Nieuws en info

Halo

Halo’s zijn diverse optische verschijnselen die ontstaan in de atmosfeer wanneer het licht van de zon of de maan door ijskristallen schijnt. Hierdoor wordt het licht op een welbepaalde manier gebroken en ontstaan er rond de lichtbron lichtfenomenen met een regelmatig patroon zoals kringen, vlekken, bogen en andere vormen. Deze verschijnselen komen vooral voor in hoge bewolking die uit ijs bestaat zoals cirrus en cirrostratus. Vooral in de poolstreken komen ze ook vlak bij de grond voor in opstuivende sneeuw. Sommige halo’s zijn allesbehalve zeldzaam (zoals de kleine kring en bijzonnen) maar er zijn vormen die erg zeldzaam zijn. Halo’s zijn lichtverschijnselen en hebben totaal geen invloed op het weer.

De kleine kring komt vrij frequent voor in ons land, al worden hiervan geen officiële statistieken bijgehouden. Hij heeft altijd een straal van 22 graden en wordt gevormd in ijskristallen die vrij ongeordend in de lucht zweven. Net om die reden komen ze vrij frequent voor. Soms is de kring duidelijk gekleurd.

Bijzonnen komen ook vaak voor. Zowel links als rechts van de zon ontstaat er dan een lichtvlek op 22 graden van de zon. Niet zelden komen de kleine kring en één of beide bijzonnen gelijktijdig voor. Soms is de lichtvlek zeer helder gekleurd met de kleuren van de regenboog. In andere gevallen is de bijzon eerder wit. Dit hangt af van het type en de vorm van de ijskristallen waarin ze ontstaan.

Halo's kunnen zeer complexe vormen aannemen maar zelden zijn er zoveel verschijnselen tegelijk te zien zoals op deze opname.

Cookies opgeslagen