Nieuws en info

Daggemiddelde

Het daggemiddelde van een meteorologisch parameter wordt berekend binnen  een tijdspanne van 24 uur (meestal een zonnedag, dit is van  middernacht tot middernacht).

De waarnemingen worden ofwel op 24 tijdstippen (elk uur), ofwel minder frequent genoteerd, maar steeds zodanig dat men zo weinig mogelijk afwijkt van de gemiddelde waarde die zou gedefinieerd worden met metingen op 24 tijdstippen van de dag.

Cookies opgeslagen