2011-2015

Klimatologische overzichten van 2011 tot 2015

De laatste maand van de meteorologische herfst werd te Ukkel gekenmerkt door een zeer abnormaal laag neerslagtotaal, door een abnormaal hoge gemiddelde temperatuur en zonneschijnduur en door een normale waarde van de gemiddelde windsnelheid.

Opmerking: vanaf het maandelijks klimatologische overzicht van januari 2011, zullen de normalen en de recordwaarden (+ of –) in de tabel hierna berekend worden voor de periode 1981 – 2010. Deze periode van 30 jaar is de nieuwe referentieperiode voor de berekening van de normalen (gemiddelden over de periode) te Ukkel.
Neem er nota van dat de recordwaarden na 2010 progressief zullen worden toegevoegd in de volgende jaren zodat wij steeds over de recentste recordwaarden zullen beschikken.
Onder de tabel laat een link toe de vergelijking te maken met dezelfde tabel met de normalen en de recordwaarden berekend over de referentieperioden gebruikt tot 2010; deze perioden waren verschillend, afhankelijk van de parameter. Deze recordwaarden hadden, wat de betrokken periode betrof, dezelfde startdatum, maar duurden voort tot 2010.

De tabel hieronder geeft de maandelijkse waarden van een reeks parameters weer gemeten te Ukkel (kolom "Maand"), alsook de normale maandelijkse waarden ("Norm".) en de maandelijkse recordwaarden sinds 1981 ("Record +" en "Record -") met de jaartallen. De kolom "kar" duidt de statistische karakteristiek aan van de waargenomen maandwaarde ("Maand").

ParameterEenh.MaandNorm.karRecord +JaarRecord -Jaar
LuchtdrukhPa 1009,7 1015,1 n 1023,4 1981 1003,4 2000
Gemiddelde windsnelheidm/s 3,6 3,6 n 5,5 2009 2,7 2001
Overheersende windrichting ZZO ZZW
Zonneschijnduurhh:mi 88:52 66:17 a 135:33 1989 23:46 2010
Gemiddelde temperatuur°C 8,8 6,8 a 10,4 1994 2,8 1993
Gemiddelde maximum temperatuur°C 11,6 9,5 a 12,8 1994 5,4 1985
Gemiddelde minimum temperatuur°C 6,2 4,1 a 8,1 1994 -0,1 1985
Relatieve vochtigheid% 85,0 88,0 a 92,0 2005 82,0 1989
Gemiddelde dampdrukhPa 9,8 9,0 n 11,5 1994 6,8 1985
Neerslagtotaalmm 40,5 76,4 za 174,6 1991 8,5 2011
Neerslagdagend 13 18,8 a 26 2008 10 1989
Onweersdagen in het landd 3 3,8 a 10 2005 1 1994
Sneeuwdagend 0 1,4 n 11 1985 0 2011

(*) Definities van de graad van abnormaliteit:

Afkorting Graad van abnormaliteit Fenomeen bereikt of overtroffen gemiddeld één keer om de
n normaal -
a abnormaal 6 jaar
za zéér abnormaal 10 jaar
u uitzonderlijk 30 jaar
zu zéér uitzonderlijk 100 jaar

Van de 1e tot de 4e werd ons weer bepaald door maritieme luchtstromingen verbonden aan een depressie in de buurt van Ierland en later in de buurt van Groot - Brittannië. Op de 5e circuleerde frisse lucht tussen een anticycloon boven de Atlantische oceaan en een depressie ten zuiden van Scandinavië. Van de 6e tot de 10e werd ons weer opnieuw beïnvloed door maritieme lucht verbonden aan een uitgestrekte depressie, eerst in de buurt van IJsland, nadien in de buurt van Groot - Brittannië. Van de 11e tot de 20e werd het weer in ons land bepaald door maritieme luchtstromingen verbonden aan een depressie ten westen van Ierland (van de 11e tot de 14e en van de 19e tot de 20e) en in ontwikkeling vanaf Ierland naar de Noordzee (van de 15e tot de 18e). Van de 21e tot de 24e lagen wij onder de invloed van zachte maritieme lucht verbonden aan een zone van hoge druk boven oostelijk Europa. Van de 25e tot de 26e kregen deze luchtstromingen een continentaal karakter als gevolg van de ontwikkeling van een anticycloon boven Scandinavië. Van de 27e tot de 30e kreeg de maritieme lucht, verbonden aan een depressie boven Engeland, progressief een continentaal tropische karakter als gevolg van zijn verplaatsing naar Spanje. De gemiddelde luchtdruk bedroeg te Ukkel 1009,7 hPa (norm.: 1015,1 hPa).

In het land lag de afwijking van de normale van de maandgemiddelden van de dagelijkse maximumtemperaturen tussen +1,0°C en +3,0°C. De maandgemiddelden van de minimumtemperaturen weken af van de normale met een waarde gelegen tussen +1,0°C en +3,5°C. De absolute maxima varieerden tussen 14°C tot 23°C en deden zich meestal voor op de 1e. De absolute minima lagen tussen –2°C en +3°C en werden meestal gemeten op de 25e of de 30e. Te Ukkel bedroeg de gemiddelde temperatuur 8,8°C (norm.: 6,8°C). De gemiddelde uitersten waren respectievelijk 11,6°C en 6,2°C (norm.: 9,5°C en 4,1°C). De absolute uitersten waren respectievelijk 20,0°C [de 1e] en 0,8°C [de 30e] (norm.: 16,2°C en –1,7°C). Er was geen enkele vorstdag [min<0°C] (norm.: 4,7d.).

De streekgemiddelden van de neerslag waren allen lager dan de normale waarden. Zij varieerden van 43% van de normale waarde in de Condroz tot 68 % in het Doornikse. De afwijkingen waren overal normaal behalve in Haspengouw, in de Condroz en in de Ardennen waar het tekort abnormaal was. De hoogste dagwaarden varieerden van 1 mm tot meer dan 30 mm; zij deden zich voor op de 3e of de 14e. Te Ukkel was de neerslagfrequentie abnormaal laag: met de pluviometer werd in totaal 40,5 mm gemeten op 13 dagen (norm.: 76,4 mm in 19 d.).

In het land was de neerslag gedurende 3 dagen vergezeld van onweersverschijnselen (norm.: 3 d.): de 2e, de 3e en de 30e. Windschade of bliksemschade werden ons gemeld op de 2e en de 3e. De neerslag bestond geheel of gedeeltelijk uit sneeuw gedurende 1 dag: de 30e. Dit gaf geen aanleiding tot een sneeuwbedekking van de grond.

Niettegenstaande een matige uitklaring van de hemel tijdens de tweede decade was de zonneschijnduur hoger dan normaal: wij registreerden 88 h 52 min zonneschijn (norm.: 66 h).

Te Ukkel kwamen de winden hoofdzakelijk uit de sectoren NNE en SSE tot SSW. Hun frequentie uit deze sectoren bedroeg 89% (norm.: 41%). De gemiddelde windsnelheid bedroeg 3,6 m/s (norm.: 3,6 m/s). Windstoten van 100 km/u (28 m/s) of meer werden niet gemeten in het anemometrische meetnet van ons land gedurende deze maand. Deze snelheden konden ook plaatselijk bereikt of overtroffen worden tijdens onweders.

Cookies opgeslagen