Nieuws en info

Fujita-schaal

De Fujita-schaal is een schaal die de tornado’s indeelt naargelang de schade die de tornado aanbrengt, een beetje zoals de Beaufortschaal dat doet voor wind.

Ted Fujita was een meteoroloog en natuurkundige en bedacht deze schaal. Hij deelde deze in zes verschillende categorieën, lopende van F0 tot F5. De schaal is gebaseerd op het optreden van schade in de kern van de tornado, gekoppeld aan de mogelijke en/of maximale windsnelheden.

De Fujita-schaal is echter verouderd, sinds 2007 wordt er gebruik gemaakt van de Enhanced Fujita Scale (EF Scale). Bij deze schaal wordt er rekening gehouden met de kwaliteit van de bebouwing.

Tabel: Overzicht met een vergelijking tussen de oude (F-schaal) en de nieuwe, verbeterde schaal (EF-schaal).

Cookies opgeslagen