Nu op meteo.be: Interactieve kaart met weerflashes

Het KMI stelt de weerflashes die tot nu toe enkel via de app verstuurd werden, voortaan ook beschikbaar met een interactieve kaart op de website. De bedoeling is om een overzicht per gemeente van het risico op hevige neerslag en wind op zeer korte termijn te geven. 

Reeds sinds 2020 stuurt het KMI per Belgische gemeente een weerflash op smartphone van 10 minuten tot maximum één uur vooraf te informeren over de komst van intense neerslag of winterse neerslag, al dan niet in combinatie met onweer of hagel, die mogelijk hinder of overlast kan veroorzaken. Begin dit jaar werd het belangrijke luik van rukwinden bij buien toegevoegd aan de weerflashes.

Welke informatie wordt op de kaart weergegeven?

Er worden 2 types weerflashes verstuurd voor neerslag:

  • voor de komende 10 à 20 minuten
  • en voor het volgende uur. 

Voor de rukwinden is het beperkt tot de komende 10 à 20 minuten.

Voorbeeld van geel en oranje weerflashes

Voorbeeld van geel en oranje weerflashes

Wanneer u over een gemeente surft, ziet u een tekstbox met de melding van het type risico en voor welk tijdsinterval het geldt.

In de live-modus wordt de kaart automatisch ongeveer elke 10 minuten ververst. Men kan ook inzoomen. Er is eveneens een tijdslijn die toelaat een archief tot 2 uur terug te raadplegen.

Indien de tekst een neerslagintensiteit aanduidt in mm/u of bij sneeuw in cm/u, dan is het voor het komende uur geldig. Indien de intensiteit in mm/10 min of cm/10 min is uitgedrukt, is het voor de komende 10-20 minuten geldig.

Het is mogelijk dat er 2 weerflashes tegelijkertijd geldig zijn voor eenzelfde gemeente. Bijvoorbeeld voor neerslag en wind, of voor neerslag de komende 10-20 minuten én het komende uur.

De criteria voor de neerslaghoeveelheden in 1 uur zijn dezelfde als deze voor de provinciale waarschuwingen. Voor de neerslaghoeveelheden in 10 minuten hebben we aparte criteria uitgewerkt omdat de impact ervan niet dezelfde is als deze over een volledig uur.

Deze kaart is enkel geldig voor weerflashes per gemeente voor de komende 10 minuten tot het komende uur en is daarom niet te verwarren met de kaart voor de provinciale waarschuwingen die meestal gelden voor een periode van meerdere uren tot dagen. Het zal dus vaak voorkomen dat die kaarten verschillende kleurcodes tonen.

De belangrijkste taak van het KMI is de bevolking zo goed mogelijk in te lichten over het weer en de eventuele risico’s die ermee gepaard gaan. Hoe meer een weerfenomeen nadert in de tijd, hoe preciezer de voorspellingen zijn. Weerfenomenen zoals intense neerslag of rukwinden kunnen op zeer lokale schaal slechts kort vooraf met een voldoende betrouwbaarheid voorspeld worden, dus wordt het zaak dit snel te doen door het sturen van een weerflash die we rechtstreeks bij de burger brengen via onze gratis app.

Cookies opgeslagen