Veelgestelde vragen

Het weer in België

Welke factoren veroorzaken de temperatuurverschillen in ons land?

Een aantal belangrijke factoren verklaren de temperatuurverschillen in België:

  • De nabijheid van de zee of grote wateroppervlakken zorgt voor een afvlakking van de temperatuurcurve: het is er koeler in de zomer en zachter in de winter
  • Het reliëf: op de zuidkant van hellingen en in valleien is het warmer. Op de plateaus heersen lagere maximumtemperaturen
  • De bodem: zandgrond warmt sneller op en koelt sneller af dan klei of leem 
  • Vegetatie: verschillen in bodembedekking, zoals bos tegenover grasland 
  • Bebouwing: het is warmer in de stad dan op het platteland

Cookies opgeslagen