2016-2020

Klimatologische overzichten van 2019

September 2019 in cijfers, grafieken en kaarten

September 2019 : Nat en somber einde van deze eerste herfstmaand


Eenheid Waarde Normaal Record + Jaar Record - Jaar
Gemiddelde temperatuur °C 15.2 14.9 18.4 2006 11.7 1986
Gemiddelde maximumtemperatuur °C 19.7 19 23.4 2006 16.2 1986
Gemiddelde minimumtemperatuur °C 11.1 10.9 14 1999 7.3 1986
Neerslagtotaal mm 62.6 68.9 199.4 2001 9.2 2006
Neerslagdagen d 15 15.7 26 1984 6 1997
Onweersdagen in België d 7 7.7 17 1990 2 2003
Gemiddelde windsnelheid m/s 3.2 3.3 4.5 1983 2.6 1989
Overheersende windrichting ZW
Zonneschijnduur uu:mm 154:11 143:04 220:01 2003 65:23 2001
Globale zonnestraling kWh/m² 97.2 87.1 109.8 2018 59.9 1984
Relatieve vochtigheid % 76 79 86 2001 69 2018
Dampdruk hPa 12.9 13.3 15.7 2006 10.9 1986
Luchtdruk hPa 1018.1 1016.4 1021.9 1997 1010.1 1984

Normaalwaarden gedefinieerd over de periode 1981–2010.
Recordwaarden van 1981-2018.
Indeling opgesteld voor de periode 1981-2019 volgens de volgende definitie:

+++ --- Hoogste/laagste waarde sinds 1981
++ -- Bij de 3 hoogste/laagste waarden sinds 1981
+ - Bij de 5 hoogste/laagste waarden sinds 1981
Eenheid Waarde Record + Jaar Record - Jaar
Gemiddelde temperatuur °C 15.2 18.4 2006 10.7 1912
Gemiddelde maximumtemperatuur °C 19.7 23.4 2006 14.3 1912
Gemiddelde minimumtemperatuur °C 11.1 14 1999 7.1 1931
Neerslagtotaal mm 62.6 199.4 2001 4.7 1959
Neerslagdagen d 15 27 1950 2 1959
Zonneschijnduur uu:mm 154:11 298:44 1959 65:23 2001

Recordwaarden van 1901-2018.
Indeling opgesteld voor de periode 1901-2019 volgens de volgende definitie:

+++ --- Bij de 3 hoogste/laagste waarden sinds 1901
++ -- Bij de 5 hoogste/laagste waarden sinds 1901
+ - Bij de 10 hoogste/laagste waarden sinds 1901

Nat en somber einde van deze eerste herfstmaand

Wisselvallige temperaturen

De hele maand schommelden de temperaturen rond de normale waarden. Dit zorgde uiteindelijk voor gemiddelde temperaturen die zeer dicht tegen de normale aan liggen.

De gemiddelde temperatuur in Ukkel bedroeg 15,2°C (normaal: 14,9°C).

De temperaturen varieerden in Ukkel tussen 6,4°C en 27,1°C.

Er werden 12 lentedagen [max>=20°C] (normaal: 10,3 dagen)waargenomen, waaronder 2 zomerdagen [max>=25°C] (normaal: 1,9 dagen).

In de rest ons land werd de hoogste temperatuur op de 21ste gemeten. In Koersel (Beringen) en Kleine-Brogel (Peer) steeg de temperatuur toen nog tot 28,4°C. De laagste temperatuur werd op de 10de en 20ste geregistreerd. In Elsenborn (Bütgenbach) daalde de temperatuur al tot onder het vriespunt:  -0,7°C.

Nat einde van september voorkomt een nieuwe veel te droge maand

In Ukkel viel er 62,6 mm neerslag (norm.: 68,9 mm) op 15 dagen (norm.: 15,7 dagen). Het overgrote deel van dit totaal viel tijdens de laatste dagen van de maand: 50,7 mm vanaf de 21ste. In 2004 viel er net iets meer neerslag tijdens de derde decade (21-30 september): 51,0 mm. Daarvoor moeten we al teruggaan tot 1974 om een nattere laatste decade van september tegen te komen. Toen viel er 72,3 mm (meteen ook het record vanaf 1901).

Het grootste dagtotaal bedroeg 12,3 mm op de 24ste.

In ons land viel de grootste neerslaghoeveelheid In Witry (Léglise). Op de 29ste viel er daar 27,2 mm neerslag.

De gemiddelde regionale neerslaghoeveelheden in ons land lagen bijna overal onder de normalen. Ze varieerden van ongeveer 45% van de normale in het Land van Herve tot ongeveer 105% van de normale in Vlaanderen.

We registreerden afgelopen maand 7 onweersdagen in ons land (normaal: 7,7 dagen).

Amper zon op het einde van september

De maand begon relatief zonnig. Het eerder sombere einde van september - vanaf de 24ste zagen we de zon nog maar weinig (slechts 07u 54min) - kon niet verhinderen dat we uiteindelijk iets meer zon dan normaal konden registreren: 154u 11min (norm.: 143u 04min) in Ukkel.

Relatief normale gemiddelde windsnelheid

De gemiddelde windsnelheid voor Ukkel bedroeg: 3,2 m/s (norm.: 3,3 m/s).

In het officiële anemometrische meetnet in ons land werden er geen  windstoten van minstens 100 km/u (28 m/s) gemeten. Deze snelheden konden wel lokaal bereikt worden tijdens de onweders.

Opmerking: de normalen van de parameters in de tekst zijn de gemiddelden voor de periode 1981-2010 (referentieperiode van 30 jaar voor het huidige klimaat). Tenzij anders vermeld, gelden de records voor de periode vanaf 1981.

September 2019 in grafieken

Top

September 2019 in kaarten

Top

Top

Cookies opgeslagen