Nieuws en info

Onweertypes

Er bestaan verschillende types van onweer. We kunnen op basis van hun structuur de onweders indelen in 4 hoofdvormen. Voor meer uitleg bekijk de aparte weerwoorden.

Eencellig onweer
Meercellig onweer met clustervorming
Meercellig onweer met lijnvorming, beter bekend onder de Engelstalige term "squall line"
Supercel

Het zijn de mate van onstabiliteit en de zogenaamde windschering die het type onweer bepalen. Met windschering wordt bedoeld dat de wind met de hoogte in richting en/of in kracht verandert.

Bij onweer zijn er stijgende en dalende bewegingen. Men spreekt van stijg- en daalstromen. In de groeifase ontwikkelt er zich in een onstabiele atmosfeer een stijgstroom waaruit stapelwolken van meer dan 10 km hoogte kunnen groeien. Na enige tijd ontstaat er neerslag in de wolk die uiteindelijk naar beneden valt en een daalstroom genereert. Deze koude daalstroom bereikt uiteindelijk de grond met meestal neerslag en mogelijk zware valwinden als gevolg. Het hangt van de verandering van de wind in kracht en in richting af hoe de daal- en stijgstromen onderling verlopen. Indien de daalstroom samenvalt met de stijgstroom zal het onweer snel uitdoven. Wanneer beide elkaar niet hinderen kunnen zeer zware onweersbuien ontstaan. De koude daalstroom zal bij het horizontaal uitspreiden aan de grond de warme luchtlagen optillen en zo een nieuwe stijgstroom genereren.

Cookies opgeslagen