Nieuws en info

Motsneeuw

Motsneeuw is een neerslagvorm die de vaste tegenhanger is van motregen. Het bestaat uit zeer kleine, witte en ondoorzichtige ijsdeeltjes. De diameter is meestal kleiner dan 1 mm. Net zoals bij motregen, valt motsneeuw hoofdzakelijk uit stratuswolken. In het geval van motsneeuw zijn de temperaturen in de wolken tot ver beneden het vriespunt gedaald.

Cookies opgeslagen