2016-2020

Klimatologische overzichten van 2018

Korte versie

De tabel hieronder geeft de maandelijkse waarden van een reeks parameters weer gemeten te Ukkel (kolom "Maand"), alsook de normale maandelijkse waarden ("Norm".) en de maandelijkse recordwaarden van 1981 tot 2017("Record +" en "Record -") met de respectievelijke jaartallen. De kolom "kar" duidt de statistische karakteristiek aan van de waargenomen maandwaarde ("Maand").

Parameter Eenh. Maand Norm. kar Record + Jaar Record - Jaar
Gemiddelde temperatuur °C 16.3 13.6 za 16.4 2008 10.4 1991
Gemiddelde maximumtemperatuur °C 21.7 18.1 u 21.3 2008 13.8 1984
Gemiddelde minimumtemperatuur °C 10.8 9.2 a 11.4 2008 5.9 1991
Neerslagtotaal mm 13.9 66.5 u 133 1984 19 1990
Neerslagdagen d 10 16.2 n 29 1983 4 1989
Onweersdagen in België d 18 13.5 a 22 1981 4 1991
Gemiddelde windsnelheid m/s 3 3.5 za 4 2006 2.9 1989
Overheersende windrichting N WZW
Zonneschijnduur uu:mm 253:26 191:03 a 327:41 1989 67:04 1984
Globale zonnestraling kWh/m² 179.9 143.4 za 187.5 1989 91 1984
Relatieve vochtigheid % 68 72 a 81 1984 61 2008
Dampdruk hPa 12.4 11.2 za 13.3 2000 9.1 1991
Luchtdruk hPa 1016.1 1015.3 n 1021.8 1991 1008.7 1983

(*) Definities van de graad van abnormaliteit:

Afkorting Graad van abnormaliteit Fenomeen bereikt of overtroffen, gemiddeld één keer om de
nnormaal-
aabnormaal6 jaar
zazéér abnormaal10 jaar
uuitzonderlijk30 jaar

Volledige versie

De volledige downloadversie bevat kaarten van België die de geografische verdeling van temperatuur, neerslag en zonneschijnduur van de maand en de afwijkingen van de normale waarden weergeven.

Klimatologisch overzicht (pdf 1.2Mo, 8 pagina's)

De laatste maand van de meteorologische lente werd in Ukkel gekenmerkt door een uitzonderlijk lage neerslaghoeveelheid, zeer abnormaal hoge gemiddelde temperatuur, zeer abnormaal lage gemiddelde windsnelheid en abnormaal hoge zonneschijnduur.

De 1e kregen we nog vrij frisse, vochtige maritieme lucht over ons land door onze ligging tussen een lagedrukgebied over Denemarken en één ten noorden van Schotland. Een uitloper van het Azorenhoog zorgde ervoor dat de 2e en 3e deze aangevoerde maritieme lucht al een stuk zachter was. Van de 4e tot de 8e kregen we droge en vrij warme continentale lucht aangevoerd door de aanwezigheid van een uitgestrekt hogedrukgebied met kern over de Oostzee. Vanaf de 9e schoof deze kern langzaam op richting Rusland en de 9e kwamen we onder de invloed van een lagedrukgebied over de noordelijke Atlantische Oceaan. Dit zorgde opnieuw voor de aanvoer van gevoelig frissere maritieme lucht op de 9e en de 10e. Van de 11e tot de 15e kregen we hoofdzakelijk warme en licht onstabiele lucht over ons land door onze ligging tussen een lagedrukgebied ten westen van de Britse Eilanden en een lagedrukgebied over Centraal-Europa. De 16e was een overgangsdag: het eerste lagedrukgebied maakte plaats voor een hogedrukgebied terwijl het andere verder naar het oosten trok. Van de 17e tot de 19e kregen we onder invloed van dit hogedrukgebied maritieme polaire lucht aangevoerd. De 20e verplaatste dit hogedrukgebied zich richting Oostzee waardoor we warmere en onstabiele lucht over ons kregen. Ook de 21e en 22e kregen we warme en onstabiele lucht aangevoerd. De 21e door een hogedrukgebied over de Oostzee en de 22e door een nieuw hogedrukgebied ten noorden van de Britse Eilanden. Van de 23e tot de 25e lag het grootste deel van het Europese Continent in een barometrisch moeras waarin zich warme en vochtige lucht bevond. De 26e kregen we tijdelijk droge en nog warmere lucht aangevoerd door een lagedrukzone die van de Golf van Biskaje richting Engeland trok. Van de 27e tot de 31e bleef dit lagedrukgebied ten westen van Bretagne hangen en kregen we opnieuw warme, vochtige en onstabiele lucht aangevoerd. Te Ukkel bedroeg de gemiddelde luchtdruk op zeeniveau 1016,1 hPa (norm: 1015,3 hPa).

De afwijking van de normale van de maandgemiddelden van de maximumtemperaturen lag tussen +1,0°C en +5,5°C. De afwijking van de normalen van de maandgemiddelden van de minimumtemperaturen varieerde tussen 0°C en +4°C. De absolute maxima lagen tussen 25°C en 31°C en werden meestal waargenomen op de 26e en 28e. De absolute minima varieerden tussen -3,5°C en 4,5°C en deden zich meestal voor op de 2e en 4e. In Ukkel bedroeg de gemiddelde temperatuur 16,3°C (norm.: 13,6°C), een zeer abnormaal hoge waarde en net geen record voor de metingen vanaf 1901 (record: 16,4°C in 2008). De gemiddelde uitersten waren respectievelijk 21,7°C, een uitzonderlijk hoge waarde en tevens een nieuw record (metingen vanaf 1901, vorig record: 21,3 in 1989 en 2008), en 10,8°C, een abnormaal hoge waarde (norm.: 18,1°C en 9,2°C). De absolute uitersten bedroegen respectievelijk 28,7°C [de 26e] en 4,3°C [de 4e] (norm.: 26,6°C en 3,5°C). Deze maand telde hier 20 lentedagen [max.>=20°C] (norm.: 10,4 d.), een zeer abnormaal hoge waarde en een evenaring van het record van 2008, waarvan 9 zomerdagen [max.>=25°C] (norm.: 2,7 d.), een uitzonderlijk hoge waarde en een verbetering van het record van 2008 en 2017 (7 dagen).

Tijdens de eerste twee decades kende deze maand grote temperatuurschommelingen: de maand begon koud (in Ukkel met temperaturen tussen 4°C (minimum) en 14°C (maximum) op de 1e). Daarna gingen de temperaturen in snel stijgende lijn en op de 8e registreerden we in Ukkel temperaturen tussen 12°C en 27°C. Nadien koelde het weer af en op de 19e bereikten we in Ukkel nog maar temperaturen tussen 5°C en 14°C. De derde decade schoot de temperatuur terug de hoogte in. In Ukkel registreerden we voor deze elf dagen een gemiddelde temperatuur van 20,1°C, een verbetering van het record van 2017 (19,3°C). Enkel wanneer we naar de volledige reeks vanaf 1901 kijken, komen we een nog hogere waarde tegen: 20,3°C in 1922.

De streekgemiddelden van de maandelijkse neerslaghoeveelheden waren variabel rond de normale waarden. Ze varieerden van 52% van de normale waarde in Brabant tot 142% in de streek van Gileppe en Warche. De waarden waren abnormaal laag in Brabant en normaal in de rest van het land. De hoogste dagwaarden werden op de 24e geregistreerd en liepen op tot bijna 80 mm. Op de 16e, 22e, 23e, 24e, 28e, 29e en 31e werden neerslagwaarden van meer dan 40 mm gemeten. De opmerkelijkste waarde was deze van Meigem (Deinze) met 78,7 mm. In Ukkel was de neerslagfrequentie normaal: met de pluviometer werd in totaal een uitzonderlijk lage waarde van slechts 13,9 mm neerslag op 10 dagen gemeten (norm.: 66,5 mm in 16,2 d.).

In Ukkel viel er tijdens de eerste decade een uitzonderlijk lage neerslaghoeveelheid van slechts 0,3 mm (norm.: 16,7 mm), goed voor een tweede plaats voor de huidige referentieperiode (record: 0 mm in 1983) en een derde plaats sinds 1901 (0 mm in 1935 en 1983), en tijdens de tweede decade viel er een zeer abnormaal lage neerslaghoeveelheid van 2,7 mm (norm.: 21,4 mm). De normale hoeveelheid van de derde decade kon niet voorkomen dat we een uitzonderlijk lage waarde en tevens een nieuw record registreerden voor de totale maand (vorig record: 19,0 mm in 1990).

In ons land telden we deze maand een abnormaal hoog aantal van 18 onweersdagen (norm.: 13,5 d.): de 9e, de 10e, van de 13e tot de 16e en van de 20e tot de 31e. De aangevoerde lucht was de derde decade vaak zeer onstabiel waardoor ons land elke dag door onweders werd getroffen. Deze gingen vaak gepaard met intense neerslag en soms hagel. Op de 14e, de 16e, de 22e en de 27e werd er hagel geregistreerd, maar enkel op de 16e en de 27e werd er schade door hagel gemeld. Wind-, water- en/of bliksemschade werd ons op de 1e, de 16e, van de 20e tot de 24e, van de 27e tot de 29e en de 31e gemeld.

De neerslag in ons land bestond gedurende 1 dag geheel of gedeeltelijk uit sneeuw: op de 1e. Dit gaf echter geen aanleiding tot een sneeuwbedekking.

De maandelijkse zonneschijnduur in Ukkel was abnormaal hoog met een totale duur van 253u 26min (norm.: 191u 03min). Vooral de eerste decade viel op. De zonneschijnduur was toen zeer abnormaal hoog met maar liefst 107u 39 min (norm.: 56u 07min). Voor deze parameter kwam deze decade terecht op een derde plaats, zowel voor de huidige referentieperiode als voor de periode 1951-2018 (record: 122u 12min in 2008).

De wind kwam in Ukkel vooral uit de sectoren N, NO tot O en WNW tot NW. Dit was gedurende 56,3% van de tijd het geval (norm.: 35,9%). De gemiddelde windsnelheid bedroeg 3,0 m/s (norm.: 3,5 m/s), een zeer abnormaal lage waarde. In het officiële anemometrische meetnet van ons land werden er geen windstoten van 100 km/u (28 m/s) of meer geregistreerd. Deze snelheden konden lokaal bereikt worden tijdens de onweders.

Cookies opgeslagen