermeld, gelden de records voor de periode vanaf 1991.

September 2021 in grafieken

Top

September 2021 in kaarten

Top

Top

Cookies opgeslagen