2016-2020

Klimatologische overzichten van 2017

Korte versie

De eerste maand van de meteorologische lente werd in Ukkel gekenmerkt dooreen zeer abnormaal hoge gemiddelde temperatuur, een abnormaal hoge zonneschijnduur en normale waarden voor het neerslagtotaal en de gemiddelde windsnelheid.

De tabel hieronder geeft de maandelijkse waarden van een reeks parameters weer gemeten te Ukkel (kolom "Maand"), alsook de normale maandelijkse waarden ("Norm".) en de maandelijkse recordwaarden van 1981 tot 2016("Record +" en "Record -") met de respectievelijke jaartallen. De kolom "kar" duidt de statistische karakteristiek aan van de waargenomen maandwaarde ("Maand").

Parameter Eenh. Maand Norm. kar Record + Jaar Record - Jaar
Gemiddelde temperatuur °C 9.6 6.8 za 9.5 1991 3 2013
Gemiddelde maximumtemperatuur °C 13.7 10.4 u 14.1 2014 6.3 2013
Gemiddelde minimumtemperatuur °C 5.3 3.1 za 6.4 1981 -0.5 1987
Neerslagtotaal mm 47.7 70 n 140.5 2008 4.2 1993
Neerslagdagen d 10 17.8 za 28 1988 3 1993
Sneeuwdagen d 0 3.2 n 13 1995 0 2015
Onweersdagen in België d 3 4.5 n 11 1995 0 2011
Gemiddelde windsnelheid m/s 4.2 4.1 n 4.9 1994 3 2012
Overheersende windrichting WZW ZW
Zonneschijnduur uu:mm 155:52 113:57 a 204:13 2011 48:19 2001
Globale zonnestraling kWh/m² 87.8 70.9 za 99.7 2003 49 1988
Relatieve vochtigheid % 70 77 u 85 2001 68 2014
Dampdruk hPa 8.3 7.7 n 9.5 1981 5.3 2013
Luchtdruk hPa 1015.7 1015.7 n 1027.1 2012 1004.9 2001

(*) Definities van de graad van abnormaliteit:

Afkorting Graad van abnormaliteit Fenomeen bereikt of overtroffen, gemiddeld één keer om de
nnormaal-
aabnormaal6 jaar
zazéér abnormaal10 jaar
uuitzonderlijk30 jaar

Volledige versie

Van de 1e tot de 4e kregen we onstabiele lucht over ons door de aanwezigheid van een complexe lagedrukzone ten noorden van onze regio. Van de 5e tot de 7e breidde deze zone zich uit via onze streken naar Centraal-Europa, wat zorgde voor de aanvoer van onstabiele en geleidelijk ook frissere maritieme lucht. Terwijl we de 8e nog gestoorde lucht over ons kregen door onze ligging tussen een lagedrukgebied ten noorden van Schotland en een hogedrukgebied boven het Iberisch Schiereiland, zorgde de uitbreiding van dit hogedrukgebied naar Frankrijk de 9e en 10e voor een stabilisering van de atmosfeer boven onze streken. Van de 11e tot de 14e werd ons weer voornamelijk bepaald door het hogedrukgebied van de Azoren. De 15e en 16e verplaatste er zich een hogedrukgebied vanuit Bretagne over België richting Duitsland. Deze hele tijd kregen we vooral zachte en droge lucht over ons. Nadat dit laatste hogedrukgebied verzwakte, zorgde een lagedrukzone ten noorden van ons van de 17e tot de 22e voor de aanvoer van zachte, maar vochtige maritieme lucht. Van de 23e tot de 27e lagen we tussen een complex lagedrukgebied boven het Iberisch Schiereiland en een hogedrukgebied dat zich uitstrekte van de Britse Eilanden tot Centraal-Europa. Hierdoor kregen we droge en relatief zachte continentale lucht over ons. Vanaf de 28e verzwakte dit hogedrukgebied en verwijderde het zich naar het oosten. Ons weer werd toen vooral bepaald door een omvangrijk Atlantisch lagedrukgebied dat zorgde voor de aanvoer van licht gestoorde, zachte, maritieme lucht. Te Ukkel bedroeg de gemiddelde luchtdruk op zeeniveau 1015,7 hPa (norm: 1015,7 hPa).

De afwijking van de normale van de maandgemiddelden van de maximumtemperaturen lag tussen +2°C en +5°C. De afwijking van de normalen van de maandgemiddelden van de minimumtemperaturen varieerde tussen -0,5°C en +3,5°C. De absolute maxima lagen tussen 18,5°C en 25,0°C en werden meestal waargenomen op de 30e en de 31e. De absolute minima varieerden tussen -7°C en 2°C en deden zich meestal voor op de 10e en de 22e. Te Ukkel bedroeg de gemiddelde temperatuur 9,6°C (norm.: 6,8°C), een nieuw record (vorig record: 9,5°C in 1991). De gemiddelde uitersten waren respectievelijk 13,7°C, een uitzonderlijk hoge waarde al werd het record van 2014 (14,1°C) niet verbroken, en 5,3°C, een zeer abnormaal hoge waarde (norm.: 10,4°C en 3,1°C ). De absolute uitersten bedroegen respectievelijk 21,8°C [de 30e], een zeer abnormaal hoge waarde, en 2,0°C [de 22e], een uitzonderlijk hoge waarde en tevens een nieuw record (vorig record: 0,4°C in 2014) (norm.: 17,7°C en -2,3°C). Er waren geen vorstdagen [min.<0°C] (norm.: 5,4 d.), een abnormaal feit en slechts de 5e keer dat dit voorkwam sinds 1901 (de andere jaren: 1983, 2003, 2012 en 2014) en, zeer abnormaal, 2 lentedagen [max.>=20°C] (norm.: 0,5 d.).

De streekgemiddelden van de maandelijkse neerslaghoeveelheden waren variabel rond de normale waarden. Ze varieerden van 66% van de normale waarde in Brabant tot 104% in het Land van Herve. De waarden waren overal normaal. De hoogste dagwaarden werden meestal op de 5e en 8e geregistreerd en liepen op tot meer dan 40 mm. De opmerkelijkste waarde was deze van Mont-Rigi (Weismes) met 43,0 mm op de 18e. Te Ukkel was de neerslagfrequentie zeer abnormaal laag: met de pluviometer werd in totaal 47,7 mm neerslag op 10 dagen gemeten (norm.: 70,0 mm in 17,8 d.).

In het land telden we een normaal aantal van 3 onweersdagen (norm.: 4,5 d.): de 4e, de 7e en de 28e. Op de 6e werd er hagel geregistreerd. Er werd ons geen wind-, water- en bliksemschade gemeld. De neerslag in ons land bestond gedurende 5 dagen geheel of gedeeltelijk uit sneeuw: de 1e en van de 5e tot de 8e. Dit gaf aanleiding tot een sneeuwbedekking op de 1e en van de 6e tot de 8e. De maximale sneeuwdikte bereikte lokaal 5 cm in Mont-Rigi (Weismes) op de 1e.

De maandelijkse zonneschijnduur in Ukkel was abnormaal hoog met een totale duur van 155u 52min (norm.: 113u 57min). Dit was vooral te danken aan de uitzonderlijk hoge zonneschijnduur tijdens de 3e decade (90u 00min, norm.: 42u 17min).

De wind kwam in Ukkel vooral uit de sectoren ONO, Z en ZW tot W. Dit was gedurende 62,3% van de tijd het geval (norm.: 46,2%). De gemiddelde windsnelheid bedroeg 4,2 m/s (norm.: 4,1 m/s). In het officiële anemometrische meetnet van ons land werden er geen windstoten van 100 km/u (28 m/s) of meer geregistreerd. Deze snelheden konden lokaal bereikt worden tijdens de onweders.

De volledige downloadversie bevat kaarten van België die de geografische verdeling van temperatuur, neerslag en zonneschijnduur van de maand en de afwijkingen van de normale waarden weergeven.

Klimatologisch overzicht (pdf 1.2Mo, 8 pagina's)

Cookies opgeslagen