Nieuws en info

Broeikaseffect

Het broeikaseffect wijst op de uitwerking van het complexe atmosferische proces waarbij broeikasgassen als een scherm de door de aarde weerkaatste zonnestraling vasthouden. Dit effect zorgt voor warmere temperaturen op aarde doordat extra energie wordt vastgehouden. De klimaatopwarming wordt rechtstreeks in verband gebracht met de toename van sommige broeikasgassen in onze atmosfeer, waarvan koolstofdiexide de belangrijkste is.

De broeikasgassen bestaan uit:

  • koolstofdioxide
  • methaan
  • cfk's
  • waterdamp
  • ozon
  • stikstofverbindingen
  • ammoniak
  • zwavelverbindingen
  • radon
  • aerosolen en andere deeltjes (partikels) zoals deze uitgestoten door vulkanen of menselijke activiteiten.

 Deze gassen verschillen erg naar hoeveelheid en afschermende werking.

Aanverwante begrippen

Cookies opgeslagen