Structuur

Klimatologie

De voornaamste doelstellingen van deze dienst zijn om enerzijds een databank met de waarnemingen van meteorologische parameters uit het verleden en het heden up-to-date te houden en anderzijds deze te gebruiken om op de talrijke vragen van het publiek en de autoriteiten te kunnen antwoorden.

Voornaamste activiteiten

  • Zorgen voor het beheer en de monitoring van het klimatologisch waarnemingsnetwerk, inclusief contact met de waarnemers, om een goede homogeniteit van de waarnemingsserie te waarborgen.
  • De kwaliteitscontrole uitvoeren van de waarnemingsgegevens die binnen het competentiegebied van de dienst vallen.
  • De gebruikers voorzien van meteorologische, klimatologische en hydrologische informatie, evenals gegevens en producten in de vorm van abonnementen.
  • Controle van de beschikbaarheid en kwaliteit van de standaard producten en, indien nodig, snel reageren naar de productie- en ontwikkelingseenheden.
  • Het ontwikkelen en actueel houden van een gedetailleerde catalogus met beschikbare gegevens, producten en diensten.

Contactpersonen

Dr. Cédric Bertrand (FR) , Verantwoordelijke van de kwaliteitscontrole en waarnemingsnetwerk
Tel.: 02/ 373 05 70
E-mail: cedric.bertrand[at]meteo.be

Dr. Veerle De Bock (NL), Verantwoordelijke Klimatologische Inlichtingen
Tel.: 02/ 373 05 21
E-mail: clim_info[at]meteo.be

Abonnementen
Tel.: 02/ 373 05 20 of 02/ 373 05 21 
E-mail: abo_clim[at]meteo.be

Top

Cookies opgeslagen