2016-2020

Klimatologische overzichten van 2019

Maart 2019 in cijfers, grafieken en kaarten

Maart 2019 : een zachte maand


Eenheid Waarde Normaal Record + Jaar Record - Jaar
Gemiddelde temperatuur °C 8.5 6.8 9.6 2017 3 2013
Gemiddelde maximumtemperatuur °C 11.9 10.4 14.1 2014 6.3 2013
Gemiddelde minimumtemperatuur °C 5.1 3.1 + 6.4 1981 -0.5 1987
Neerslagtotaal mm 85.5 70 140.5 2008 4.2 1993
Neerslagdagen d 18 17.8 28 1988 3 1993
Sneeuwdagen d 0 3.2 13 1995 0 2017
Onweersdagen in België d 11 4.5 ++ 11 1995 0 2011
Gemiddelde windsnelheid m/s 4.5 4.1 4.9 1994 3 2012
Overheersende windrichting WZW
Zonneschijnduur uu:mm 106:33 113:57 204:13 2011 48:19 2001
Globale zonnestraling kWh/m² 70.4 70.9 99.7 2003 49 1988
Relatieve vochtigheid % 78 77 85 2001 68 2014
Dampdruk hPa 8.6 7.7 + 9.5 1981 5.3 2013
Luchtdruk hPa 1016.9 1015.7 1027.1 2012 1003.1 2018

Normaalwaarden gedefinieerd over de periode 1981–2010.
Recordwaarden van 1981-2018.
Indeling opgesteld voor de periode 1981-2019 volgens de volgende definitie:

+++ --- Hoogste/laagste waarde sinds 1981
++ -- Bij de 3 hoogste/laagste waarden sinds 1981
+ - Bij de 5 hoogste/laagste waarden sinds 1981
Eenheid Waarde Record + Jaar Record - Jaar
Gemiddelde temperatuur °C 8.5 9.6 2017 2.5 1917
Gemiddelde maximumtemperatuur °C 11.9 14.1 2014 5.9 1917
Gemiddelde minimumtemperatuur °C 5.1 + 6.4 1981 -1.1 1955
Neerslagtotaal mm 85.5 140.5 2008 4.2 1993
Neerslagdagen d 18 28 1988 3 1993
Zonneschijnduur uu:mm 106:33 213:49 1931 48:19 2001

Recordwaarden van 1901-2018.
Indeling opgesteld voor de periode 1901-2019 volgens de volgende definitie:

+++ --- Bij de 3 hoogste/laagste waarden sinds 1901
++ -- Bij de 5 hoogste/laagste waarden sinds 1901
+ - Bij de 10 hoogste/laagste waarden sinds 1901

Een zachte maand

De eerste maand van de meteorologische lente werd in Ukkel gekenmerkt door een hoge waarde voor de gemiddelde temperatuur, een iets hogere waarde voor het neerslagtotaal en de gemiddelde windsnelheid en een waarde voor de zonneschijnduur die dicht tegen de normale ligt.

Algemeen weerbeeld

De eerste helft van de maand (tot de 17e) werd gekenmerkt door de overwegende aanvoer van gestoorde lucht van over de Atlantische oceaan. Verschillende depressies volgenden elkaar op over, of in de buurt van, onze streken. De frontale storingen verbonden aan deze depressies werden soms gescheiden door de aanvoer van onstabiele lucht. Dit weertype verklaart de relatief zachte temperaturen voor deze maand (maritieme luchtaanvoer verbonden aan de storingen), de hoge gemiddelde windsnelheid, alsook de neerslaghoeveelheden die lichtjes hoger waren dan de normale, geassocieerd aan frontale neerslag en buien. Deze onstabiele situaties lagen soms aan de basis van buien en stortbuien met een onweerachtig karakter en hebben aldus bijgedragen aan het hoge aantal onweersdagen dat deze maand werd waargenomen. De zonneschijnduur was lager dan in februari. Dit valt ook te verklaren doordat het weer dit eerste gedeelte van de maand  zeer gestoord was en dus dikwijls bewolkt.

De tweede helft van de maand (na de 17e) werd gekenmerkt door persistente anticyclonale omstandigheden. Meerdere zones van hogedruk losten elkaar inderdaad af boven westelijk Europa, de nabije Atlantische oceaan en soms ook (tijdelijk) boven Centraal-Europa. Wij werden in onze streken beïnvloed door de aanvoer van stabiele en droge luchtmassa’s, soms van polaire oorsprong (periode van 18 tot 26 april) en tijdelijk zachtere lucht (periode rond de 21e en op het einde van de maand). De zonneschijnduur lag dus gevoelig hoger met zeer weinig neerslag. 

In Ukkel bedroeg de gemiddelde luchtdruk op zeeniveau 1016,9 hPa (norm: 1015,7 hPa).

Temperaturen

Maart begon warmer dan gemiddeld: de eerste 10 dagen bleven zowel de gemiddelde, de maximum- als de minimumtempratuur boven hun respectievelijke normalen. De 11e lag de gemiddelde temperatuur iets onder de normale waarde en tot de 28e bleef de temperatuur variëren rond de normalen. De laatste drie dagen waren opnieuw zachter.

Wanneer we naar de gemiddelde temperatuur kijken over heel de maand, was maart hierdoor een warmere maand dan gemiddeld.

De gemiddelde temperatuur bedroeg in Ukkel 8,5°C (norm.: 6,8°C). De gemiddelde uitersten waren respectievelijk 11,9°C en 5,1°C (norm.: 10,4°C en 3,1°C). De absolute uitersten bedroegen respectievelijk 18,8°C [de 22e] en –0,1°C [de 19e] (norm.: 17,7°C en -2,3°C ). We registreerden 1 vorstdag [min.<0°C] (norm.: 5,4 d.) en geen lentedag [max>=20°C] (norm.: 0,4 d.).

In ons land lag de afwijking van de normale van de maandgemiddelden van de maximumtemperaturen tussen 0,0°C en +3,5°C. De afwijking van de normalen van de maandgemiddelden van de minimumtemperaturen varieerde tussen +0°C en +3°C. De absolute maxima lagen tussen 16,0°C en 22,5°C. De hoogste waarde werd op de 22e in Bilzen geregistreerd en bedroeg 22,2°C. De absolute minima varieerden tussen –6,5°C en +1,5°C. De laagste waarde werd op de 19e in Elsenborn (Bütgenbach) gemeten en bedroeg –6,5°C.

Neerslag

In Ukkel viel er in totaal 85,5 mm neerslag op 18 dagen (norm.: 70,0 mm in 17,8 d.). De grootste hoeveelheid bedroeg 13,7 mm en werd op de 14e en de 15e geregistreerd. Het overgrote deel van de neerslag (77,4 mm) viel tijdens de eerste helft van de maand.

In ons land lagen de maandelijkse gemiddelde regionale neerslaghoeveelheden overal boven de normale waarden. Ze varieerden van 109% van de normale waarde in de Condroz tot 146% in het Land van Herve. Enkel zeer lokaal lagen de neerslaghoeveelheden net onder de normale waarde. De waarden waren overal normaal. De grootste hoeveelheden werden op de 15e geregistreerd. In Mont-Rigi (Weismes) viel er die dag 60,0 mm neerslag.

De neerslag in ons land bestond nog 10 dagen geheel of gedeeltelijk uit sneeuw: de 4e, de 5e, de 8e, de 10e, de 11e, de 13e, de 14e, de 17e, de 18e en de 25e. Dit gaf op de Ardense hoogvlakten aanleiding tot een beperkte sneeuwbedekking op de 4e, de 5e, de 11e, de 12e, de 18e en de 25e. In Mont-Rigi (Weismes) werd de grootste dikte gemeten: 3 cm op de 11e.

Onweer, hagel en schade

In het land telden we maar liefst 11 onweersdagen (norm.: 4,5 d.), een evenaring van het record van 1995 (metingen vanaf 1928): de 4e, de 5e, de 7e, van de 9e tot de 11e, de 13e, de 14e, de 17e, de 18e en de 25e.

Er werd hagel geregistreerd op de 4e, de 7e, de 10e, de 11e, de 13e en de 17e.

Wind-,  water- en/of bliksemschade werden ons gemeld op de 4e, de 7e, de 10e en van de 12e tot de 16e. 

Zonneschijnduur

De zon scheen de afgelopen maand 106u 33min (norm.: 113u 57min) in Ukkel. Opmerkelijk: dit was minder dan tijdens de 28 dagen van februari (137u 50min).

Wind

De wind kwam in Ukkel vooral uit de sectoren ZZW tot W. Dit was gedurende 58,6% van de tijd het geval (norm.: 43,9%). De gemiddelde windsnelheid was hoger dan normaal: 4,5 m/s (norm.: 4,1 m/s). In het officiële anemometrische meetnet van ons land werden er op 2 verschillende dagen (de 4e en de 10e) windstoten van 100 km/u (28 m/s) of meer geregistreerd. Deze snelheden konden ook lokaal bereikt worden tijdens de onweders.

Dat het een winderige lentemaand was, blijkt ook uit het aantal dagen met windstoten van minstens 72 km/u (20 m/s): maar liefst 12. Van de 10e tot en met de 17e werd deze snelheid elke dag in minstens 1 meetpunt bereikt of overtroffen.

Opmerking: de normalen van de parameters in de tekst zijn de gemiddelden voor de periode 1981-2010 (referentieperiode van 30 jaar voor het huidige klimaat). Tenzij anders vermeld, gelden de records voor de periode vanaf 1981.

Maart 2019 in grafieken

Top

Maart 2019 in kaarten

Top

Top

Cookies opgeslagen