Nieuw klimaatrapport benadrukt dringende actie om de gevolgen van de klimaatverandering te beperken

De Wereld Meteorologische Organisatie of WMO publiceerde zijn jaarlijkse “United in Science” rapport. Het rapport benadrukt de kloof tussen ambities en realiteit. Zonder ambitieuzere maatregelen zullen de fysieke en sociaal-economische gevolgen van de klimaatverandering steeds verwoestender zijn. De wetenschap is duidelijk: dringende actie is nodig om de emissies te beperken en om ons aan te passen aan het veranderende klimaat.

Het rapport geeft een overzicht van de meest recente wetenschappelijke gegevens over de klimaatverandering, de gevolgen ervan en de reacties erop.

Broeikasgassen

De concentraties broeikasgassen blijven stijgen tot recordhoogten. De uitstoot van fossiele brandstoffen ligt, na een tijdelijke daling, momenteel boven het niveau van vóór de pandemie. Om de 1,5°C-doelstelling van het Akkoord van Parijs te halen, dienen de emissiereductiedoelstellingen voor 2030 zeven keer hoger te liggen.

Wereldwijde temperatuur

De afgelopen zeven jaar waren de warmste ooit gemeten. Er bestaat 48% kans dat in de komende vijf jaar, de gemiddelde jaarlijkse temperatuur tijdens ten minste één jaar tijdelijk 1,5°C hoger zal liggen dan het gemiddelde van 1850-1900.

Stedelijk klimaat

Steden, waar 55% van de wereldbevolking woont, zijn verantwoordelijk voor 70% van de menselijke uitstoot van broeikasgassen en bovendien zijn ze zeer kwetsbaar voor de gevolgen van de klimaatverandering.

Klimaatopwarming en extreem weer

"Overstromingen, droogtes, hittegolven, extreme stormen en bosbranden worden steeds erger en breken alarmerende records. Hittegolven in Europa. Kolossale overstromingen in Pakistan. Langdurige en ernstige droogtes in China, de Hoorn van Afrika en de Verenigde Staten. Er is niets natuurlijks aan de nieuwe omvang van deze rampen. Ze zijn de prijs voor de verslaving van de mensheid aan fossiele brandstoffen", aldus VN-secretaris-generaal António Guterres.

Vroegtijdige waarschuwingssystemen

De secretaris-generaal van WMO, prof. Petteri Taalas, legt uit:

"De klimaatwetenschap is steeds beter in staat om aan te tonen dat veel van de extreme weerfenomenen die we nu meemaken, meer waarschijnlijk en intenser zijn geworden door de mens veroorzaakte klimaatverandering. Het is belangrijker dan ooit dat we inzetten op maatregelen voor vroegtijdige waarschuwingssystemen om kwetsbare gemeenschappen veerkrachtig te maken tegen de huidige en toekomstige klimaatrisico's. WMO neemt daarom het voortouw om in de komende vijf jaar wereldwijd vroegtijdige waarschuwingssystemen uit te rollen”.

Cookies opgeslagen