Bezoek van minister Tinne Van der Straeten op het KMI

Op woensdag 6 februari was minister van Energie Tinne Van der Straeten op bezoek op het Plateau van Ukkel.

Haar bezoek startte bij het Belgisch Klimaatcentrum, waar ze kennis heeft gemaakt met de twee directrices Valérie Trouet en Ella Jamsin en hun medewerkers. Ze hebben ideeën kunnen uitwisselen in verband met het excellente klimaatonderzoek dat in België wordt gevoerd, zowel aan de federale wetenschappelijke instellingen, de universiteiten en andere onderzoeksinstituten. Er werd ook gesproken over de impact van klimaatwetenschap op klimaatbeleid, en de toegevoegde waarde van een interdisciplinaire aanpak.

Foto's: Jesse De Meulenaere

Voor het tweede deel van het bezoek, werd de minister onthaald door de Algemeen Directeur van het KMI Daniel Gellens en het hoofd van de Weerkamer David Dehenauw. Onderwerpen in verband met de diensten die het KMI levert aan de energiesector werden aangehaald.

Uitwisseling van kennis over energie en het weer in de Weerkamer. (Foto: Jesse De Meulenaere)

Onder andere werd het belang van de windvoorspellingen voor de windmolenparken, zowel op zee als aan land, in de verf gezet.

Van links naar rechts: David Dehenauw (Hoofd van de Weerkamer), minister van Energie Tinne Van der Straeten en de Algemeen Directeur van het KMI Daniel Gellens. (Foto: Jesse De Meulenaere)

Cookies opgeslagen