Nieuwe radar- en satellietbeelden op onze website

Na talrijke contacten met de gebruikers van onze website en naar aanleiding van de tevredenheidsenquête van enkele weken geleden hebben we op maandag 21 september 2020 de presentatie van de radaranimatie en satellietbeelden vernieuwd.

De kleuren op de achtergrond en ook de animaties werden herzien om de leesbaarheid te verhogen. De gebieden zijn ook uitgebreid, voor een beter begrip en een betere aflezing van de neerslagzones.

Hieronder de nieuwigheden op een rijtje.

De animaties van de neerslagradar

Op de hoofdpagina van onze website, vindt u de radaranimatie met de laatste waarnemingen en de voorspellingen voor de komende uren in de nieuwe stijl.

Nieuwe kaart met radarbeelden
Nieuwe kaart met radarbeelden
Vorige presentatie van de radarbeelden
Vorige presentatie van de radarbeelden

De gemeente die u in het geolokaliseerde deel van de website hebt ingevoerd, zal ook aangeduid zijn op de kaart. Als u er geen heeft gekozen of als u uw locatie niet wenst te delen, zal Brussel aangeduid staan. Deze aanduiding is aanwezig op alle nieuwe kaarten van de neerslaganimaties.

De legende is verbeterd en biedt nu verschillende kleurstijlen, met verschillende contrasten. Dit maakt het mogelijk voor mensen met bijvoorbeeld kleurenblindheid om het onderscheid te kunnen maken tussen de verschillende intensiteiten van de neerslag.

Wanneer u op de omcirkelde pijl rechts van de legende klikt, wordt u doorgestuurd naar de pagina met de waarnemingen van de neerslag. Ook direct toegankelijk via het tabblad Weer -> Waarnemingen -> Neerslag.

Nieuwe kaart
Nieuwe kaart
Vorige kaart
Vorige kaart

Het dekkingsgebied van de Belgische kaart is in alle 4 de richtingen uitgebreid, het gekozen gemeente en de legenda zijn ook op deze pagina beschikbaar.
In bovenstaand voorbeeld is het aangeduide gebied Roeselare.

Hier kunt u, net als op de hoofdpagina, de bliksemwaarnemingen activeren of deactiveren, of er nu een onweer is of niet.

Nieuwe kaart
Nieuwe kaart
Vorige kaart
Vorige kaart

De neerslagkaart van Europa is ook uitgebreid met gebieden die voor onze gebruikers van belang zijn en die in de vorige versie niet zichtbaar waren.

Animatie van de wolkenbeelden

Nieuwe kaart
Nieuwe kaart
Vorige kaart
Vorige kaart

Ook hier is de uitsnede van de kaart vergroot en werden de kleuren aangepast.

De uitsnede van de Europese kaarten met wolkenbeelden werd ook vergroot en het contrast is verbeterd.

Er is geen regendruppel of wolk te bespeuren vandaag, maar al vanaf aanstaande woensdag kan u gebruik maken van de nieuwe kaarten, want we verwachten regenbuien!

Cookies opgeslagen