Klimatologisch overzicht

Klimatologische overzichten van 2021

Juli 2021 in cijfers, grafieken en kaarten

Juli 2021 : sombere maand met een nieuw neerslagrecord


Eenheid Waarde Normaal Record + Jaar Record - Jaar
Gemiddelde temperatuur °C 17.9 18.7 23 2006 15.3 2000
Gemiddelde maximumtemperatuur °C 21.9 23.2 28.6 2006 19 2000
Gemiddelde minimumtemperatuur °C 14.3 14.1 17.2 2006 12 2000
Neerslagtotaal mm 166.5 76.9 +++ 133.8 2000 34.5 1999
Neerslagdagen d 17 14.3 20 2011 5 2018
Onweersdagen in België d 13 13.2 20 2012 3 2020
Gemiddelde windsnelheid m/s 2.9 3.1 3.6 2007 2.7 2018
Overheersende windrichting ZZW
Zonneschijnduur uu:mm 171:03 203:14 314:07 2006 92:08 2000
Globale zonnestraling kWh/m² 136.3 154.3 - 197.3 2006 108.1 2000
Relatieve vochtigheid % 76 71 + 84 2000 53 2018
Dampdruk hPa 15.3 15.1 17 2006 13 2011
Luchtdruk hPa 1015.1 1015.8 1019.8 2013 1012.8 2007

Normaalwaarden gedefinieerd over de periode 1991–2020.
Recordwaarden van 1991-2020.
Indeling opgesteld voor de periode 1991-2021 volgens de volgende definitie:

+++ --- Hoogste/laagste waarde sinds 1991
++ -- Bij de 3 hoogste/laagste waarden sinds 1991
+ - Bij de 5 hoogste/laagste waarden sinds 1991
Eenheid Waarde Record + Jaar Record - Jaar
Gemiddelde temperatuur °C 17.9 23 2006 13.5 1919
Gemiddelde maximumtemperatuur °C 21.9 28.6 2006 17.5 1919
Gemiddelde minimumtemperatuur °C 14.3 17.2 2006 9.9 1919
Neerslagtotaal mm 166.5 ++ 196.5 1942 5.9 1921
Neerslagdagen d 17 29 1936 5 2018
Zonneschijnduur uu:mm 171:03 314:07 2006 92:08 2000

Recordwaarden van 1901-2020.
Indeling opgesteld voor de periode 1901-2021 volgens de volgende definitie:

+++ --- Bij de 3 hoogste/laagste waarden sinds 1901
++ -- Bij de 5 hoogste/laagste waarden sinds 1901
+ - Bij de 10 hoogste/laagste waarden sinds 1901

Sombere maand met een nieuw neerslagrecord

Opmerking vooraf: vanaf januari 2021 is de nieuwe referentieperiode voor de berekening van de normalen de periode 1991-2020.

Geen enkele tropische dag

In Ukkel lagen de temperaturen het grootste deel van juli onder de respectievelijke normalen. Enkel van de 17de tot en met de 23ste was het een periode warmer dan gemiddeld. De enige 3 zomerdagen [max>=25°C] die we de afgelopen maand telden, vielen dan ook tijdens deze korte periode.

Met deze temperaturen is het niet verwonderlijk dat de gemiddelde temperatuur in Ukkel onder de normale waarde lag: 17,9°C (normaal: 18,7°C). Enkel de gemiddelde minimumtemperatuur lag net boven de normale waarde (14,3°C tegenover een normale van 14,1°C).

In Ukkel varieerden de temperaturen tussen 11,4°C (1 juli) en 26,5°C (18 juli). Toch 2 opmerkelijke waarden:

  • De absolute minimumtemperatuur van 11,4°C was de 4de hoogste sinds het begin van de waarnemingen in 1892 (record: 13,0°C in 2006). Hiermee werd voor de 16de keer een absolute minimumtemperatuur van minstens 10°C opgetekend, waarvan 12 keer sinds 1991.
  • De absolute maximumtemperatuur van 26,5°C was de tweede laagste van de huidige referentieperiode, achter het record van 2000 (25,1°C). De laatste keer dat deze waarde onder 25°C lag, dateert al van 1974 (23,5°C).

Er werden 24 lentedagen [max>=20°C] (normaal: 23,7 dagen), slechts 3 zomerdagen [max>=25°C] (normaal: 10,1 dagen) en geen enkele tropische dag [max>= 30°C] (normaal: 2,0 dagen) geregistreerd. De vorige julimaand zonder tropische dagen dateerde van 2017.

In ons land werd de hoogste temperatuur ook op de 18de gemeten. In Zele, Korbeek-Lo (Bierbeek) en Dilbeek steeg de temperatuur tot 28,4°C. De laagste temperatuur van 5,3°C werd op de 21sre in Elsenborn (Bütgenbach) geregistreerd.

Nieuw neerslagrecord

In totaal viel er in Ukkel de afgelopen maand niet minder dan 166,5 mm neerslag (norm.: 76,9 mm), waarmee het vorige record ruim werd verbroken (133,8 mm in 2000). Het absolute record (metingen vanaf 1833) blijft staan op 1942 (196,5 mm).

Deze hoeveelheid viel op 17 dagen (norm.: 14,3 dagen).

Het overgrote deel van deze hoeveelheid viel tijdens de tweede decade (11-20 juli). Deze 10 dagen viel er hier in totaal 83,0 mm neerslag, een duidelijke verbetering van het vorige record (51,7 mm in 1997) voor de huidige referentieperiode. Het absolute record (metingen vanaf 1892) blijft staan op 1962. Toen viel er 98,3 mm neerslag tijdens deze 10 dagen.

Het grootste dagtotaal viel hier op de 15de en bedroeg 58,9 mm.

In de rest van ons land viel de grootste neerslaghoeveelheid op de 14de. Die dag viel er in vier van onze meetpunten een hoeveelheid van meer dan 100 mm. De grootste was deze van Hockai (Stavelot), waar er 179,0 mm viel.

Deze grote neerslaghoeveelheden zorgden voor heel veel wateroverlast met helaas een zeer zware menselijke tol van een veertigtal doden. Vooral de provincies Luik, Namen en Luxemburg werden zeer zwaar getroffen en enkel het westen van ons land ontsnapte hieraan. Meer uitleg hierover kunt u terugvinden via de volgende link: eerste-cijfers-en-duiding-bij-de-hevige-neerslag-van-14-en-15-juli.

De maandelijkse gemiddelde regionale neerslaghoeveelheden waren iets lager dan normaal in het noordwesten van het land en ruim boven normaal elders. Ze varieerden van ongeveer 90% van de normale aan de kust tot ongeveer 240% van de normale in het gebied tussen Samber en Maas.

We registreerden afgelopen maand 13 onweersdagen in ons land (normaal: 13,2 dagen).

Sombere maand

In Ukkel scheen de zon in totaal slechts 171u 03min (normaal: 203u 14min). April (198u 38min) en juni (201u 34min) waren zonniger dan deze tweede zomermaand.

Lage gemiddelde windsnelheid

De gemiddelde windsnelheid voor Ukkel bedroeg 2,9 m/s (norm.: 3,1 m/s).

In het officiële anemometrische meetnet in ons land werden er geen windstoten van minstens 100 km/u (28 m/s) gemeten. Deze snelheden konden wel lokaal bereikt worden tijdens de onweders.

Opmerking: de normalen van de parameters in de tekst zijn de gemiddelden voor de periode 1991-2020 (referentieperiode van 30 jaar voor het huidige klimaat). Tenzij anders vermeld, gelden de records voor de periode vanaf 1991.

Juli 2021 in grafieken

Top

Juli 2021 in kaarten

Top

Top

Cookies opgeslagen