2011-2015

Klimatologische overzichten van 2011 tot 2015

De laatste maand van de meteorologische lente werd te Ukkel gekenmerkt door een zeer abnormale hoge gemiddelde windsnelheid en normale waarden van het neerslagtotaal, de gemiddelde temperatuur en de zonneschijnduur.

Opmerking: vanaf het maandelijks klimatologische overzicht van januari 2011, zullen de normalen en de recordwaarden (+ of –) in de tabel hierna berekend worden voor de periode 1981 – 2010. Deze periode van 30 jaar is de nieuwe referentieperiode voor de berekening van de normalen (gemiddelden over de periode) te Ukkel.
Neem er nota van dat de recordwaarden na 2010 progressief zullen worden toegevoegd in de volgende jaren zodat wij steeds over de recentste recordwaarden zullen beschikken.
Onder de tabel laat een link toe de vergelijking te maken met dezelfde tabel met de normalen en de recordwaarden berekend over de referentieperioden gebruikt tot 2010; deze perioden waren verschillend, afhankelijk van de parameter. Deze recordwaarden hadden, wat de betrokken periode betrof, dezelfde startdatum, maar duurden voort tot 2010.

De tabel hieronder geeft de maandelijkse waarden van een reeks parameters weer gemeten te Ukkel (kolom "Maand"), alsook de normale maandelijkse waarden ("Norm".) en de maandelijkse recordwaarden sinds 1981 ("Record +" en "Record -") met de jaartallen. De kolom "kar" duidt de statistische karakteristiek aan van de waargenomen maandwaarde ("Maand").

ParameterEenh.MaandNorm.karRecord +JaarRecord -Jaar
LuchtdrukhPa 1015,6 1015,3 n 1021,8 1991 1008,7 1983
Gemiddelde windsnelheidm/s 3,6 3,2 za 3,7 2006 2,6 1989
Overheersende windrichting NNO WZW
Zonneschijnduurhh:mi 190:39 191:02 n 327:41 1989 67:04 1984
Gemiddelde temperatuur°C 13,5 13,6 n 16,4 2008 10,4 1991
Gemiddelde maximum temperatuur°C 17,7 18,1 n 21,3 2008 13,8 1984
Gemiddelde minimum temperatuur°C 9,3 9,2 n 11,4 2008 5,9 1991
Relatieve vochtigheid% 70,0 73,2 n 83,0 1984 62,0 2008
Gemiddelde dampdrukhPa 10,7 11,3 n 13,6 2000 8,7 1991
Neerslagtotaalmm 54,1 66,5 n 133,0 1984 19,0 1990
Neerslagdagend 16 16,2 n 29 1983 4 1989
Onweersdagen in het landd 14 13,3 n 22 1981 4 1991
Sneeuwdagend 0 0,1 n 4 1986 0 2013

(*) Definities van de graad van abnormaliteit:

Afkorting Graad van abnormaliteit Fenomeen bereikt of overtroffen gemiddeld één keer om de
n normaal -
a abnormaal 6 jaar
za zéér abnormaal 10 jaar
u uitzonderlijk 30 jaar
zu zéér uitzonderlijk 100 jaar

Van de 1e tot de 2e werd ons weer bepaald door maritieme luchtstromingen verbonden aan een depressie gelegen boven de Atlantische oceaan ten westen van Ierland. Van de 3e tot de 6e werd deze lucht frisser als gevolg van de ontwikkeling van een zone van hoge druk in ontwikkeling vanaf het westen van Ierland tot Duitsland. Van de 6e tot de 10e zorgde een uitgebreide zone van lage druk ten zuiden van IJsland, daarna ten westen van Ierland opnieuw voor de aanvoer van maritieme lucht. Van de 11e tot de 20e bepaalden maritieme luchtstromingen ons weer: van de 11e tot de 13e waren zij verbonden aan een depressie gelegen boven de Noordzee en nadien boven het zuiden van Zweden; van de 14e tot de 18e waren het anticyclonen in ontwikkeling vanaf het westen van Frankrijk naar de Noordzee of het noorden van Duitsland die deze luchtstromingen bepaalden: van de 19e tot de 20e waren zij verbonden aan een depressie die zich verplaatste vanaf het westen van Ierland naar Frankrijk. Van de 21e tot de 26e zond een lagedrukgebied gelegen in de nabijheid van de Britse Eilanden maritieme luchtstromingen over onze regio's. Van de 27e tot de 28e werden de maritieme luchtstromingen over ons land bepaald door een hogedrukgebied boven Frankrijk. Van de 29e tot de 30e werd ons weer terug bepaald door maritieme luchtstromingen veroorzaakt door een zich ontwikkelende depressie boven Groot-Brittannië. De 31e werden de maritieme luchtstromingen bepaald door een gebied van hoge luchtdruk dat zich installeerde boven Groot-Brittannië. De gemiddelde luchtdruk te Ukkel bedroeg 1015,6 hPa (norm.: 1015,3hPa).


In het land lag de afwijking van de normale van de maandgemiddelden van de maximumtemperaturen lag meestal tussen –1,0°C en +0,5°C. De maandgemiddelden van de minimumtemperaturen weken af van de normale met een waarde tussen –1,0°C en +1,0°C. De absolute maxima lagen tussen 22°C en 28°C en werden vooral waargenomen op de 19e en de 20e. De absolute minima varieerden van –3°C tot 5°C en werden meestal op de 4e. Te Ukkel bedroeg de gemiddelde temperatuur 13,5°C (norm.: 13,6°C). De gemiddelde uitersten bedroegen respectievelijk 17,7°C en 9,3°C (norm.: 18,1°C en 9,2°C). De absolute uitersten waren respectievelijk 25,4°C [de 19e] en 2,9°C [de 4e] (norm.: 26,6°C en 3,5°C). Er was één zomerse dag [Max. ≥ 25°C] (norm.: 2,7 d.)
De streekgemiddelden van de neerslag waren variabel rond de normalen. Zij varieerden van 71% in Haspengouw tot 121% in Vlaanderen en het Doornikse. Al deze waarden waren normaal. De hoogste dagwaarden varieerden van 3 mm tot 54 mm en deden zich meestal voor op de 6e, de 20e en de 27e, op de 6e en de 27e deden zich enkele buien van meer dan 40 mm voor in het land, de meest opmerkelijkste was deze van De Klinge (Sint-Gillis-Waas) op de 27e met 54,0 mm. Te Ukkel was de neerslagfrequentie normaal. Met de pluviometer werd gedurende 16 dagen in totaal 54,1 mm gemeten (norm.: 66,5 mm in 16,2 d.).


In het land werden 14 onweersdagen waargenomen (norm.: 13,3 d.) : de 1e, 6e, 7e, 9e, van de 11e tot de 14e, 20e, van de 21e tot de 24e en de 26e. Bliksemschade, waterschade en/of windschade werden ons gesignaleerd op de 1e, 10e, 12e, 14e en de 20e. Hagel werd waargenomen op de 1e, 6e, 12e, 14e en de 20e.


Te Ukkel lag de zonneschijnduur zeer dicht bij de normale tijdens de ganse maand met 190h 39 min zonneschijn (norm.: 191 h ).


Te Ukkel kwamen de winden hoofdzakelijk uit de sectoren NNE en SSE tot SW. Hun frequentie uit deze sectoren bedroeg 81% (norm.: 37 %). De gemiddelde windsnelheid was 3,6 m/s (norm.: 3,2 m/s). Op 20/05/2014 bereikten de snelheden van de maximale windstoten 34 m/s in het meetpunt van Beauvechain in Waals-Brabant. Dergelijke snelheden of hoger konden echter plaatselijk bereikt worden tijdens de onweders.

Cookies opgeslagen