2011-2015

Klimatologische overzichten van 2011 tot 2015

De tweede maand van de meteorologische winter werd te Ukkel gekenmerkt door een zeer abnormale hoge gemiddelde temperatuur en normale waarden van het neerslagtotaal, de gemiddelde windsnelheid en de zonneschijnduur.

Opmerking: vanaf het maandelijks klimatologische overzicht van januari 2011, zullen de normalen en de recordwaarden (+ of –) in de tabel hierna berekend worden voor de periode 1981 – 2010. Deze periode van 30 jaar is de nieuwe referentieperiode voor de berekening van de normalen (gemiddelden over de periode) te Ukkel.
Neem er nota van dat de recordwaarden na 2010 progressief zullen worden toegevoegd in de volgende jaren zodat wij steeds over de recentste recordwaarden zullen beschikken.
Onder de tabel laat een link toe de vergelijking te maken met dezelfde tabel met de normalen en de recordwaarden berekend over de referentieperioden gebruikt tot 2010; deze perioden waren verschillend, afhankelijk van de parameter. Deze recordwaarden hadden, wat de betrokken periode betrof, dezelfde startdatum, maar duurden voort tot 2010.

De tabel hieronder geeft de maandelijkse waarden van een reeks parameters weer gemeten te Ukkel (kolom "Maand"), alsook de normale maandelijkse waarden ("Norm".) en de maandelijkse recordwaarden sinds 1981 ("Record +" en "Record -") met de jaartallen. De kolom "kar" duidt de statistische karakteristiek aan van de waargenomen maandwaarde ("Maand").

ParameterEenh.MaandNorm.karRecord +JaarRecord -Jaar
LuchtdrukhPa 1006,3 1017,5 zu 1030,1 1989 1006,3 2014
Gemiddelde windsnelheidm/s 4,8 4,1 n 5,4 1988 2,9 2010
Overheersende windrichting ZZW ZZW 0 0
Zonneschijnduurhh:mi 58:56 58:34 n 103:31 2006 33:43 2004
Gemiddelde temperatuur°C 6,1 3,3 za 7,2 2007 -2,8 1987
Gemiddelde maximum temperatuur°C 8,6 5,7 za 9,3 2007 -0,6 1987
Gemiddelde minimum temperatuur°C 3,6 0,7 za 4,9 2007 -6,3 1985
Relatieve vochtigheid% 82 87 za 91 2010 81 1982
Gemiddelde dampdrukhPa 7,8 7 n 9 2007 4,5 1987
Neerslagtotaalmm 70,1 76,1 n 153,8 2004 2,6 1997
Neerslagdagend 24 19 n 27 1994 4 1997
Onweersdagen in het landd 5 3 n 9 2012 0 2011
Sneeuwdagend 1 4 n 14 2010 0 2002

(*) Definities van de graad van abnormaliteit:

Afkorting Graad van abnormaliteit Fenomeen bereikt of overtroffen gemiddeld één keer om de
n normaal -
a abnormaal 6 jaar
za zéér abnormaal 10 jaar
u uitzonderlijk 30 jaar
zu zéér uitzonderlijk 100 jaar

Van de 1e tot de 10e werd het weer tijdens deze decade bepaald door zachte maritieme luchtstromingen. Zij waren verbonden aan een uitgebreide depressie boven de Atlantische oceaan. Van de 11e tot de 12e werd ons weer bepaald door maritieme luchtstromingen die droger werden als gevolg van de verplaatsing van een anticycloon vanaf het westen van Frankrijk naar de Noordzee. Van de 13e tot de 31e bepaalde een uitgebreide depressie van IJsland naar de Britse eilanden ons weer. De gemiddelde luchtdruk bedroeg in Ukkel 1006,3 hPa (norm.: 1017,5 hPa ).

De frequente aanwezigheid van maritieme en subtropische luchtstromingen boven onze streken tijdens deze maand waren de oorzaak van de te hoge maandtemperaturen ten aanzien van de normale waarden. In het land lag de afwijking van de normale van de maandgemiddelden van de maximumtemperaturen over het algemeen tussen +2,0°C en +3,5°C. De maandgemiddelden van de minimumtemperaturen weken meestal af van de normale met een waarde gelegen tussen +2,5°C en +4,0°C. De absolute maxima varieerden van 10°C tot 15°C en deden zich meestal voor op de 6e of de 7e. De absolute minima varieerden van –6°C tot 2°C en werden het meest waargenomen op de 12e, 13e of de 17e. Te Ukkel bedroeg de gemiddelde maandtemperatuur 6,1°C (norm.: 3,3°C). De gemiddelde uitersten bedroegen respectievelijk 8,6°C en 3,6°C (norm.: 5,7°C en 0,7°C). De absolute uitersten waren respectievelijk 13,8°C [de 6e] en –0,5°C [de 12e] (norm.: 12,2°C en –6,5°C). Er waren 2 vorstdagen [min. <0°C] (norm.: 11,9 d.).

De streekgemiddelden van de neerslag waren variabel rond de normalen. Zij varieerden van 52 % van de normale in het Land van Herve tot 133 % in het Doornikse. Al deze afwijkingen waren normaal behalve de tekorten tussen Samber en Maas en in het Land van Herve die abnormaal waren. De hoogste dagwaarden varieerden tussen 5 mm en 31 mm en zij werden waargenomen op diverse data. Te Ukkel was de neerslagfrequentie normaal: met de pluviometer werd gedurende 24 dagen in totaal 70,1 mm gemeten. (norm.: 76,1 mm in 19,2 d.).

In het land was de neerslag gedurende 5 dagen vergezeld van onweersverschijnselen (norm. : 3,2 d.): de 3e, 6e, 23e, 25e en de 27e. Windschade, wateroverlast, hagelschade of bliksemschade werden ons gemeld op de 3e en de 25e. Hagel werd waargenomen op de 3e, 25e en de 27e. Zwakke windhozen werden ons gesignaleerd op de 3e (Zaventem en Mechelen) en op de 25e te Rekkem. Gedurende 12 dagen bestond de neerslag geheel of gedeeltelijk uit sneeuw: de 1e, de 14e, de 15e, de 20e de 21e en van de 24e tot de 30e. Dit gaf aanleiding tot een sneeuwbedekking op de 15e en van de 21e tot de 31e. De maximale sneeuwdikte bereikte lokaal 17 cm in Mont-Rigi op de 26e.

De zonneschijnduur te Ukkel was normaal. Te Ukkel registreerde men 58 h 56 min zonneschijn (norm.: 59 h). Wij hadden 8 totaal bewolkte dagen.

Te Ukkel kwamen de winden hoofdzakelijk uit de sectoren SE tot SSW en NW. Hun frequentie uit deze sectoren bedroeg 96 % (norm.: 51 %) De gemiddelde windsnelheid bedroeg 4,8 m/s (norm.: 4,1 m/s). Windstoten van 100 km/u (28/m/s) of meer werden gemeten in het officiële anemometrische meetnet in ons land op de 3e en de 25e. Deze snelheden konden lokaal bereikt of overtroffen worden tijdens de onweders.

Cookies opgeslagen