Veelgestelde vragen

Hoe je beschermen tegen gevaarlijk weer?

CO, een sluipende moordenaar in huis...

Jaarlijks zijn er in België meer dan duizend slachtoffers van een CO-vergiftiging. Een aantal (2 tot 3%) van hen sterft hieraan.

De meerderheid van de ongevallen door koolstofmonoxide gebeurt tussen oktober en maart, wanneer huizen warm gestookt worden. De meeste vergiftigingen worden dan ook veroorzaakt door een verbrandingstoestel in huis, voor verwarming of voor de productie van warm water. Individuele kachels veroorzaken vaker een vergiftiging dan installaties voor centrale verwarming. Meestal zijn het warmwatertoestellen op gas die een vergiftiging in de badkamer veroorzaken.

Wat is CO?

CO is een giftig gas. Het is kleurloos, reukloos, smaakloos en niet-irriterend. Daarom noemt men het wel de stille of sluipende moordenaar. CO ontstaat wanneer bij gebrek aan zuurstof een onvolledige verbranding plaats vindt van brandstoffen zoals gas, stookolie, benzine hout of kolen. Soms kan men de aanwezigheid van CO vermoeden wanneer men andere verbrandingsproducten van deze brandstoffen in huis kan ruiken.

Hoe ontstaat een CO-vergiftiging in huis?

Wanneer een verbrandingstoestel de omgevingslucht in huis gebruikt voor de verbranding (open systeem, type B of A), zijn er drie vereisten waaraan moet voldaan worden om tot een goede verbranding te komen:

 

 • aanvoer van zuurstof (verse lucht)
 • een degelijk toestel, dat juist afgesteld staat en regelmatig onderhouden wordt
 • afvoer van de verbrandingsgassen naar buiten


Als aan één van deze vereisten niet voldaan wordt, bestaat er een risico op CO-intoxicatie.
De afvoer naar buiten gebeurt via de schoorsteen. Hiervoor is voldoende trek nodig. Bepaaldeweersomstandigheden kunnen de trek in de schoorsteen nadelig beïnvloeden.

Meer informatie?

Bezoek de website van het Antigifcentrum
http://www.antigifcentrum.be/

Vragen?
Bel het Antigifcentrum op 070 245 245

Wanneer een verbrandingstoestel in huis functioneert op lucht die van buitenaangevoerd wordt en de verbrandingsgassen naar buitenafgevoerd worden (gesloten systeem, of type C), bestaat er weinig risico op CO-vergiftiging.

CO bij ongunstige weersomstandigheden

Temperatuurinversie

Vooral in geval van temperatuurinversie, vaak bij rustig en mistig weer, kan het gebeuren dat de schouw niet voldoende trekt, waardoor de verbrandingsgassen onvoldoende worden afgevoerd en zich in huis verspreiden.


Normaal daalt de temperatuur van de atmosfeer met de hoogte, ongeveer een graad Celsius per 100 meter. De trek in de schoorsteen ontstaat door een verschil in temperatuur tussen de hete verbrandingsgassen en de koude buitenlucht. Wanneer de buitenlucht afkoelt met de hoogte zullen deze rookgassen spontaan verder opstijgen. Bij een temperatuurinversie, ontstaat er een warme luchtlaag op geringe hoogte. Hierdoor zullen de rookgassen niet verder stijgen en ontstaat het risico dat ze in de woning zullen terugslaan.


Dit wil niet zeggen dat CO-vergiftigingen alleen veroorzaakt worden door het weer, maar wel dat het weer een bijkomende risicofactor is. Indien er in huis al een paar risicofactoren aanwezig zijn, kan het weer een doorslaggevende factor zijn, waardoor nu wel een CO-vergiftiging ontstaat.
Wanneer het risico op CO-vergiftigingen stijgt ten gevolge van het weer, stuurt het KMI een waarschuwing uit via de website en de weerberichten op TV.

Koudegolf

Wanneer het in de winter begint te vriezen ziet men een toename van het aantal CO-vergiftigingen. Tijdens deze dagen wordt er harder gestookt en vaak worden ramen en deuren goed dicht gehouden en soms afgedicht. Hierdoor wordt onvoldoende verse lucht aangevoerd voor de verbranding.

Tips & Tricks

 • Zorg voor voldoende verluchting in elke kamer en vooral in kamers waar een kachel of waterverwarmer aanwezig is.
 • Laat verwarmingstoestellen en waterverwarmers steeds installeren en regelmatig onderhouden door een erkend vakman.
 • Alle toestellen moeten aangesloten worden op een schouw of moeten een rechtstreekse afvoer naar buiten hebben. Laat deze regelmatig nazien door een vakman.
 • In de badkamer waar een open gasgeiser of verwarmingstoestel staat, moet onderaan in de deur een niet afsluitbare opening van 150cm2 zijn, voor de aanvoer van verse lucht voor de verbranding.
 • In de keuken met een keukengeiser op gas die niet is aangesloten op een schoorsteen zijn twee ventilatieopeningen verplicht: een lage voor de aanvoer van verse lucht en een hoge voor de evacuatie van de verbrandingsgassen.
 • Opgepast met toestellen die niet aangesloten zijn op een schoorsteen: mobiele petroleumkachels, butaangasvuren, keukengeisers. Zij verbruiken de zuurstof uit de kamer en lozen hun verbrandingsgassen in de ruimte waarin zij staan opgesteld. Deze toestellen mogen niet continu gebruikt worden en mogen nooit gebruikt worden om een slaapkamer te verwarmen.

Eerste hulp bij CO-vergiftiging

De eerste symptomen van CO-vergiftiging zijn hoofdpijn, duizeligheid en misselijkheid, bij kinderen vaak buikpijn. Denk vooral aan CO als dit gebeurt in een badkamer waar een badgeiser op gas hangt, of als meerdere personen dezelfde symptomen ontwikkelen. Als hier niet ingegrepen wordt kunnen zwakte, bewusteloosheid en zelfs de dood volgen.

 • Verlucht de kamer, zet vensters en deuren open (enkel als u dit kan doen zonder risico voor de eigen veiligheid).
 • Bel de dienst 100 of 112 en vermeld dat het vermoedelijk om een CO-intoxicatie gaat. Vertel er ook zeker bij of het slachtoffer al dan niet bewusteloos is.
 • Schakel de toestellen die vermoedelijk de oorzaak zijn, indien mogelijk, uit.
 • Evacueer het slachtoffer uit de kamer.
 • Begin reanimatie indien het slachtoffer niet meer ademt of...
 • Leg het slachtoffer in zijdelingse veiligheidshouding om te vermijden dat hij of zij stikt in eigen braaksel.

Cookies opgeslagen