Nieuws en info

Klimatologie

Klimatologie is de wetenschap die de verschillende klimaten op de aarde en recent ook de klimaatveranderingen bestudeert. In tegenstelling tot meteorologen gaan klimatologen het weer bestuderen over een veel langere tijdsperiode.

Om de weersomstandigheden in het verleden te kennen maakt men onder andere gebruik van ijsboringen in de dikke en oude ijspakketten op Antarctica en boringen van de oceaanbodem.

Aanverwante begrippen

Cookies opgeslagen