Structuur

Weerinstrumenten

Deze dienst is verantwoordelijk voor de goede werking van de meetstations van het KMI. Deze stations zijn verspreid over heel België en er gebeuren metingen van diverse meteorologische parameters. De waarnemingen worden onder andere gebruikt voor het opstellen van weersvoorspellingen en voor klimatologische studies. Ook de metingen van atmosferisch ozon en uv te Ukkel vallen onder de verantwoordelijkheid van deze dienst.

De voornaamste activiteiten zijn:

  • Onderhoud van het synoptisch, hydrometeorologisch, klimatologisch en radiometrisch meetnet van het KMI.
  • Geleidelijke automatisering van al deze metingen.
  • Beheer van een ijklaboratorium waarin de sensoren die gebruikt worden in de verschillende meetnetten op regelmatige tijdstippen geijkt worden. In dit laboratorium worden ook ijkingen van meteorologische sensoren verricht voor andere instellingen.
  • Studie van nieuwe meettechnieken die kunnen toegepast worden in de waarnemingsstations.

Naast deze algemene activiteiten worden in de afdeling sedert meer dan dertig jaar metingen verricht van de dikte van de ozonlaag met behulp van spectrofotometers en metingen van de verticale verdeling van ozon met behulp van ozonpeilingen.

Uit de waarnemingen met spectrofotometers kan ook informatie afgeleid worden omtrent uv-straling bij het aardoppervlak en omtrent de optische eigenschappen van aerosoldeeltjes in de atmosfeer.

Al deze metingen worden intensief gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek, bij voorkeur in een internationaal verband.

Contactpersonen

Dr. Hugo De Backer (NL), hoofd van de dienst Weerinstrumenten
Tel.: 02/373 05 94
E-mail: Hugo.Debacker[at]meteo.be

Luis Gonzalez (Fr), burgelijk ingenieur, verantwoordelijke voor de automatische weerstations (AWS)
Tel.: 02/373 06 99
E-mail: Luis.Gonzalez[at]meteo.be

Hélène Dendoncker (Fr), industrieel ingenieur, verantwoordelijke voor het ijklaboratorium
Tel. : 02/373 06 15
E-mail: Helene.Dendoncker[at]meteo.be

Cookies opgeslagen