Nieuws en info

Hoogtedepressie / koudeput

Een hoogtedepressie is een gebied in de boverste lagen van de troposfeer waarbij sprake is van een gesloten cyclonaal stromingspatroon. De temperatuur binnen deze circulatie is lager dan de omgeving waardoor men ook wel spreekt van een koudeput. Een goed uitgeboude hoogtedepressie kan dagenlang blijven bestaan zonder veel invloed te kennen van de stroming in de hogere luchtlagen. Daarom is het gedrag van deze systemen soms moeilijk door weermodellen te voorspellen.

Zeker wanneer zo'n hoogtedepressie boven relatief warm zeewater terecht komt, gaat ze gepaard met felle (onweers)buien maar ook boven land is er vaak sprake van een verhoogde onstabiliteit en is het weerbeeld (erg) wisselvallig.

In augustus 2002 zorgden diverse koudeputten voor erg veel neerslag over delen van Centraal-Europa. Op deze kaart is een krachtige koudeput te zien waarbij duidelijk te zien is (gele en groene kleur) dat de koudeput gevuld is met koude lucht.

Cookies opgeslagen