Virtuele tentoonstelling 'Wetenschap en cultuur' in het Koninklijk Paleis 2020

In samenwerking met de kanselarij van de Eerste Minister, stellen het KMI en de negen andere Federale Wetenschappelijke Instellingen een originele visie op kunst en wetenschap voor aan de hand van verbazingwekkende kunstwerken of onderzoeksobjecten uit het federaal cultureel en wetenschappelijk erfgoed. Ze worden daarin gevolgd door Sciensano, CINEMATEK, het Nationaal Geografisch Instituut (NGI) en de Coördinatiecel van het BCCM-Consortium (Belgian Co-ordinated Collections of Micro-organisms) van BELSPO. De tentoonstelling van dit jaar zal virtueel plaatsvinden vanaf 20 juli 2020 en heeft als thema Geboorte.

 

« Geboorte » - de virtuele expo van Belspo

Het thema geboorte en oorsprong in ruime zin is een terugkerend thema bij heel wat onderzoekers werkzaam op soms sterk uiteenlopende vakgebieden, onder andere bij astrofysici, historici, archeologen, biologen, artsen, geologen en paleontologen. Vanop hun respectieve vakgebied bekijken zij het thema geboorte vanuit hun eigen specifieke gezichtshoek.

Hoe zijn het heelal, de hemel en de aarde ontstaan? Hoe komt een levend wezen tot leven? Hoe ontstaan natuurfenomenen? Welke culturele praktijken zijn geassocieerd aan de geboorte en hoe ze begrijpen? Waarom worden documenten als geboortebewijzen bewaard?

Het virtuele parcours is opgebouwd rond open subthema's die onderlinge overeenkomsten kunnen vertonen en biedt nieuwe perspectieven om thema's te associëren.

 • Ontstaan van het heelal;
 • Ontstaan van natuurfenomenen;
 • Ontstaan van het leven;
 • Geboorte bij de mens:
  • Vieringen & rituelen
  • Moeder, foetus en pasgeborene
  • Aan de geboorte gelinkte voorwerpen
  • Aan de geboorte gelinkte documenten en souvenirs
  • Ontstaan van kennis
 • Het creatieve moment in de kunst: Ontstaansvorm of ontstaan van vormen
 • Ontstaan van een wetenschappelijk project
 • Ontstaan van een wetenschappelijke collectie

Cookies opgeslagen