Tentoonstelling Wetenschap & Cultuur in het Koninklijk Paleis 2022

Na twee jaar coronacrisis vindt op voorstel van het Paleis de tentoonstelling Wetenschap & Cultuur opnieuw plaats in het Koninklijk Paleis van Brussel.

Belspo zet voor de vijftiende editie van de tentoonstelling in de Grote Galerij het thema “Federaal Wetenschapsbeleid: Onze toekomst veiligstellen” in de kijker. Hiermee wordt de aandacht gevestigd op welke manier het wetenschapsbeleid in de toekomst kan groeien, zich kan ontwikkelen en zich kan openstellen voor nieuwe horizonten en hierbij een sleutelrol speelt op het gebied van onderzoek en diens toepassingen. 

De door Belspo opgezette en door de Kanselarij van de Eerste Minister ondersteunde tentoonstelling verenigt via een participatieve aanpak de tien federale wetenschappelijke instellingen (FWI), alsook het departement Onderzoeksprogramma’s en -infrastructuren van Belspo. Dankzij de expertise van hun wetenschappelijk personeel en het samenbrengen van hun respectievelijke ervaring, wordt langs het parcours van de tentoonstelling een miskend gedeelte van het rijke federale erfgoed in de kijker gezet en een overzicht gegeven van wat onze onderzoekers op internationaal vlak presteren.

Alle partners stellen zich voor aan de hand van een kunstwerk, een symbolisch voorwerp, een wetenschappelijk instrument of een maquette. Daarnaast wordt de opdracht van elke instelling afzonderlijk voorgesteld aan de hand van een reeks foto’s, met de bedoeling het grote publiek te wijzen op de belangrijke rol van het Belgische wetenschapsbeleid op nationaal en internationaal vlak.

Het KMI stelt een nieuw model van kleine automatische weerstations tentoon, dat de toekomstige technologie van weer- en klimaatmonitoring in België voorstelt.

Het kleine automatische weerstation van het KMI

Het kleine automatische weerstation van het KMI

Een website van de tentoonstelling zal vanaf deze woensdag 20 juli beschikbaar zijn. Het scannen van deze QR code brengt je naar de website.

Deze editie zal plaatsvinden in een "light"-versie met als doel de doorstroom van bezoekers vlot te laten verlopen.

Praktische informatie:

KONINKLIJK PALEIS VAN BRUSSEL

  • Van 23 juli tot 28 augustus 2022
  • 10.30 u. tot 17.00 u. (laatste bezoekers mogen binnen tot 15.45 u.)
  • Gratis toegang
  • Maandag gesloten, maandag 15 augustus (open) / dinsdag 16 augustus (gesloten)

Cookies opgeslagen