Klimatologische overzichten augustus en zomer 2023

Augustus was een iets nattere en somberdere maand

Met uiteindelijk een eerder warme zomer ondanks een zeer regenachtige overgang juli - augustus

Cookies opgeslagen